VEKU-teemahanke

Hakuohje Teemahanke VEKU

Hakuaika: 12.5.2021 – 3.8.2021

VEKU-teemahankkeesta voivat maaseudulla toimivat yhdistykset hakea rahoitusta pieniin yleishyödyllisiin investointeihin. Investoinnit voivat olla kone-, laite- ja välinehankintoja, joilla parannetaan kylien kokoontumis- ja harrastuspaikkojen tasoa, toiminnallisuutta, energiatehokkuutta tai kierrätystä. Tuettavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi:

 • hakijataholle uusien energiaratkaisujen käyttöönotto esim. aurinkopaneelit, ilmalämpöpumput
 • sähköisten palvelujen käyttömahdollisuuksien parantaminen esim. varustamalla kylätaloja atk- ja av-laitteilla
 • harrastusvälinehankinnat
 • kylän kierrätysratkaisut esim. kompostorit ja jätekatokset
 • kalustetaan, kunnostetaan tai rakennetaan yhteisiä ulko- tai sisäkokoontumistiloja esim. kodat, grillikatokset, pitkospuut
 • hankitaan kylälle kyläturvallisuutta parantavia laitteita, kuten defibrillaattorit tai uimarannan pelastusvälineet

Hankintakustannusten tulee olla yhteensä 1 000 – 10 000 euroa. Tuki hankintaan on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista. Hakijan tulee perustella hankinnan tarpeellisuus ja siitä saatava hyöty sekä esittää hintavertailuun perustuva kustannusarvio. Talkootyö ei ole tukikelpoinen kustannus.

Hankkeen kustannusarvio voi koostua hankintahinnasta ja mahdollisista rahti- ja asennuskuluista sekä käyttöönottokoulutuksesta.

Hakemus ja liitteet

Hakemus tehdään lomakkeella 3325B.
* HUOM: hankehakemus tulee allekirjoittaa sääntömääräisesti.

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:

 1. Ajantasainen yhdistysrekisteriote (patentti- ja rekisterihallituksesta)
 2.  Yhdistyksen viimeisimmät tilinpäätöstiedot
 3. Selvitys hintatason kohtuullisuudesta, esim. lehtimainos, nettihinnasto, tms. Kilpailutus yli 2 500 euron hankinnoista (pyydettävä vähintään 3 tarjousta)
 4. Yhdistyksen hallituksen tai vastaavan päätös osallistumisesta hankkeeseen

Hakemuksen lähettäminen

Hakemus lähetetään 3.8.2021 mennessä joko sähköpostilla tai postitse Veej’jakaja ry:n toimistolle.

Hakemusten käsittely

Määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset arvioidaan ennalta-asetettujen valinkriteereiden perusteella ja käsitellään 31.8.2021 Veej’jakaja ry:n hallituksessa, joka tekee rahoituspäätökset. Linkki: Valintakriteerit VEKU-toimenpiteelle. (pdf)

Tuen maksaminen

Tuki maksetaan investoinnin jälkeen maksuhakemusta (lomake 3318  ja tositteita vastaan.

 • Lomake 3318 täytetään toteutuneiden kustannusten mukaan.
 • Vapaamuotoinen raportti hankkeen toteutumisesta + kuvia toteutuksesta.
 • Kirjanpidosta pääkirjanote, jossa näkyvät hankkeelle kuuluvat kustannukset. Jos pääkirjalla näkyy myös muita yhdistyksen kustannuksia, merkitkää jotenkin selkeästi mitkä kulut ovat hankkeen kuluja.
 • Tositekopiot eli laskut tai kassakuitit ja niihin mahdollisesti liittyvät liitteet.
 • Maksutositteet eli joko kuitti verkkopankista tai kopio tiliotteesta.
 • Muistakaa allekirjoittajat sääntöjen mukaisesti!

Toimenpiteet tulee toteuttaa 31.12.2021 mennessä.  Maksuhakemus tulee lähettää 31.1.2022 mennessä.

Lisätietoja:
Kristiina Asikainen  p. 0440 155 223
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi

VEKU

Ohje (pdf)

Valintakriteerit (pdf)

Hakemus ja liitteet

Hakemus tehdään lomakkeella 3325B.  

* HUOM: hankehakemus tulee allekirjoittaa sääntömääräisesti.

* linkki lomakkeeseen 3325B (pdf) Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma

* linkki lomakkeen 3325B täyttöohjeeseen. (pdf)

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:

 1. Ajantasainen yhdistysrekisteriote (patentti- ja rekisterihallituksesta)
 2. Yhdistyksen viimeisimmät tilinpäätöstiedot
 3. Selvitys hintatason kohtuullisuudesta, esim. lehtimainos, nettihinnasto, tms. Kilpailutus yli 2 500 euron hankinnoista (pyydettävä vähintään 3 tarjousta)
 4. Yhdistyksen hallituksen tai vastaavan päätös osallistumisesta hankkeeseen

 

Tuen maksaminen

Tuki maksetaan investoinnin jälkeen maksuhakemusta (lomake 3318 ja tositteita vastaan.
(Teemahankkeen maksuhakemus löytyy Ruokaviraston sivuilta hanketukien maksun hakulomakkeista: 3318 Maksuhakemus teemahanke)

 1. Vapaamuotoinen raportti hankkeen toteutumisesta
 2. Kirjanpidosta pääkirjanote, jossa näkyvät hankkeelle kuuluvat kustannukset.
 3. Tositekopiot eli laskut tai kassakuitit ja niihin mahdollisesti liittyvät liitteet.
 4. Maksutositteet eli joko kuitti verkkopankista tai kopio tiliotteesta.
 5. Muistakaa allekirjoittajat sääntöjen mukaisesti!

Toimenpiteet tulee toteuttaa 31.12.2021 mennessä. Maksuhakemus tulee lähettää 31.1.2022 mennessä Veej’jakaja ry:n toimistolle.

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Essi Saarinen
ohjelmavalmistelija
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219

 

 

Reeta Kosonen
nuorisokoordinaattori
reeta.kosonen@savonlinna.fi
p. 041 3124231

Reeta on Piällysmies ry:n, Rajupusu Leader ry:n ja Veej’jakaja ry:n yhteinen nuorisokoordinaattori

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli