KOJE

KOJE-teemahankkeeseen päätös on saatu Ely-keskuksesta 20.2.2020.

Toimenpiteiden tulee olla toteutettuna 30.4.2020 mennessä. Investointien tulee olla toteutettuna hankesuunnitelman mukaan ja lasku/laskut maksettuna.

 • Maksuhakemus liitteineen tulee olla 31.5.2020 mennessä Veej’jakaja ry:n toimistolla.
 • Ilmoitathan, jos hanke ei toteudu. Kiitos

Maksua haetaan lomakkeella 3316, muista allekirjoitukset, joko sääntömääräiset allekirjoittajat tai oikeuden saanut allekirjoittaja. 

 • Maksuhakemus tarvitsee liitteeksi
  • laskut maksuista
  • yhdistyksen tiliote, jolta näkyy suoritettu maksu/maksut
  • pääkirja, jossa näkyy toimenpiteelle kirjatut kulut
  • kuvia hankkeen tuloksista
  • loppuraportti
   • Toteuttajan nimi
   • Hankekuvauksen tiivistelmä (voi kopioida hankehakemuslomakkeesta)
   • Saavutetut tavoitteet, kerrotaan, mitä on saavutettu ja millä keinoin
   • Kerrotaan toteutuksesta, aikataulusta, toteutuksen organisoinnista, yhteistyökumppaneista, esiin tulleista ongelmista, uusista tarpeista jne.
   • Kustannukset, rahoituksen toteutumisesta, pysyttiinkö budjetissa
   • Kuvia hankkeen tuloksista jne.

Toimita maksuhakemusasiakirjat Veej’jakajan toimistolle joko s-postilla kristiina.asikainen@veejjakaja.fi  tai kirjepostina.

Veej’jakaja ry / Maksuhakemus
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli

Rahoitusta energiatehokkuutta, turvallisuutta ja terveyttä edistäviin kone-, laite- ja välinehankintoihin

Koje -teemahankkeesta voivat maaseudulla toimivat yhdistykset hakea rahoitusta pieniin yleishyödyllisiin energiatehokkuutta, turvallisuutta ja terveyttä edistäviin kone-, laite- ja välinehankintoihin.

 • Energiatehokkuus: Ilmalämpöpumput, aurinkopaneelit sekä muut energiatehokkuutta ja ympäristö-ystävällisyyttä parantavat hankinnat.
 • Turvallisuus: Aggregaatit, lukitus- ja valvontajärjestelmät, alkusammutusvälineet, opasteet sekä muut turvallisuutta ja esteettömyyttä lisäävät hankinnat.
 • Terveys: Sydäniskurit, ensiapuvälineet sekä muut terveyttä edistävät hankinnat.

Toimenpiteiden kustannusarvioiden tulee olla 500 – 5 000 euroa. Tuen osuus on 75 % hyväksyt­tä­vistä kus­tan­nuksista. Hakijan tulee perustella toimenpiteiden tarpeellisuus ja kuvailla siitä saatava hyöty, sekä esit­tää kustannusarvio. Talkootyö ei ole mahdollista toimenpiteissä. Tarkemmat hakuohjeet täällä.

Haku teemahankkeeseen on päättynyt 15.10.2019

Hakemus ja liitteet:

Hakemus tehdään lomakkeella 3325B. Hakemuksen liitteiksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:

 1. Ajantasainen yhdistysrekisteriote (Patentti- ja rekisterihallituksesta)
 2. Yhdistyksen viimeisimmät tilinpäätöstiedot
 3. Yhdistyksen hallituksen tai vastaavan elimen päätös osallistumisesta hankkeeseen
 4. Tarkennus hintatason kohtuullisuuteen, mikäli tätä ei ole pystytty esittämään lomakkeessa (Kuvankaappaus verkkosivulta, lehtimainos, sähköposti tms.)

Hakemuksen lähettäminen:

Allekirjoitettu hakemus lähetetään 15.10.2019 mennessä postitse (Veej’jakaja ry, Paukkulantie 22, 50170 Mikkeli) tai sähköpostitse Veej’jakaja ry:n toimis­toon (vesa.rouhiainen@veejjakaja.fi)

Hakemusten käsittely:

Määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset arvioidaan ennalta-asetettujen valintakriteerien perusteella ja käsitellään 29.10.2019 Veej’jakaja ry:n hallituksessa, joka tekee rahoituspäätökset.

Tuen maksaminen:

Tuki maksetaan investoinnin jälkeen maksu­hake­musta ja tositteita vastaan. Toimenpiteet tulee toteuttaa 30.4.2020 mennessä ja maksuhakemus lähettää 31.5.2020 mennessä.

 

Teemahankkeiden yhteyshenkilö

Kristiina Asikainen
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223

* * * * * * * * * * 

Lomakkeet ja ohjeet:

Maksuhakemus: Lomake 3316

* * * * * * *

Hakuohje: Koje 2019 ohje

Koje-esite: Koje-esite 2019

Hakulomake: Hakulomake 3325B

Valintakriteerit: Koje 2019 valintakriteerit

 

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet
• Yritysrahoitus

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Sofia Flygare
Etelä-Savon Maaseutuohjelmien
viestintähankkeen tiedottaja
sofia.flygare@maaseutukuriiri.fi
p. 0440 155 992

Käyntiosoite
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli
Paukkulinnan Pääskynpesä
H-rakennus 2. kerros