Kriteerit

Rahoitettavien hankkeiden valinta

Veej’jakaja ry:n toimihenkilöt neuvovat hankehakijoita hankkeen sisältöjen ja teknisten seikkojen viimeistelyssä hankkeen saattamiseksi sähköisesti jätettävään muotoon. Hallitus antaa hankkeista lausunnot noin 6 viikon välein –kesäkuukausia lukuun ottamatta – järjestettävissä kokouksissa. Hankkeen tultua vireille sähköisessä hakujärjestelmässä toimihenkilöt valmistelevat hakemukset hallituksen arviointia ja pisteytystä varten. Arviointi- ja pisteytysmenettely toteutetaan sähköisenä. Hallitus pisteyttää hakemukset alla olevien valintakriteerien mukaan, jossa jokaisen hankkeen on täytettävä kaikki hyväksyttävyyskriteerit ja saatava valintakriteereistä yhteensä vähintään kuusi pistettä voidakseen tulla rahoitetuksi.

 

HYVÄKSYTTÄVYYSKRITEERIT

T / E
1. Hankkeen sisältö on tuen kohdentamisesta annettujen säädösten
(28/2014; 1176/2014; 1174/2014; 80/2015) mukainen
2. Hanke toteuttaa Veej’jakaja ry:n strategista painopistealuetta
3. Hakija on oikeustoimikelpoinen yhteisö tai henkilöyritys
4. Hanketta ei ole aloitettu ennen tukihakemuksen jättämistä
5. Hanke ei ole hakijan tavanomaista tai lakisääteistä toimintaa
6. Kyseessä ei ole korvausinvestointi
7. Toiminta kohdentuu Veej’jakaja ry:n toiminta-alueelle
Minimi: 7 x T

KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT

Pisteet 0 – 3
1. Soveltaa uusimpia tiedonvälityksen tapoja
(= sähköisen viestinnän eri muodot; videot, podcastit, blogit, sosiaalinen media)
2. Luo uusia asukasvaikuttamisen malleja
3. Lisää nuorten tietoutta maaseutuyrittäjyydestä
4. Edistää energiatehokkaan teknologian käyttöönottoa
5. Sitouttaa nuoria tai osa-aika-asukkaita seudun kehittämiseen
6. Luo eri ikä- ja väestöryhmiä yhdistävää toimintaa
7. Parantaa yhteistilojen toiminnallisuutta
8. Vaatii toteutuakseen merkittävän määrän talkootyötä
(3 = 75 %, 2 = väh. 50 %, 1 = väh. 25 %, 0 = alle 25 % yksityisrahoituksesta)
9. Parantaa yhteisen ympäristön turvallisuutta
10. Lisää aktiivisia vapaa-ajan viettomahdollisuuksia
Minimi: 6 p.

HYVÄKSYTTÄVYYSKRITEERIT:
Minimi: 7 x T

 

KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT:
Minimi: 6 p.

 

VEEJ’JAKAJA RY:n valintakriteerit (pdf-tiedosto)

 

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet
• Yritysrahoitus

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Maksatusasiat

Vesa Rouhiainen
hankeneuvoja
vesa.rouhiainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Yleishyödylliset hankkeet
• Hankeneuvonta

Käyntiosoite
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli
Paukkulinnan Pääskynpesä
H-rakennus 2. kerros