POLKU

Hakuaika on päättynyt 14.9.2017

Teemahanke Polussa rahoitetaan yhdistysten pieniä kehittämistoimenpiteitä, joiden avulla maaseudulla toimivat yhdistykset voivat suunnitella uudenlaista tai kehittää nykyistä toimintaansa käyttäen apuna ulkopuolista asiantuntemusta. Toimenpiteet voivat koostua mm. kyläsuunnitelmien laadinnasta, toteutettavuusselvityksistä, kehittämispalveluista, koulutuksista, uusien tiedotuskanavien luomisesta yms.

Pienellä kehittämishankkeella tarkoitetaan tässä kustannusarvioltaan 700 – 7 000 euron hanketta. Hakijan tulee perustella kehittämishankkeen tarpeellisuus ja kuvailla siitä saatava hyöty sekä esittää toimenpiteiden kustannusarvio.

Talkootyö ei Polku -hankkeessa ole mahdollista. Tuki (75 %) maksetaan hankkeen toteutuksen jälkeen maksuhakemusta ja tositteita vastaan.

Hankkeiden tulee olla toteutettuna 31.10.2018 mennessä.

Polku

Polku_Hakuohje (pdf)
Polku_Valintakriteerit (pdf)

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet
• Yritysrahoitus

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Maksatusasiat

Vesa Rouhiainen
hankeneuvoja
vesa.rouhiainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Yleishyödylliset hankkeet
• Hankeneuvonta

Käyntiosoite
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli
Paukkulinnan Pääskynpesä
H-rakennus 2. kerros