Henkilöstön lomat kesällä 2021

16.06.2021

Lomailemme seuraavasti:

 • Kristiina 21.6.-18.7.2021
 • Anssi 19.7.-8.8.2021

Kirjepostia voi jättää Leader-Veej’jakajan lukolliseen postilaatikkoon, joka sijaitsee Cultiva-rakennuksen pääsisäänkäynnin läheisyydessä Kirkkokadun ja Lönnrotinkadun kulmassa.

Leader Veej'jakajan postilaatikon sijainti

Leppoisaa kesää!

 

Hallituksen linjaus 15.6.2021 yleishyödyllisten investointien osalta

16.06.2021

Yleishyödyllisten investointien osalta hallitus linjasi, että tukea voidaan ensisijaisesti myöntää yhteisöllisten tilojen toiminnallisuutta merkittävästi kehittäviin kone- ja laitehankintoihin ja rakentamiseen.

Tukea ei myönnetä tilojen yksittäisten rakenteiden tai toimintojen säilyttämiseen tai ennallistamiseen tähtääviin investointeihin.

Poikkeuksena edelliseen tukea voidaan myöntää paikallisen kulttuurihistoriallisen perinnön säilyttämisen ja ennallistamisen kannalta tarpeelliseksi katsottuihin kunnostustoimenpiteisiin.

Uudisrakentamiseen myönnettävä tuki harkitaan tapauskohtaisesti kohteen yleishyödyllisyyden perusteella.

Veej’jakaja ry:n hallituksen kokous ti 31.8.2021

02.06.2021

Tiistaina 31.8.2021 kokouksessa käsiteltävien hankehakemusten tulee olla valmiina Hyrrässä viimeistään 17.8.2021.

Rahoitamme yritystukia sekä yleishyödyllisiä hankkeita vuonna 2021-2022 siirtymäkauden rahoituksella ja ohjelmakauden 2014-2020 strategian tavoitteiden mukaisesti.

 


 

Vuoden 2021 kokousajankohdat.

 


SUOMI.FI -valtuudet

Katso-oikeudet eivät toimi enää Hyrrässä. Jatkossa oikeudet asioida sähköisesti organisaation puolesta hoidetaan Suomi.fi-valtuudella. Katso-palvelussa nyt olevat oikeudet eivät muutu Suomi.fi-valtuuksiksi automaattisesti, vaan asiointioikeudet on tehtävä uudelleen Suomi.fi-palvelussa.

Muutos kannattaa tehdä nyt heti – Hyrrä-asiointipalvelussa Suomi.fi-valtuudet toimivat jo.

VEKU-teemahankeen hakuaika 12.5.2021 – 3.8.2021

12.05.2021

VEKU-teemahankkeesta voivat maaseudulla toimivat yhdistykset hakea rahoitusta pieniin yleishyödyllisiin investointeihin. Investoinnit voivat olla kone-, laite- ja välinehankintoja, joilla parannetaan kylien kokoontumis- ja harrastuspaikkojen tasoa, toiminnallisuutta, energiatehokkuutta tai kierrätystä. Tuettavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi:

 • hakijataholle uusien energiaratkaisujen käyttöönotto esim. aurinkopaneelit, ilmalämpöpumput
 • sähköisten palvelujen käyttömahdollisuuksien parantaminen esim. varustamalla kylätaloja atk- ja av-laitteilla
 • harrastusvälinehankinnat
 • kylän kierrätysratkaisut esim. kompostorit ja jätekatokset
 • kalustetaan, kunnostetaan tai rakennetaan yhteisiä ulko- tai sisäkokoontumistiloja esim. kodat, grillikatokset, pitkospuut
 • hankitaan kylälle kyläturvallisuutta parantavia laitteita, kuten defibrillaattorit tai uimarannan pelastusvälineet

Hankintakustannusten tulee olla yhteensä 1 000 – 10 000 euroa. Tuki hankintaan on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista. Hakijan tulee perustella hankinnan tarpeellisuus ja siitä saatava hyöty sekä esittää hintavertailuun perustuva kustannusarvio. Talkootyö ei ole tukikelpoinen kustannus.

Hankkeen kustannusarvio voi koostua hankintahinnasta ja mahdollisista rahti- ja asennuskuluista sekä käyttöönottokoulutuksesta.

Lue lisää hakuohjeista VEKU-teemahankkeen sivulta.

Yhdistys, työllistä nuori – yhdistyksille Leader-rahaa nuoren työllistämiseen

20.04.2021

Yhdistys voi palkata 1-2 nuorta töihin kahdeksi viikoksi. 15-20-vuotiaan nuoren kahden viikon ja vähintään työtunteja 60 tunnin työllistämisestä maksetaan tukea 600 euroa. Palkattavan tulee olla täyttänyt 15 vuotta työn alkaessa. Nuoren tekemän työn täytyy tapahtua vuoden 2021 aikana.

Yhdistys ei voi laskuttaa muita tahoja nuoren tekemästä työstä. Yhdistys vastaa työnantajan velvollisuuksista.

Nuorten työllistämistuen hakemiseen tarvitaan

  1. täytetty hakemus, joka on ladattavissa netistä,
   linkki hakemuslomakkeeseen.
   Tai lomakkeen voi pyytää sähköpostilla kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
  2. yhdistyksen hallituksen tai johtokunnan päätös työllistää nuori

Ohjeita nuoren työllistämiseen

Hakuaika on 1.3.-31.5.2021. Hakemus toimitetaan Veej’jakaja ry:n toimistolle joko postitse taikka sähköpostilla. Tukipäätökset toimitetaan hakijoille viikolla 22.

Tukea voivat hakea yhdistykset, jotka toimivat Veej’jakaja ry:n toiminta-alueella. Alueeseen kuuluvat Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pieksämäki ja Puumala sekä Mikkelin maaseutualueet.


Maksuhakemus – Yhdistys, työllistä nuori – 31.1.2022 mennessä

Nuorten työllistämishankkeen maksuhakemuksen liitteeksi tarvitaan

 1. täytetty maksuhakemuslomake,
  linkki maksuhakemuslomakkeeseen.
 2. nuoren työsopimus
 3. nuoren työtodistus
 4. kuitti maksetusta palkasta ja
 5. mahdolliset valokuvat tehdystä työstä.

Maksuhakemus ja liiteet toimitetaan 31.1.2022 mennessä joko

 • sähköpostina osoitteeseen
  kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
 •  kirjepostina osoitteeseen
  Veej’jakaja ry / Työllistä nuori
  Lönnrotinkatu 7
  50100 Mikkeli

Lisätietoja:
Kristiina Asikainen p. 0440 155 223
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli