TURVA-koulutukset

TURVA-koulutukset teemahanke on päättynyt.

TURVA-koulutukset on saanut päätöksen.

Toimenpiteiden tulee olla toteutettuna 31.12.2019 mennessä. Koulutusten tulee olla toteutettuna ja lasku/laskut maksettuna.

Maksuhakemus liitteineen tulee olla 31.1.2020 mennessä Veej’jakaja ry:n toimistolla. Maksua haetaan lomakkeella 3316, muista allekirjoitukset, joko sääntömääräiset allekirjoittajat tai oikeuden saanut allekirjoittaja.

 • Maksuhakemus tarvitsee liitteeksi
  • laskut maksuista
  • yhdistyksen tiliote, jolta näkyy suoritettu maksu/maksut
  • pääkirja, jossa näkyy toimenpiteelle kirjatut kulut
  • loppuraportti
   • Toteuttajan nimi
   • Hankekuvauksen tiivistelmä (voi kopioida hankehakemuslomakkeesta)
   • Saavutetut tavoitteet, kerrotaan, mitä on saavutettu ja millä keinoin
   • Kerrotaan toteutuksesta, aikataulusta, toteutuksen organisoinnista, yhteistyökumppaneista, esiin tulleista ongelmista, uusista tarpeista jne.
   • Kustannukset, rahoituksen toteutumisesta, pysyttiinkö budjetissa
   • Kuvia hankkeen tuloksista jne.

Toimita maksuhakemusasiakirjat Veej’jakajan toimistolle joko s-postilla kristiina.asikainen@veejjakaja.fi  tai kirjepostina

Veej’jakaja ry / Maksuhakemus
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli

 * * * *

TURVA-koulutukset yleishyödyllisille toimijoille

Kustannuksiltaan yksi toimenpide on 500 – 10 000 euroa, ja siihen myönnettävä tuki  on 80 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Teemana on terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät koulutukset. Toimenpiteinä voivat olla esim. ensiapukoulutuksen tai järjestysmieskoulutuksen hankinta.

Hakuaika: 2.4.-15.4.2019

Toimenpiteen kustannusarvio koostuu koulutuspalveluiden ostoista.  Tuki (80 %) maksetaan toimenpiteiden jälkeen maksuhakemusta ja tositteita vastaan.

Toimenpiteiden tulee olla toteutettuna 31.12.2019 mennessä.

Hakemus ja liitteet

Hakemus tehdään lomakkeella 3325A, joka löytyy Suomi.fi -palvelusta. (Lomake 3325A ja ohje)

 •  Ajantasainen yhdistysrekisteriote
 •  Yhdistyksen viimeisimmät tilinpäätöstiedot
 •  Tarvittaessa selvitys hintatason kohtuullisuudesta, esim. lehtimainos, kuvankaappaus tms.
 •  Yhdistyksen hallituksen tai vastaavan päätös osallistumisesta hankkeeseen

Hakemuksen lähettäminen

Hakemus lähetetään 15.4.2019 mennessä joko sähköpostilla kristiina.asikainen@veejjakaja.fi  tai postitse Veej’jakaja ry, Paukkulantie 22, 50170 Mikkeli

Hakemusten käsittely

Määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset arvioidaan ennalta-asetettujen valinkriteereiden perusteella ja käsitellään 7.5.2019 Veej’jakaja ry:n hallituksessa, joka tekee rahoituspäätökset.
(Valintakriteerit, avautuu uuteen ikkunaan.)

Lisätietoja: Kristiina Asikainen p. 0440 155 223 tai kristiina.asikainen@veejjakaja.fi

Ohjeet ja lomakkeet

3316 Maksuhakemuslomake

3325A Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelma

3325A  Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelman täyttöohje

Valintakriteerit

 

 

 

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet
• Yritysrahoitus

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Sofia Flygare
Etelä-Savon Maaseutuohjelmien
viestintähankkeen tiedottaja
sofia.flygare@maaseutukuriiri.fi
p. 0440 155 992

Käyntiosoite
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli
Paukkulinnan Pääskynpesä
H-rakennus 2. kerros