VIRE

VIRE-teemahanke (investointi)

Toimenpiteiden tulee olla toteutettuna 31.10.2020 mennessä. Investointien tulee olla toteutettuna hankesuunnitelman mukaan ja lasku/laskut maksettuna.

 •  1. erä: Maksuhakemus liitteineen tulee olla 28.2.2020 mennessä Veej’jakaja ry:n toimistolla.
 •  2. erä: Maksuhakemus liitteineen tulee olla 7.12.2020 mennessä Veej’jakaja ry:n toimistolla.

Maksua haetaan lomakkeella 3316, muista allekirjoitukset, joko sääntömääräiset allekirjoittajat tai oikeuden saanut allekirjoittaja.

Maksuhakemus tarvitsee liitteeksi

 • laskut maksuista
 • yhdistyksen tiliote, jolta näkyy suoritettu maksu/maksut
 • pääkirja, jossa näkyy toimenpiteelle kirjatut kulut
 • talkootyölistat: Lomake 3322L (tuntikirjanpito vastikkeeton työ)  (+allekirjoitukset, joko sääntömääräiset allekirjoittajat tai oikeuden saanut )
 • loppuraportti
  • Toteuttajan nimi
  • Hankekuvauksen tiivistelmä (voi kopioida hankehakemuslomakkeesta)
  • Saavutetut tavoitteet, kerrotaan, mitä on saavutettu ja millä keinoin
  • Kerrotaan toteutuksesta, aikataulusta, toteutuksen organisoinnista, yhteistyökumppaneista, esiin tulleista ongelmista, uusista tarpeista jne.
  • Kustannukset, rahoituksen toteutumisesta, pysyttiinkö budjetissa
  • Kuvia hankkeen tuloksista jne.
  • KUVAT ovat tärkeitä, niitä mukaan maksuhakemuksen, kiitos

Toimita maksuhakemusasiakirjat Veej’jakajan toimistolle joko s-postilla kristiina.asikainen@veejjakaja.fi  tai kirjepostina.

Veej’jakaja ry / Maksuhakemus
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli

* * * * * *

Haku päättynyt!

Vire -teemahankkeesta voivat maaseudulla toimivat yhdistykset hakea rahoitusta pieniin harrastus-, ul­koilu- ja virkistyspaikkojen rakentamiseen ja kunnostamiseen. Toimenpiteinä voivat olla esim. kuntopor­tai­den, liikuntapaikkojen, pitkospuiden, nuotiopaikkojen, laavujen, uimarantojen ym. kunnostaminen tai raken­ta­minen sekä niihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankinta.

Tukea voi hakea kustannusarvioltaan 1000–10 000 euron investointiin. Tuen osuus on 50 % kustan­nus­arviosta. Toimenpiteen toteuttamiseen voi sisältyä talkootyötä. Hakijan tulee pe­rus­­­tella toimen­piteen tar­peellisuus ja kuvailla siitä saatava hyöty, sekä esittää kustannus­arvio. Toimenpiteet tulee toteuttaa 31.10.2020 mennessä.

Toimenpidehakemukset käsitellään Veej’jakaja ry:n hallituksen kokouksessa 7.5.2019 ja hakijoille ilmoitetaan välittömästi tämän jälkeen. Toimenpiteet tulee toteuttaa 30.10.2020 mennessä.

 

Teemahankkeiden yhteyshenkilö

Kristiina Asikainen
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223

* * * * * * * * * * 

Maksun hakulomakkeet

Lomake 2216   Maksuhakemuslomake

3322L Tuntikirjanpito vastikkeeton työ

 * * *

Hakuohjeet ja lomakkeet

Hakuohje Vire

Hakuolomake 3325B (pdf)

Hakulomake 3325B (excel)

Lomakkeen 3325B täyttöohje

Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä (lomake 3306F)

Valintakriteerit

Vire_esite_2019

3316 Maksuhakemuslomake

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet
• Yritysrahoitus

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Sofia Flygare
Etelä-Savon Maaseutuohjelmien
viestintähankkeen tiedottaja
sofia.flygare@maaseutukuriiri.fi
p. 0440 155 992

Käyntiosoite
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli
Paukkulinnan Pääskynpesä
H-rakennus 2. kerros