VIRE

Haku päättynyt!

Vire -teemahankkeesta voivat maaseudulla toimivat yhdistykset hakea rahoitusta pieniin harrastus-, ul­koilu- ja virkistyspaikkojen rakentamiseen ja kunnostamiseen. Toimenpiteinä voivat olla esim. kuntopor­tai­den, liikuntapaikkojen, pitkospuiden, nuotiopaikkojen, laavujen, uimarantojen ym. kunnostaminen tai raken­ta­minen sekä niihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankinta.

Tukea voi hakea kustannusarvioltaan 1000–10 000 euron investointiin. Tuen osuus on 50 % kustan­nus­arviosta. Toimenpiteen toteuttamiseen voi sisältyä talkootyötä. Hakijan tulee pe­rus­­­tella toimen­piteen tar­peellisuus ja kuvailla siitä saatava hyöty, sekä esittää kustannus­arvio. Toimenpiteet tulee toteuttaa 31.10.2020 mennessä.

Toimenpidehakemukset käsitellään Veej’jakaja ry:n hallituksen kokouksessa 7.5.2019 ja hakijoille ilmoitetaan välittömästi tämän jälkeen. Toimenpiteet tulee toteuttaa 30.10.2020 mennessä.

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet
• Yritysrahoitus

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Sofia Flygare
Etelä-Savon Maaseutuohjelmien
viestintähankkeen tiedottaja
sofia.flygare@maaseutukuriiri.fi
p. 0440 155 992

Käyntiosoite
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli
Paukkulinnan Pääskynpesä
H-rakennus 2. kerros