Tuen hakeminen

Nuorisorahaa voi hakea nuorten ryhmä, jossa on vähintään kolme 10–25-vuotiasta henkilöä tai nuorten tai lasten kanssa toimiva yhdistys tai muu yhteisö, tai joukko yksityis­henkilöitä. Nuori yrittäjä voi hakea tukea yksinkin. Vähintään yhden ryhmän jäsenistä tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Hän toimii ryhmän vastuuhenkilönä vastaten rahan käytöstä ja projektin raportoinnista.

Toimenpiteille, joiden kustannusarvio on 100-500 euroa, tuki on 100 %. Yhdessä ha­ke­muksessa esitettyjen toimen­piteiden kustannusarvio voi olla yli 500 €, mutta tuki on kuitenkin enimmillään 500 €.  Tuesta 70 % maksetaan ennakkona, ja loput 30 % ra­­­por­toinnin jälkeen. Vuosittain palkitaan paras Nuoriso Leader –hanke 200 euron sti­pendillä.

Hankkeessa on jatkuva haku. Päätökset rahoitettavista toimenpiteistä tekevät Veej’­ja­kaja ry:n toimihenkilöt kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Tukea haetaan lomakkeelta, joka löytyy täältä.

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

 

 

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli