Ohjeita toteuttajille

Tässä tietoa Mööpeli II -hanketoteuttajille:

 

Tukikelpoiset kustannukset

Tukikelpoisia kustannuksia ovat hankehakemuksessa ja tuensiirtosopimuksessa esitettyjen toi­men­piteiden kustannukset, jotka ovat syntyneet tukihakemuksen Veej’jakajan toimistolle saapu­misen jälkeen. Hankintoja voi tehdä 31.10.2018 saakka. Hankittavien laitteiden, koneiden ym. tulee olla uusia. Talkootyö ei ole Mööpeli II -hankkeessa mahdollista.

Tuen osuus on 50 % hyväksyttävistä kustannuksista.

 

Maksuhakemus

Kun suunnitellut ja tuensiirtosopimuksessa hyväksytyt hankinnat on tehty, on aika tehdä maksu­hakemus. Tuen maksamista haetaan Maaseutuviraston (Mavi) maksuhakemuslomakkeella nro 3316 (Mavi / Oppaat ja lomakkeet / hanketoimija / hanketukien maksun hakulomakkeet). Lomakkeesta täy­tetään kohdat 1-4, 8 ja 11 sekä tarvittaessa kohdat 5 ja 10. Maksuhakemus tulee tehdä 30.11.2018 mennessä.

 

Maksuhakemuksen liitteet

Maksuhakemukseen tulee liittää maksuhakemuksen ajalta

  • kopiot laskuista/kuiteista
  • kopio tiliotteesta
  • kopio pääkirjasta

Tukea voi hakea 1. tai 2. erässä. Tuki maksetaan toteutuneiden hyväksyttävien kustannusten mukaisesti.

 

Tuen maksaminen

Maksuhakemuksen saapumisen jälkeen tehdyt hankinnat todetaan sovitun mukaisiksi. Tämän jälkeen tuki maksetaan hakijan ilmoittamalle pankki­tilille.

Maksuhakemusohje_toteuttajille

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet
• Yritysrahoitus

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Maksatusasiat

Vesa Rouhiainen
hankeneuvoja
vesa.rouhiainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Yleishyödylliset hankkeet
• Hankeneuvonta

Tiina Judén
Etelä-Savon Maaseutuohjelmien
viestintähankkeen tiedottaja
tiina.juden@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Käyntiosoite
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli
Paukkulinnan Pääskynpesä
H-rakennus 2. kerros