MMM hyväksyi Leader-ryhmät kaudelle 2023–2027

27.01.2023

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 52 Leader-ryhmää eli paikallista toimintaryhmää rahoituskaudelle 2023–2027. Päätöksellä ministeriö osoitti Leader-ryhmille maaseudun paikalliseen kehittämiseen 223 miljoonaa euroa.

Leader-toiminnalla eli yhteisölähtöisellä paikallisella kehittämisellä toteutetaan osaltaan Suomen CAP-suunnitelmaa. Paikallisilla toimilla parannetaan maaseudun elinvoimaisuutta, kehitetään paikallisia palveluja ja elinkeinoja, tuetaan mikroyrityksiä ja yrittäjyyttä ja lisätään osallisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Leader-toiminta on ihmisten ja yhteisöjen aktivointia ja neuvontaa sekä rahoitusta ideoiden toteuttamiseksi. Leader-toiminnan rahoitus CAP-suunnitelmassa on 230 miljoonaa euroa, josta 43 prosenttia tulee EU:lta, 37 prosenttia valtiolta ja 20 prosenttia Leader-alueiden kunnilta. Seitsemän miljoonaa euroa jaetaan myöhemmin kauden aikana.

Leader-ryhmät rahoittavat oman paikallisen kehittämisstrategiansa mukaisia kehittämishankkeita ja yritystukia. Lisätietoa Leader-rahoituksesta saa oman alueen Leader-ryhmästä.

Lähde: 223 milj. euroa maaseudun paikalliseen kehittämiseen – MMM hyväksyi Leader-ryhmät kaudelle 2023–2027 – Maa- ja metsätalousministeriö

Rahoitusten haku käynnistyy näillä näkymin keväällä 2023, kun Hyrrä-järjestelmä saadaan Ruokavirastossa valmisteltua uuden kauden hakemusten mukaiseksi.

Hakemuksia ei siis toistaiseksi kannata jättää Hyrrään ja on tärkeää huomioida, että hakemukset eivät myöskään siirry uudelle rahoituskaudelle. Hakemusta ei voi jättää vireille etukäteen uutta kautta varten.

Veej’jakaja ry:n rahoitusta jaossa seuraavan kerran keväällä 2023

24.01.2023

Rahoitusten haku käynnistyy näillä näkymin keväällä 2023, kun Hyrrä-järjestelmä saadaan Ruokavirastossa valmisteltua uuden kauden hakemusten mukaiseksi. Hakemuksia ei siis toistaiseksi kannata jättää Hyrrään ja on tärkeää huomioida, että hakemukset eivät myöskään siirry uudelle rahoituskaudelle. Hakemusta ei voi jättää vireille etukäteen uutta kautta varten.

Vuonna 2023 alkaa uusi rahoituskausi, jolloin saamme jälleen jaettavaksi yritys- ja hanketukia.

Uudella kaudella paperihakemuksia ei enää voida ottaa vastaan, joten suomi.fi -tunnukset on nyt syytä laittaa kuntoon tulevan kauden hankehakuja varten.

Rahoituksen myöntämisen lyhyt katkos kannattaa hyödyntää uusia hankeideoita valmistelemalla. Veej’jakajan työntekijöihin voi olla yhteydessä ideoiden kanssa ja suunnittelu on hyvä aloittaa ajoissa!

 

Lisätiedot:
Toiminnanjohtaja
Anssi Gynther
p. 0440 155 222
anssi.gynther@veejjakaja.fi

 

Haemme yhdistyksellemme maaseudun kehittämistyön tuntevaa hankeneuvojaa

18.01.2023

Veej’jakaja ry on maaseudun kehittämisyhdistys, joka toimii Mikkelin ja Pieksämäen seutujen kuuden kunnan alueella. Olemme menestyksellä kehittäneet maaseutua vuodesta 2000 lähtien. Keskeinen tehtävämme on maaseudun Leader-kehittämisohjelman toteuttaminen paikallisia yritys- ja yhteisöhankkeita aktivoimalla ja rahoittamalla.

Haemme yhdistyksellemme maaseudun kehittämistyön tuntevaa hankeneuvojaa.

Tehtävän tuloksellinen hoitaminen vaatii oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä, kehittäjähenkeä, hallinnollista osaamista sekä joustavaa otetta työhön.

Edellytämme hakijalta lisäksi:
– EU-hanketoiminnan ja yritystoiminnan tuntemusta
– esiintymistaitoa
– kykyä keskustella sekä ruohonjuuritason toimijoiden että viranomaisten kanssa
– oman auton käyttömahdoIIisuutta.

Hankeneuvojan tehtävänkuvaan kuuluu maaseudun asukkaiden ja yrittäjien aktivointi ja tiedottaminen, hanke- ja rahoitusneuvonta, hankehakemusten valmistelu hallituksen käsittelyyn sekä raportointi viranomaisille. Odotamme hakijoilta ylempää korkeakoulututkintoa ja tehtävänkuvan mukaista työkokemusta.

Tehtävä tulee ottaa vastaan 1.3.2023 alkaen. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja kokoaikainen. Koeaika on 4 kk. Lisätietoa toiminnastamme on osoitteessa www.veejjakaja.fi. Veej’jakaja ry:n toimitilat ovat Mikkelissä osoitteessa Lönnrotinkatu 7.

Vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo paIkkatoivomuksineen tulee toimittaa 1.2.2023 mennessä sähköpostilla pdf-tiedostona osoitteeseen anssi.gynther@veejjakaja.fi. Viestin aiheeksi merkitään Hakemus hankeneuvojaksi.

Lisätietoja tehtävästä antaa Veej’jakaja ry:n toiminnanjohtaja Anssi Gynther puh. 0440 155222.

Hankkeiden seurantatiedot tulee toimittaa tammikuun loppuun mennessä

01.01.2023

Nyt tallennetaan tiedot vuoden 2022 osalta. Pyydämme Teitä ilmoittamaan maaseudun kehittämisohjelmasta tuetun ja toteuttamanne hankkeen (kehittämishanke/yritystuki) seurantatiedot tammikuun 2023 loppuun mennessä.

Seurantatietojen toimittaminen tapahtuu Hyrrä-asiointipalvelussa osoitteessa https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html

Ohje-pdf: Seurantatiedot Hyrrään.

Tuensaajan tulee ilmoittaa hankkeensa seurantatiedot vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Seurantatietojen raportointijakso on yleensä kalenterivuosi. Raportointijakso voi olla myös lyhyempi, riippuen hankkeen aloittamisen tai päättymisen ajankohdasta. Viimeistään loppumaksun yhteydessä tulee seurantatiedot olla toimitettuna. Nyt seurantatietoja toimittavat ne hankkeet, joita on toteutettu vuoden 2022 aikana.

Kun ilmenee kysyttävää seurantatietojen toimittamisessa, niin ota yhteyttä Veej’jakajan toimistolle, p. 0440 155 223 / Kristiina Asikainen.

Yleishyödylliset investoinnit ja kehittämishankkeet

Yli vuoden kestävissä hankkeissa tuensaajan on tallennettava edellistä vuotta koskevat seurantatiedot tammikuun loppuun mennessä, ja viimeinen toteumatieto loppuraportin yhteydessä.
Alle vuoden kestävissä hankkeissa tuensaajan on tallennettava seurantatiedot toteutusajan päätyttyä, kuitenkin viimeistään viimeisen maksamiserän hakemisen yhteydessä.

Yritystuet

Tuensaaja tallentaa seurantatiedot investoinnin tai muun toimenpiteen päätyttyä, viimeistään viimeisen maksamiserän hakemisen yhteydessä.
Mikäli julkisen tuen määrä on yli 5000 euroa, seurantatiedot on tallennettava lisäksi 2 vuoden kuluttua tuen viimeisen erän maksamisesta.

*******

Seurantatiedot mittaavat rahoituksen vaikuttavuutta
Seurantatietojen avulla arvioidaan maaseutuohjelman vaikuttavuutta ja sen tavoitteiden toteutumista. Näin seurataan myös julkisten varojen käyttöä. Koostetut tiedot toimitetaan Euroopan komissioon, joka seuraa niiden avulla maaseutuohjelmien toteuttamista eri jäsenmaissa.

Maaseutuohjelmasta rahoitetaan hankkeita, joissa esimerkiksi järjestetään koulutusta, viestitään uusimmasta tutkimustiedosta sekä kehitetään kyliä ja maaseudun elinkeinoja. Hankkeiden seurantatiedot sisältävät tietoa muun muassa tuetuilla toimilla syntyneistä työpaikoista sekä koulutuspäivien ja osallistujien määrästä.

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

 

 

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli