VIRE

VIRE-teemahanke (investointi)

Toimenpiteiden tulee olla toteutettuna 31.10.2020 mennessä. Investointien tulee olla toteutettuna hankesuunnitelman mukaan ja lasku/laskut maksettuna.

 •  1. erä: Maksuhakemus liitteineen tulee olla 28.2.2020 mennessä Veej’jakaja ry:n toimistolla.
 •  2. erä: Maksuhakemus liitteineen tulee olla 7.12.2020 mennessä Veej’jakaja ry:n toimistolla.

Maksua haetaan lomakkeella 3316.  Lomake 3316 avautuu uuteen ikkunaan ja on Word-tiedosto. Muista allekirjoitukset, joko sääntömääräiset allekirjoittajat tai oikeuden saanut allekirjoittaja.

Maksuhakemus tarvitsee liitteeksi

 • laskut maksuista
 • yhdistyksen tiliote, jolta näkyy suoritettu maksu/maksut
 • pääkirja, jossa näkyy toimenpiteelle kirjatut kulut
 • talkootyöt ( = vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpito), kirjataan lomakkeelle 3322L.  Lomake 3322L avautuu uuteen ikkuna  ja on Excel-tiedosto. Talkootöiden tekijöiden tulee allekirjoittaa tekemänsä tunnit. Lopuksi lomakkeen allekirjoittaa joko sääntömääräiset allekirjoittajat tai oikeuden saanut ).
 • loppuraportti
  • Toteuttajan nimi
  • Hankekuvauksen tiivistelmä (voi kopioida hankehakemuslomakkeesta)
  • Saavutetut tavoitteet, kerrotaan, mitä on saavutettu ja millä keinoin
  • Kerrotaan toteutuksesta, aikataulusta, toteutuksen organisoinnista, yhteistyökumppaneista, esiin tulleista ongelmista, uusista tarpeista jne.
  • Kustannukset, rahoituksen toteutumisesta, pysyttiinkö budjetissa
  • Kuvia hankkeen tuloksista jne.
  • KUVAT ovat tärkeitä, niitä mukaan maksuhakemuksen, kiitos

Toimita maksuhakemusasiakirjat Veej’jakajan toimistolle joko s-postilla kristiina.asikainen@veejjakaja.fi  tai kirjepostina.

HUOM: uusi osoite!

Veej’jakaja ry / Maksuhakemus
Mikkelin yliopistokeskus, Cultiva-rakennus, 2. kerros
LÖNNROTINKATU 7, 50100 MIKKELI

 

 

Teemahankkeiden yhteyshenkilö on

Kristiina Asikainen
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223

 

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli