Koulutus: Korona-avustusten hakeminen seurantaloja ylläpitäville yhteisöille 24.9. klo 16–18

16.09.2020

Ohjelma:

16.00 Avaus. Petri Rinne, pj., Suomen Kylät ry
16.10 Seurantaloja, kylätaloja – mistä puhutaan? Tauno Linkoranta, kyläasiamies, V-S Kylät ry
16.20 Kuinka teet koronatukihakemuksen OKM:lle? Leena Virri-Hanhijärvi, pj., Lantulan kyläyhdistys
16.50 Suomi.fi-valtuutukset, Tuomas Rokka, talouspäällikkö, Suomen Kylät ry
17.00 Keskustelua ja kysymyksiä


Korona-avustus seurantaloja ylläpitäville yhteisöille

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus on tarkoitettu seurantalomaisessa käytössä olevia taloja ylläpitävien yhteisöjen ja säätiöiden tukemiseen koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. Avustuksen hakuaikaa on jatkettu 5.10.2020 klo 16.15 asti.

Avustusta voidaan käyttää rakennusten ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin, joita ovat mm. sähkö-, lämmitys- ja vesimaksut, tietoliikennemaksut, vakuutukset, kiinteistöverot, kiinteistöhuollon maksut ja palkkamenot, välttämättömät huoltokorjaukset sekä mahdolliset muut rakennuksen käyttökunnossa pitämiseen liittyvät menot.

Ohjeet ja linkki asiointipalveluun:
https://minedu.fi/-/korona-avustus-seurantaloja-yllapitaville-yhteisoille


 Ilmoittautumislomake koulukseen: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=shZ94cWTWk2FXeO6NmCU4wo5lhNtyJNKh9wxV818-WxUQ1NITldUVkdLOFREWUNETlpQNFNTTlVTRS4u

Tässä linkki Teams-sovelluksen kautta järjestettävään koulutustilaisuuteen:

Liity Microsoft Teams -kokoukseen

 

 

Näin teet Suomi.fi-valtuutuksen

04.08.2020

SUOMI.FI-VALTUUS

Lähde (osio on päivitetty 29.6.2020): https://ruokavirasto.mobiezine.fi/zine/165/article-46274

Suo­mi.fi-val­tuut­ta käyt­tä­vät kaup­pa­re­kis­te­riin, Yri­tys- ja yh­tei­sö­tie­to­jär­jes­tel­mään (YTJ), yh­dis­tys­re­kis­te­riin sekä val­tuus­re­kis­te­riin mer­ki­tyt yri­tyk­set.

Yri­tyk­sen tai yh­dis­tyk­sen puo­les­ta voi asi­oi­da il­man erik­seen an­net­tua val­tuut­ta ne hen­ki­löt, joil­la on yk­sin edus­ta­mi­seen oi­keut­ta­va roo­li kaup­pa­re­kis­te­ris­sä, Yri­tys- ja yh­tei­sö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä (YTJ) tai yh­dis­tys­re­kis­te­ris­sä.

Hen­ki­lö, jol­le on mer­kit­ty asi­oin­ti- ja ni­men­kir­joi­tus­oi­keus kaup­pa­re­kis­te­ris­sä tai YTJ:ssä, voi asi­oi­da Hyr­rä-asi­oin­ti­pal­ve­lus­sa yri­tyk­sen­sä ni­mis­sä. Jos hen­ki­lö, jol­la on asi­oin­ti- ja ni­men­kir­joi­tus­oi­keus, ha­lu­aa val­tuut­taa mui­ta asi­oi­maan yri­tyk­sen ni­mis­sä, on hä­nen teh­tä­vä se Suo­mi.fi-val­tuu­des­sa. Tar­kis­ta siis, että yri­tyk­se­si tie­dot kaup­pa­re­kis­te­ris­sä (www.prh.fi) tai YTJ:ssä (tie­to­pal­ve­lu.ytj.fi) ovat oi­kein ja että si­nul­le on mer­kit­ty ni­men­kir­joit­ta­ja­oi­keu­det ja näin ol­len pää­set suo­raan asi­oi­maan or­ga­ni­saa­ti­o­si ni­mis­sä Hyr­räs­sä.

Ohjeet valtuutuksen tekemiseen Hyrrä-asiointipalvelun käyttäjille: www.ruokavirasto.fi/hyrra/valtuutus

Näin teet Suomi.fi-valtuutuksen

 1. Tarkista, että yrityksesi tiedot kaupparekisterissä (www.prh.fi) tai YTJ:ssä (tietopalvelu.ytj.fi) ovat oikein: sinulle on merkitty nimenkirjoittajaoikeudet.
 2. Kirjaudu sisään osoitteessa www.suomi.fi omilla pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
 3. Valitse ylävalikosta Valtuudet.
 4. Valitse valtuutustyyppi: asiointivaltuus tai valtuutusoikeus. Asiointioikeudella annat toiselle henkilölle oikeudet asioida yrityksesi nimissä. Anna valtuutusoikeus, jos haluat, että valtuuttamasi henkilö voi valtuuttaa lisää henkilöitä asioimaan yrityksesi nimissä.
 5. Anna valtuuttamasi henkilön tiedot: sukunimi, etu- tai kutsumanimi ja henkilötunnus.
 6. Valitse asiakaskategoriaksi: Maaseudun tuet ja etuudet 
 7. Valitse valtuuskoodiksi jokin seuraavista:
  Maaseudun ja kalatalouden tukien ja korvauksien hakeminen: Tällä valtuudella voi täyttää, allekirjoittaa ja lähettää hakemuksen.
  • Maaseudun ja kalatalouden tuki- ja korvaushakemusten valmistelu: Tällä valtuudella voi avustaa hakemuksen täyttämisessä, mutta ei allekirjoittaa eikä lähettää hakemusta. Tätä valtuutta voi käyttää esimerkiksi neuvoja tai tilitoimisto.
  • Maaseudun ja kalatalouden tuki- ja korvaustietojen katselu: Tällä valtuudella voi avustaa hakemuksen täyttämisessä, mutta ei allekirjoittaa eikä lähettää hakemusta. Tätä valtuutta voi käyttää esimerkiksi neuvoja tai tilitoimisto.
 8. Määrittele valtuudelle voimassaoloaika. Valtuus on voimassa oletusarvoisesti viisi vuotta, mutta voit tarvittaessa määritellä lyhyemmän tai pidemmän voimassaoloajan.
 9. Tarkista valtuutuksen tiedot ja vahvista valtuutus.

YritysSuomi-puhelinpalvelu auttaa

YritysSuomi-puhelinpalvelu auttaa Suomi.fi-valtuutuksen käyttöönotossa: puh. 0295 020 500 (pvm/mpm), arkisin klo 9.00–16.15.

Yri­tys-Suo­mi-pu­he­lin­pal­ve­lu (https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tuki-ja-neuvonta/tietoa-yritys-suomi-puhelinpalvelusta ) aut­taa si­nua val­tuu­sa­si­oiss­sa.

Ohje pdf:nä:  SUOMI.FI-valtuus

Osoitteemme on Lönnrotinkatu 7, Mikkeli

01.08.2020

Veej’jakaja ry muuttaa uusiin toimitiloihin Mikkelin yliopistokampukselle.

Veej’jakaja ry:n Leader-toimisto
Mikkelin yliopistokeskus, Cultiva-rakennus, 2. kerros
LÖNNROTINKATU 7, 50100 MIKKELI

 

Veej’jakaja ry muuttaa 1.8.2020

21.07.2020

Veej’jakaja ry muuttaa uusiin toimitiloihin Mikkelin yliopistokampukselle.

Osoitteemme on 1.8. alkaen Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli

Veej’jakaja ry:n Leader-toimisto
Mikkelin yliopistokeskus, Cultiva-rakennus, 2. kerros
LÖNNROTINKATU 7, 50100 MIKKELI

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet
• Yritysrahoitus

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli