Pienhankkeiden haku on auennut

13.03.2024

Tarvittaisiinko lähileikkipuistoon uusia telineitä tai porukallesi urheiluvälineitä? Toisiko kesätapahtuma piristystä kylällesi? Tällaisiin muutaman tuhannen euron kokoisiin pienhankkeisiin voi nyt hakea tukea paikallisista Leader-ryhmistä.

Tukea korkeintaan 8000 euron kustannuksiin

Tukea voi käyttää pieniin hankintoihin, kuten yhteisten välineiden ja laitteiden ostamiseen. Esimerkiksi ilmalämpöpumpun hankinta kylätalolle on mahdollista. Tuella voi myös kunnostaa yhteisiä tiloja tai tehdä pieniä remontteja. Tuki soveltuu myös kylän kehittämiseen tai ympäristön kunnostukseen. Lisäksi tuella voidaan ostaa asiantuntija-apua, jota tarvitaan erilaisten selvitysten tai kehittämissuunnitelmien tekemiseen.

Pienhankkeen kokonaiskustannukset voivat olla enintään 8000 euroa. Pienin myönnettävä tuen määrä on 1000 euroa. Rahoitettavien hankkeiden tulee vastata Leader-ryhmän kehittämisstrategian tavoitteita.

Hakemus tehdään Hyrrä-asiointipalvelussa

Tukea voivat hakea maaseudulla toimivat yhdistykset, seurat, järjestöt ja muut julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt. Kunta ei voi saada tukea.

Hakemus täytetään sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Neuvoja hakemuksen tekoon saa Leader-ryhmästä.

Tuki maksetaan jälkikäteen eli kustannukset pitää maksaa ensin itse. Kun tuki haetaan maksuun, on osoitettava, että sillä on saatu aikaan se lopputulos, johon tuki on myönnetty. Kuitteja tai muita tositteita ei maksua haettaessa tarvitse esittää.

Lisätietoa pienhankkeista voit lukea:

https://www.veejjakaja.fi/yhdistyksille/pienhankkeet/

https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maaseudun-palvelut-ja-elinkeinojen-kehittaminen/pienhankkeet/

Tiedote julkaistu alun perin Ruokaviraston sivuilla:

https://www.ruokavirasto.fi/tuet/uutiset/muutaman-tonnin-tasmatarpeisiin-voi-hakea-tukea-leader-ryhmista/

Hanketukien päätöksenteko käynnistyy

09.02.2024

9. helmikuuta 2024

ELY-keskukset aloittavat päätöksenteon viime ja tänä vuonna haetuista maaseudun hanketuista. Päätöksiä voidaan nyt tehdä investoinneissa, muiden hanketukien päätöksenteko avautuu myöhemmin.

Päätöksiä tehdään myös niiden hankkeiden osalta, joita on haettu paikallisen kehittämisen Leader-ryhmien kautta. Hankerahoitusta hakeneet saavat päätöksiä sitä mukaa kuin ELY-keskukset ehtivät niitä tehdä. Uuden EU-rahoituskauden mukaiset hankkeet avautuivat haettaviksi viime kesäkuussa. 

Uuden EU-rahoituskauden mukaisia hanketukia on tähän mennessä haettu noin tuhat kappaletta. Rahoitusta on haettu erityisesti maaseudun palveluiden ja toimintaympäristön kehittämiseen sekä erilaisiin investointeihin. 

Maksua ei voi hakea välittömästi, kun on saanut päätöksen, vaan maksujen hakeminen avautuu Hyrrä-asiointipalvelussa myöhemmin tänä vuonna. Ensimmäisenä tulee mahdolliseksi ennakkomaksujen haku. Varsinaisten hanketukien maksuhakemusten tekeminen alkaa sen jälkeen, kun yritystukien maksut ovat käynnistyneet. Ruokavirasto tiedottaa, kun maksujen haku alkaa ja aikataulu tarkentuu. Myös muutoshakemusten tekeminen on mahdollista vasta myöhemmin tänä keväänä. 

EU:n maaseuturahastosta myönnettäviä hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat. Rahoitusta on tarjolla esimerkiksi koulutukseen ja tiedonvälitykseen, laajakaista- ja vesihuoltoinvestointeihin, yleishyödyllisiin ympäristöinvestointeihin, kylien kehittämiseen, elinkeinojen kehittämiseen, maatilojen yhteistyön vahvistamiseen sekä innovaatiohankkeisiin. Erityisesti huomiota kiinnitetään osaamisen, innovaatioiden ja digitalisaation kehittämiseen sekä ympäristö- ja ilmastoasioihin. Hanketukia rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista. 

Tiedote julkaistu Ruokaviraston sivuilla 9.2.2024 https://www.ruokavirasto.fi/tuet/uutiset/hanketukien-paatoksenteko-kaynnistyy/

Veeti Keränen palkittiin yrittäjyydestään

29.11.2023

Veej’jakaja ry muistaa vuosittain yhtä NuorisoLeader-hanketta. Vuoden 2023 NuorisoLeader-stipendin sai ristiinalainen Veeti Keränen. Keränen on perustanut kesällä 2023 4H-yrittäjänä Ristiinaan SUP-lauta vuokraamon.

Veeti Keräsen innostus liiketoiminnan kehittämistä kohtaan kannustaa myös muita nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä sekä kulkemaan kohti omaa intohimoa. Keräsen liikeidea myös näyttää esimerkkiä kuinka omalla toiminnalla voidaan vaikuttaa lähiympäristöön. SUP-vuokraamon perustaminen toi Ristiinaan palvelun, jota siellä ei aiemmin ollut.

Veeti Keränen ottamassa vastaan NuorisoLeader-stipendiä. Kuva Olavi Kietäväinen.

Veeti Keräsen innostus liiketoiminnan kehittämistä kohtaan kannustaa myös muita nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä sekä kulkemaan kohti omaa intohimoa. Keräsen liikeidea myös näyttää esimerkkiä kuinka omalla toiminnalla voidaan vaikuttaa lähiympäristöön. SUP-vuokraamon perustaminen toi Ristiinaan palvelun, jota siellä ei aiemmin ollut.

– Sup-lautojen vuokraaminen mökkiläisten suosimassa kylässä oli siis hitti. Lautojen vuokraaminen onnistui myös hyvin Ristiinan jäätelökioskeilta, jossa olin kesätöissä. Kiitos tästä kuuluu työnantajalle. Yhteenvetona ensimmäinen kesä yrittäjän onnistui hyvin ja yritys sai ennen kaikkea tärkeää näkyvyyttä tulevaisuuden kannalta, Keränen summaa kesää yrittäjänä.

Veej’jakaja ry on paikallinen Leader-ryhmä, jonka toiminta alueeseen kuuluu Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkelin maaseutualueet, Mäntyharju, Pieksämäki ja Puumala. Leader-ryhmät neuvovat ja rahoittavat maaseudun yrityksiä sekä yhteisöjä. Veej’jakaja on tukenut nuorten projekteja vuodesta 2018 alkaen NuorisoLeader-rahoituksen avulla. Vuosien varrella nuoret ovat saaneet rahoitusta harrastusvälineiden hankkimiseen, tapahtumien järjestämiseen sekä työvälineiden hankintaan.

NuorisoLeader-rahoituksella Veej’jakaja ry haluaa kannustaa alueen nuoria omiin projekteihinsa sekä rohkaista yrittäjyyteen. Vuonna 2023 NuorisoLeader-rahoitusta on myönnetty 15 nuorten hankkeeseen.

SUP-lautailua Saimaalla. Kuva Veeti Keränen.

Hurissalon kyläyhdistys Vuoden hanketoimija

29.11.2023

Hurissalon kyläyhdistyksen pitkäjänteinen alueen kehittäminen toi Veej’jakaja ry:n tunnustuksen Vuoden 2023 hanketoimijana. Hurissalon kyläyhdistys sai tunnustuksen Veej’jakajan syyskokouksessa 28.11. Mäntyharjussa.

Seija Ikonen ottamassa palkintoa vastaan.
Seija Ikonen ottamassa tunnustusta vastaan.
Kuva Olavi Kietäväinen.

Veej’jakaja ry palkitsi yhdistyksen pitkäjänteisen kehittämisen ja yhteisöllisyyden edistämisen perusteella. Hurissalon kyläyhdistys on hyvä esimerkki asukaslähtöisestä alueiden kehittämisestä. Hurissalossa on myös oivallettu yhteistyön voima, jonka avulla projektit pystytään toteuttamaan loppuun asti.

Hurissalon Kyläyhdistys ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka on rekisteröity vuonna 2005, mutta toiminnan juuret ulottuvat jo 1980-luvulle. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää Hurissalon aluetta ja edistää alueen asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi.

Viimeisimpänä kehittämishankkeena Hurissalon kyläyhdistys toteutti kylätalon energiatehokkuusremontin sekä rakensi piharakennuksen, jossa tapahtumien ja tilaisuuksien kanttiinia pystyy pitämään. Hanke toteutettiin yhteistyössä Hurissalon Harrastajateatterin kanssa.

Ihmisiä rakentamassa rakennuksen kattoa.
Hankkeissa on ollut paljon talkooväkeä, joka on mahdollistanut hankkeiden toteutumisen. Kuva Seija Ikonen.

– Hankkeiden kautta on saatu kylälle toimivat kokoontumistilat, jotka ovat ahkerassa käytössä. Kylätalolla kokoontuu kymmenkunta Puumalan kansalaisopiston ryhmää, lisäksi järjestetään kaikille avoimia lautapeli-iltoja. Myös kuntosali ja pyykinpesukone on käytettävissä pientä korvausta vastaan. Kylätalo toimii myös eri toimijoiden kokouspaikkana ja sitä vuokrataan yksityisiin juhlatilaisuuksiin, listaa Seija Ikonen Hurissaolon kyläyhdistyksen puheenjohtaja.

Veej’jakaja ry on paikallinen Leader-ryhmä, jonka toiminta alueeseen kuuluu Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkelin maaseutualueet, Mäntyharju, Pieksämäki ja Puumala. Leader-ryhmät neuvovat ja rahoittaa maaseudun yrityksiä sekä yhteisöjä.

Kuva keltaisesta kylätalosta metsän reunassa.
Hurissalon kylätalolla on toteutettu lukuisia hankkeita, joiden avulla rakennusta on kunnostettu sekä esteettömyyttä on parannettu. Kuva Seija Ikonen.

Yritys- ja hanketukien haku on alkanut Hyrrä-asiointipalvelussa

21.06.2023

Maaseudun yritys- ja hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–27 ovat alkaneet Hyrrä-asiointipalvelussa. Nyt haettavissa ovat kaikki yritystukimuodot sekä hanketuista yhteisöjen investoinnit, koulutus- ja tiedonvälityshankkeet sekä valtaosa yhteistyöhankkeista mukaan lukien viljelijä- ja yritysryhmähankkeet sekä valmisteluraha.

Lisää hanketukimuotoja tulee hakuun syksyllä 2023. Silloin käynnistyvät esimerkiksi laajakaistahankkeiden, pienhankkeiden ja Leader-ryhmien kautta haettavien alueiden välisten hankkeiden haut.

Tukien päätöksenteko ja maksaminen alkavat vaiheittain syksyn 2023 aikana.

Alueelliset ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät valitsevat rahoitettavat kohteet ja neuvovat tukien hakemisessa. Tukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Valintajaksot on julkaistu ruokavirasto.fi-sivustolla. Ruokaviraston verkkosivuilla on lisätietoa tukien ehdoista ja valintakriteereistä, joilla rahoitettavat kohteet valitaan. Leader-ryhmien valintajaksot ja valintakriteerit julkaistaan Leader-ryhmien omilla verkkosivuilla.

Yritystukia kehittämiseen ja kokeiluihin

Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienet yritykset. Tukea voi saada yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Tukea voidaan myöntää myös keskisuurten maataloustuotteita jalostavien yritysten investointeihin.

Uutta on osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistystuki. Lisäksi uutena tukimuotona on maatalouden kokeilutuki, jota voidaan myöntää maatalousyrittäjälle uudenlaisen maataloustoiminnan kokeiluihin, esimerkiksi uusien liikeideoiden testaamiseen. Maatalouden kokeilutukea voi hakea vain Leader-ryhmistä.

Hanketuissa painotetaan ympäristö- ja ilmastotoimia

Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat. Rahoitusta voi saada esimerkiksi koulutukseen ja tiedonvälitykseen, yleishyödyllisiin investointeihin, kylien kehittämiseen, elinkeinojen kehittämiseen sekä innovaatiohankkeisiin. Osaaminen, innovaatiot ja digitalisaatio ovat läpileikkaavia teemoja kaikissa toimissa.

Uutta on entistäkin voimakkaampi painotus ympäristö- ja ilmastotoimiin. Entistä enemmän rahoitetaan yleishyödyllisiä investointeja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi sekä investointeja ja kehittämistoimia luonnonvarojen kestävän hoidon edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Älykkäät kylät -hankkeella edistetään uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia ja verkostoitumista niin aluetasolla kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin.

Maaseudun yritys- ja hanketukia haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa, joka on uudistunut käyttöliittymältään uudelle EU-rahoituskaudelle. Uudistunut asiointipalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän.

Maaseudun yritys- ja hanketuet rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.

Lisätietoja tuenhakijalle:
www.ruokavirasto.fi/yritystuet 
www.ruokavirasto.fi/hanketuet 

Linkki Hyrrä-asiointipalveluun:

https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Pienhankkeet

Anne Kaljunen
viestinnän asiantuntija
anne.kaljunen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli