TURVA-koulutukset II

Tuen maksaminen

Tuki maksetaan toimenpiteiden suorittamisen jälkeen loppuraporttia ja todentamisdokumentteja vastaan. Muista allekirjoitukset, joko sääntömääräiset allekirjoittajat tai oikeuden saanut allekirjoittaja.

 • Toimenpiteet tulee toteuttaa 31.12.2020 mennessä. (muuttunut)
 • Loppuraportti ja todentamisdokumentit (kuvia ja osallistujalistat) tulee toimittaa 15.1.2021 mennessä.
 • Ilmoitathan, jos koulutus ei toteudu.

Toimita maksuhakemus Veej’jakajan toimistolle joko sähköpostilla kristiina.asikainen@veejjakaja.fi tai kirjepostina.

Veej’jakaja ry / Maksuhakemus
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli

Lisätietoja: Kristiina Asikainen p. 0440 155 223 tai kristiina.asikainen@veejjakaja.fi

 

* * * *  *

TURVA-koulutukset II yleishyödyllisille toimijoille

Kustannuksiltaan yksi toimenpide on 500 – 5 000 euroa, ja siihen myönnettävä tuki  on 80 %.

Teemana on terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät koulutukset. Toimenpiteinä voivat olla esim. ensiapukoulutuksen tai järjestysmieskoulutuksen hankinta.

Hakuaika: 5.9. – 15.10.2019
Toimenpiteen kustannusarvio koostuu koulutuspalveluiden ostoista.  Tuki (80 %) maksetaan toimenpiteiden todentamisen jälkeen raportointia vastaan. Tuki maksetaan kertakorvauksena. Lisätietoja Kristiinalta p. 0440 155 223.

Toimenpiteiden tulee olla toteutettuna 30.4.2020 mennessä.

Hakemus ja liitteet

 • Hakemus tehdään lomakkeella 3325A, joka löytyy Suomi.fi -palvelusta. Hankesuunnitelmassa on kerrottava miten, todennetaan toteutus,
  esim. osallistujalista ja valokuva koulutustilaisuudesta
 • Selvitys hintatason kohtuullisuudesta 3 kpl, esim. lehtimainos, kuvankaappaus tms.
 • Ajantasainen yhdistysrekisteriote 
 • Yhdistyksen viimeisimmät tilinpäätöstiedot
 • Yhdistyksen hallituksen tai vastaavan päätös osallistumisesta hankkeeseen

Hakemuksen lähettäminen
Hakemus lähetetään 15.10.2019 mennessä joko sähköpostilla kristiina.asikainen@veejjakaja.fi  tai postitse Veej’jakaja ry, Paukkulantie 22, 50170 Mikkeli

Hakemusten käsittely
Määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset arvioidaan ennalta-asetettujen valinkriteereiden perusteella ja käsitellään 29.10.2019 Veej’jakaja ry:n hallituksessa, joka tekee rahoituspäätökset.

Tuen maksaminen
Tuki maksetaan toimenpiteiden suorittamisen jälkeen loppuraporttia ja todentamisdokumentteja vastaan.

 • Toimenpiteet tulee toteuttaa 30.4.2020 mennessä.
 • Loppuraportti ja todentamisdokumentit tulee toimittaa 15.5.2020 mennessä.

Lisätietoja: Kristiina Asikainen p. 0440 155 223 tai kristiina.asikainen@veejjakaja.fi

Lomakkeet ja ohjeet:

Hakuohje:
TURVA-koulutukset II -hakuohje

Esite: TURVA-koulutukset II

Hakulomake (excel): 3325A

Hakulomake (pdf):  3325A

Valintakriteerit:
TURVA-koulutukset II -kriteerit

Maksuhakemus/ Loppuraportti
Loppuraportti (pdf)
Toimenpiteen loppuraportti (word)

 

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet
• Yritysrahoitus

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Sofia Flygare
Etelä-Savon Maaseutuohjelmien
viestintähankkeen tiedottaja
sofia.flygare@maaseutukuriiri.fi
p. 0440 155 992

Käyntiosoite
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli
Paukkulinnan Pääskynpesä
H-rakennus 2. kerros