Valintakriteerit

Valintakriteerit

Rahoitettavien toimenpiteiden tulee toteuttaa kaikki alla olevat kriteerit:

  • Toimenpide on teeman ja Veej’jakaja ry:n strategian mukainen
  • Hakijalla on taloudelliset ja tuotannolliset resurssit hankkeen toteuttamiseen
  • Hanketta ei ole aloitettu ennen tukihakemuksen jättämistä
  • Toiminta kohdistuu Veej’jakaja Leader ry:n alueelle
  • Hakemus sisältää kaikki vaadittavat dokumentit (ml. hintatason vertailun, luvat ja tarvittaessa talkootyösuunnitelman)
Seuraavien kriteereiden toteutumisesta hakija saa lisäpisteitä:
  • Kyseessä on hakijan ensimmäinen Leader-hanke
  • Hakija esittää investoinnille toiminnalliset ja taloudelliset perustelut
  • Toimenpide luo uutta/on uudenlainen investointi

Ympäristöteema -hankkeen toimenpiteiden valintakriteerit

Toimenpiteiden valinta

Valinta tehdään määräaikaan mennessä saapuneiden tukikelpoisten (täyttävät ainakin yllä olevat viisi ensimmäistä kriteeriä) hakemusten kesken. Hakemukset käsitellään ja pisteytetään Veej’jakaja ry:n toimistolla. Päätökset rahoitettavista toimenpiteistä tekee Veej’jakaja ry:n hallitus 25.4.2018. Päätöksestä ilmoitetaan hakijoille välittömästi.

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet
• Yritysrahoitus

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Sofia Flygare
Etelä-Savon Maaseutuohjelmien
viestintähankkeen tiedottaja
sofia.flygare@maaseutukuriiri.fi
p. 0440 155 992

Käyntiosoite
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli
Paukkulinnan Pääskynpesä
H-rakennus 2. kerros