Mööpelin valintakriteerit

Mööpeli II
Toimenpiteiden valintakriteerit

  1. Toimenpide on teeman mukainen   K / E
  2. Hakijalla on taloudelliset ja tuotannolliset resurssit hankkeen toteuttamiseen   K / E
  3. Investoinnin kustannusarvio perustuu tarjouksiin tai muutoin osoitettuun käypään hintatasoon   K / E
  4. Investointi kehittää (luo uutta, laajentaa tai syventää merkittävästi) aidosti
    yleishyödyllistä toimintaa ja sen edellytyksiä   K / E
  5. Investoinnin toteutusaikataulu, sisältö ja kustannukset on eritelty selkeästi   K / E
  6. Tarvittavat luvat on esitetty   K / E
  7. Hankittavat koneet, laitteet ym. irtaimisto on uutta   K / E

Kaikkien yllä olevien kriteereiden tulee toteutua.

A. Kyseessä on hakijan ensimmäinen Leader-hanke +1
B. Toimenpide luo uutta toimintaa +1

Jos jätettyjen hakemusten perusteella Mööpeli II -hankkeen toimenpiteille varattu rahoituskehys ylittyy, myönnetään tuki ensisijaisesti hankkeille, jotka saavat eniten pisteitä kohdista A ja B.

Tasapisteet saaneiden toimenpiteiden välillä antaa Veej´jakaja ry:n hallitus tarveharkintaan perustuvan päätöksen rahoituksen kohdentamisesta.

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet
• Yritysrahoitus

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Maksatusasiat

Vesa Rouhiainen
hankeneuvoja
vesa.rouhiainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Yleishyödylliset hankkeet
• Hankeneuvonta

Tiina Judén
Etelä-Savon Maaseutuohjelmien
viestintähankkeen tiedottaja
tiina.juden@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Käyntiosoite
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli
Paukkulinnan Pääskynpesä
H-rakennus 2. kerros