Kriteerit

Rahoitettavien hankkeiden valinta

Veej’jakaja ry:n toimihenkilöt neuvovat hankehakijoita hankkeen sisältöjen ja teknisten seikkojen viimeistelyssä hankkeen saattamiseksi sähköisesti jätettävään muotoon. Hallitus antaa hankkeista lausunnot noin 6 viikon välein – kesäkuukausia lukuun ottamatta – järjestettävissä kokouksissa. Hankkeen tultua vireille sähköisessä hakujärjestelmässä toimihenkilöt valmistelevat hakemukset hallituksen arviointia ja pisteytystä varten. Arviointi- ja pisteytysmenettely toteutetaan sähköisenä. Hallitus pisteyttää hakemukset alla olevien valintakriteerien mukaan, jossa jokaisen hankkeen on täytettävä kaikki hyväksyttävyyskriteerit ja saatava valintakriteereistä yhteensä vähintään kuusi pistettä voidakseen tulla rahoitetuksi.

 

HYVÄKSYTTÄVYYSKRITEERIT

T / E
1. Hankkeen sisältö on tuen kohdentamisesta annettujen säädösten
(28/2014; 1176/2014; 1174/2014; 80/2015) mukainen
2. Hanke toteuttaa Veej’jakaja ry:n strategista painopistealuetta
3. Hakija on oikeustoimikelpoinen yhteisö tai henkilöyritys
4. Hanketta ei ole aloitettu ennen tukihakemuksen jättämistä
5. Hanke ei ole hakijan tavanomaista tai lakisääteistä toimintaa
6. Kyseessä ei ole korvausinvestointi
7. Toiminta kohdentuu Veej’jakaja ry:n toiminta-alueelle
Minimi: 7 x T

KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT

Pisteet 0 – 3
1. Parantaa yhteistilojen toiminnallisuutta
2. Lisää aktiivisia vapaa-ajan viettomahdollisuuksia
3. Luo eri ikä- ja väestöryhmiä yhdistävää toiminta
4. Parantaa yhteisen ympäristön turvallisuutta
5. Luo edellytyksiä osa-aika-asukkaiden osallistumiselle
6. Edistää energiatehokkaan teknologian käyttöönottoa
7. Soveltaa uusimpia tiedonvälityksen tapoja (sähköisen viestinnän eri muodot, internet, blogi, sosiaalinen media)
8. Vaatii toteutuakseen merkittävän määrän talkootyötä (1 = vähintään 25 %, 2 = väh. 50 %, 3 =  väh. 75 % yksityisrahoituksesta)
9. Tuen hakijalla on tuotannolliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen
10. Tuen hakija osoittaa kohderyhmän tuntemuksensa
11. Tuetun toiminnan jatkuminen hankkeen päätyttyä on esitetyn suunnitelman valossa todennäköistä
12. Hankkeen sisältö vastaa suunnitelmassa osoitettuun paikalliseent arpeeseen
Minimi: 8 / 36 p.

Hakemuksiin sovelletaan 1.1.2018 alkaen Veej’jakajan  uusia valintakriteerejä. Tämä koskee niin yritystukia kuin kehittämishankkeita.

Hankkeiden valinnassa käytettävät valintakriteerit perustuvat Veej’jakajan strategiaan. Kriteerien tarkoituksena on asettaa hakemukset järjestykseen sen mukaan, kuinka hyvin ne edistävät Veej’jakajan strategian tavoitteiden saavuttamista, ovat laadukkaita ja sopivat paikalliseen kehittämistyöhön.

HYVÄKSYTTÄVYYSKRITEERIT:
Minimi: 7 x T

KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT:
Minimi: 8 / 36 p.

VEEJ’JAKAJA RY:n valintakriteerit 1.1.2018 alkaen (pdf-tiedosto)

 

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet
• Yritysrahoitus

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Sofia Flygare
Etelä-Savon Maaseutuohjelmien
viestintähankkeen tiedottaja
sofia.flygare@maaseutukuriiri.fi
p. 0440 155 992

Käyntiosoite
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli
Paukkulinnan Pääskynpesä
H-rakennus 2. kerros