Tulevaisuustyö

Ohjelmakauden 2023-2027 toimenpidevalikoiman valmistelu

Veej’jakaja ry toteutti maaseudun paikallisen kehittämisohjelman valmistelun ensimmäisen vaiheen osoittamalla huhtikuussa kyselyn alueemme kunnanvaltuutetuille, johtaville kuntien virkamiehille, maakuntaliiton ja ELY-keskuksen edustajille, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden edustajille sekä kyläyhdistyksille. Kysely oli lisäksi avoinna yhdistyksen nettisivustolla, jossa kuka tahansa maaseudun tulevaisuudesta ja kehittämisen tavoitteista kiinnostunut alueemme asukas on voinut käydä antamassa näkemyksensä ja siten aidosti vaikuttaa ohjelmakauden 2023 – 2027 strategisiin painopisteisiin ja tavoitteiden asetteluun.

Käsillä on nyt ohjelmavalmistelun toisen vaiheen kysely, jolla keräämme toimijakentän näkemykset tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä. Myös tämä kysely on avoimesti vastattavissa yhdistyksemme nettisivustolla.

Kysely johdattaa vastaajan toimenpide-esityksiin ensimmäisen vaiheen kyselyn vastausaineiston kautta. Näin vastaajalla on vielä mahdollisuus kommentoida alueemme visiota, nelikenttäanalyysia ja strategisia painopistealueita ja tavoitteita.

Tähän kyselyyn saamiemme vastausten pohjalta valmistelemme toimintasuunnitelman, joka on osa alueemme maaseudun paikallisen kehittämisen strategiaa, jonka toimitamme maa- ja metsätalousministeriölle 23.6.2022. Voit siirtyä vastaamaan vasemmalla olevan Tulevaisuuskysely-linkin kautta!

Kysely on avoinna 15.5.2022 saakka.

Yhteistyöstä kiittäen,

Anssi Gynther

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Essi Saarinen
ohjelmavalmistelija
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219

 

 

Reeta Kosonen
nuorisokoordinaattori
reeta.kosonen@savonlinna.fi
p. 041 3124231

Reeta on Piällysmies ry:n, Rajupusu Leader ry:n ja Veej’jakaja ry:n yhteinen nuorisokoordinaattori

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli