VEKU toimenpiteiden maksatus

Tuen maksaminen

Tuki maksetaan investoinnin jälkeen maksuhakemusta  ja tositteita vastaan.

  • Lomake 3318  täytetään toteutuneiden kustannusten mukaan.
    (Teemahankkeen maksuhakemus löytyy Ruokaviraston sivuilta hanketukien maksun hakulomakkeista: 3318 Maksuhakemus teemahanke)
  • Vapaamuotoinen loppuraportti hankkeen toteutumisesta + kuvia toteutuksesta.
  • Kirjanpidosta pääkirjanote, jossa näkyvät hankkeelle kuuluvat kustannukset. Jos pääkirjalla näkyy myös muita yhdistyksen kustannuksia, merkitkää jotenkin selkeästi mitkä kulut ovat hankkeen kuluja.
  • Tositekopiot eli laskut tai kassakuitit ja niihin mahdollisesti liittyvät liitteet.
  • Maksutositteet eli joko kuitti verkkopankista tai kopio tiliotteesta.
  • Muistakaa allekirjoittajat sääntöjen mukaisesti!
  1. Toimenpiteet tulee toteuttaa 31.12.2021 mennessä.
  2. Maksuhakemus tulee lähettää 31.1.2022 mennessä.

Toimenpiteiden todentamisesta

ELY-keskusten suorittamat hallinnolliset tarkastuskäynnit pyritään ensisijaisesti suorittamaan asiakirjatarkastuksina. Käytännössä tarkastukset suoritetaan pääosin pyytämällä tuensaajaa liittämään loppumaksun yhteyteen valokuvat tehdyistä toimenpiteistä. Kalustohankintojen osalta pyydetään toimittamaan kuvat myös mahdollisista kaluston yksilöivistä tunnistekilvistä tms., mikäli niistä sellainen löytyy. Nimeäthän valokuvat fiksusti, esim. “klapikoneen tunnistekilpi”.

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Essi Saarinen
ohjelmavalmistelija
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219

 

 

Reeta Kosonen
nuorisokoordinaattori
reeta.kosonen@savonlinna.fi
p. 041 3124231

Reeta on Piällysmies ry:n, Rajupusu Leader ry:n ja Veej’jakaja ry:n yhteinen nuorisokoordinaattori

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli