Hallituksen linjauksia

Yleoshyödylliset investoinnit

Yleishyödyllisten investointien osalta hallitus linjasi että tukea voidaan ensisijaisesti myöntää yhteisöllisten tilojen toiminnallisuutta merkittävästi kehittäviin kone- ja laitehankintoihin ja rakentamiseen.

Tukea ei myönnetä tilojen yksittäisten rakenteiden tai toimintojen säilyttämiseen tai ennallistamiseen tähtääviin investointeihin.

Poikkeuksena edelliseen tukea voidaan myöntää paikallisen kulttuurihistoriallisen perinnön säilyttämisen ja ennallistamisen kannalta tarpeelliseksi katsottuihin kunnostustoimenpiteisiin.

Uudisrakentamiseen myönnettävä tuki harkitaan tapauskohtaisesti kohteen yleishyödyllisyyden perusteella. (Hallituksen päätös 15.6.2021)

Investoinneissa tukitaso on 50%

kuitenkin enintään 50 000 euroa. Pienin myönnettävä julkinen tuki hanketta kohti on 5000 euroa.  Yksityistä rahoitusta rahallisena tulee olla 10 % kustannusarviosta. (Hallituksen päätös 3.9.2019)

 

Yleishyödyllisen kehittämishanketuen tasot on porrastettu hankkeen kustannusarvion mukaan seuraavasti

  •  – 50 000 euroa -> tuki 85 %
  •   50 001 – 100 000 euroa -> tuki 80 %
  • 100 001 – 150 000 euroa -> tuki 75 %
  • 150 001 – 200 000 euroa -> tuki 70 %
  • 200 001 – 250 000 euroa -> tuki 65 %
  • 250 001 – 300 000 euroa -> tuki 60 % (Hallituksen päätös 11.5.2021)
  • Pienin myönnettävä julkinen tuki hanketta kohti on 5 000 euroa.
  • Yksityistä rahoitusta rahallisena tulee olla 10 % kustannusarviosta. (Hallituksen päätös 3.9.2019)

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Essi Saarinen
ohjelmavalmistelija
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219

 

 

Reeta Kosonen
nuorisokoordinaattori
reeta.kosonen@savonlinna.fi
p. 041 3124231

Reeta on Piällysmies ry:n, Rajupusu Leader ry:n ja Veej’jakaja ry:n yhteinen nuorisokoordinaattori

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli