VEKU-teemahankeen hakuaika 12.5.2021 – 3.8.2021

12.05.2021

VEKU-teemahankkeesta voivat maaseudulla toimivat yhdistykset hakea rahoitusta pieniin yleishyödyllisiin investointeihin. Investoinnit voivat olla kone-, laite- ja välinehankintoja, joilla parannetaan kylien kokoontumis- ja harrastuspaikkojen tasoa, toiminnallisuutta, energiatehokkuutta tai kierrätystä. Tuettavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi:

  • hakijataholle uusien energiaratkaisujen käyttöönotto esim. aurinkopaneelit, ilmalämpöpumput
  • sähköisten palvelujen käyttömahdollisuuksien parantaminen esim. varustamalla kylätaloja atk- ja av-laitteilla
  • harrastusvälinehankinnat
  • kylän kierrätysratkaisut esim. kompostorit ja jätekatokset
  • kalustetaan, kunnostetaan tai rakennetaan yhteisiä ulko- tai sisäkokoontumistiloja esim. kodat, grillikatokset, pitkospuut
  • hankitaan kylälle kyläturvallisuutta parantavia laitteita, kuten defibrillaattorit tai uimarannan pelastusvälineet

Hankintakustannusten tulee olla yhteensä 1 000 – 10 000 euroa. Tuki hankintaan on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista. Hakijan tulee perustella hankinnan tarpeellisuus ja siitä saatava hyöty sekä esittää hintavertailuun perustuva kustannusarvio. Talkootyö ei ole tukikelpoinen kustannus.

Hankkeen kustannusarvio voi koostua hankintahinnasta ja mahdollisista rahti- ja asennuskuluista sekä käyttöönottokoulutuksesta.

Lue lisää hakuohjeista VEKU-teemahankkeen sivulta.

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli