YMPÄRISTÖ

Ympäristö -teemahanke on päättynyt.

Haku päättynyt

Haku Ympäristöteemahankkeeseen on päättynyt 10.4.2018

Toimenpiteet tulee olla toteutettuna 31.10.2019 mennessä. Maksuhakemus liitteineen on toimitettava Veej’jakaja ry:n toimistoon 30.11.2019 mennessä.

Ympäristö -teemahankkeen tarkoituksena on rahoittaa maaseudulla toimivien yhdistysten kulttuuri- ja luonnonympäristön tilaan sekä maiseman kohentamiseen liittyviä kunnostus- ja rakentamistoimenpiteitä sekä laitehankintoja.

Toimenpiteiksi sopivat ympäristön tilaa ja viihtyisyyttä kohentavat uudisrakentamis- ja kunnostustoimenpiteet, kuten esimerkiksi luontokohteen rakenteisiin (pitkospuut, näköalatorni, luontopolku, opasteet), retkipaikan tai uima­rannan varus­ta­miseen (kota, tulipaikka, wc, uimakoppi) tai kulttuuri- tai luonnonmaiseman raivaamiseen liittyvät toimenpiteet. Toimenpiteet voivat koostua myös kone-, laite- ja välineinvestoinneista, joita ovat esimerkiksi ilmalämpöpumput, aurinkopaneelit ja muut ympäristöä hyödyntävät, säästävät tai sen tilaa parantavat hankinnat.

Kustannuksiltaan yksi toimenpide on 1 000–10 000 euroa, ja siihen myönnettävä tuki 50 %. Toimenpiteen toteuttamiseen voi sisältyä talkootyötä, jolla voidaan kattaa investoinnin omarahoitusosuus jopa kokonaan.

Toimenpidehakemukset käsitellään Veej’jakaja ry:n hallituksen kokouksessa 25.4. ja hakijoille ilmoitetaan välittömästi tämän jälkeen. Toimenpiteet tulee toteuttaa 30.10.2019 mennessä.

Valintakriteerit

Rahoitettavien toimenpiteiden tulee toteuttaa kaikki alla olevat kriteerit:

 • Toimenpide on teeman ja Veej’jakaja ry:n strategian mukainen
 • Hakijalla on taloudelliset ja tuotannolliset resurssit hankkeen toteuttamiseen
 • Hanketta ei ole aloitettu ennen tukihakemuksen jättämistä
 • Toiminta kohdistuu Veej’jakaja Leader ry:n alueelle
 • Hakemus sisältää kaikki vaadittavat dokumentit (ml. hintatason vertailun, luvat ja tarvittaessa talkootyösuunnitelman)
Seuraavien kriteereiden toteutumisesta hakija saa lisäpisteitä:
 • Kyseessä on hakijan ensimmäinen Leader-hanke
 • Hakija esittää investoinnille toiminnalliset ja taloudelliset perustelut
 • Toimenpide luo uutta/on uudenlainen investointi

Ympäristöteema -hankkeen toimenpiteiden valintakriteerit

Toimenpiteiden valinta

Valinta tehdään määräaikaan mennessä saapuneiden tukikelpoisten (täyttävät ainakin yllä olevat viisi ensimmäistä kriteeriä) hakemusten kesken. Hakemukset käsitellään ja pisteytetään Veej’jakaja ry:n toimistolla. Päätökset rahoitettavista toimenpiteistä tekee Veej’jakaja ry:n hallitus 25.4.2018. Päätöksestä ilmoitetaan hakijoille välittömästi.

Valintakriteerit

Valintakriteerit

Rahoitettavien toimenpiteiden tulee toteuttaa kaikki alla olevat kriteerit:

 • Toimenpide on teeman ja Veej’jakaja ry:n strategian mukainen
 • Hakijalla on taloudelliset ja tuotannolliset resurssit hankkeen toteuttamiseen
 • Hanketta ei ole aloitettu ennen tukihakemuksen jättämistä
 • Toiminta kohdistuu Veej’jakaja Leader ry:n alueelle
 • Hakemus sisältää kaikki vaadittavat dokumentit (ml. hintatason vertailun, luvat ja tarvittaessa talkootyösuunnitelman)
Seuraavien kriteereiden toteutumisesta hakija saa lisäpisteitä:
 • Kyseessä on hakijan ensimmäinen Leader-hanke
 • Hakija esittää investoinnille toiminnalliset ja taloudelliset perustelut
 • Toimenpide luo uutta/on uudenlainen investointi

Ympäristöteema -hankkeen toimenpiteiden valintakriteerit

Toimenpiteiden valinta

Valinta tehdään määräaikaan mennessä saapuneiden tukikelpoisten (täyttävät ainakin yllä olevat viisi ensimmäistä kriteeriä) hakemusten kesken. Hakemukset käsitellään ja pisteytetään Veej’jakaja ry:n toimistolla. Päätökset rahoitettavista toimenpiteistä tekee Veej’jakaja ry:n hallitus 25.4.2018. Päätöksestä ilmoitetaan hakijoille välittömästi.

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet
• Yritysrahoitus

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Sofia Flygare
Etelä-Savon Maaseutuohjelmien
viestintähankkeen tiedottaja
sofia.flygare@maaseutukuriiri.fi
p. 0440 155 992

Käyntiosoite
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli
Paukkulinnan Pääskynpesä
H-rakennus 2. kerros