Tuen hakeminen

Hakemus ja liitteet

Hakemus tehdään teemahankkeen investointitoimenpiteen lomakkeella 3325B (pdf)

Hakemus löytyy myös excel-muotoisena Mavin sivuilta: Hanketukien hakulomakkeet

* Hakemuslomake 3325B sekä hakemuksen täyttöohje ovat aivan sivun alalaidassa

 

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan:

1. Ajantasainen yhdistysrekisteriote

2. Yhdistyksen viimeisimmät tilinpäätöstiedot

3. Ote hallituksen tai vastaavan päätösvaltaisen elimen pöytäkirjasta, josta ilmenee päätös osallistumisesta hankkeeseen

Sekä tarvittaessa

4. Selvitys hintatasosta, mikäli tätä ei ole esitetty hakulomakkeessa (esim. kuvankaappaus verkkosivulta, lehtimainos tms.)

5. Mikäli toimenpiteen toteuttamisessa tehdään talkootyötä, liitä mukaan myös  arvio vastikkeettomasta työstä (talkootyöstä), lomake 3306F

6. Kunnostus- ja rakennushankkeissa rakennuspiirustukset ja luvat.

 

Hakemus liitteinen toimitetaan Veej’jakaja ry:lle joko postitse tai sähköpostitse 10.4.2018 mennessä.

Veej’jakaja ry / Vesa Rouhiainen

Paukkulantie 22

50170 Mikkeli

Sähköposti: vesa.rouhiainen@veejjakaja.fi

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet
• Yritysrahoitus

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Sofia Flygare
Etelä-Savon Maaseutuohjelmien
viestintähankkeen tiedottaja
sofia.flygare@maaseutukuriiri.fi
p. 0440 155 992

Käyntiosoite
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli
Paukkulinnan Pääskynpesä
H-rakennus 2. kerros