Hallitus 2021

Veej’jakaja ry:n hallitus 2021

Puheenjohtaja
Heikki Isokääntä, Hirvensalmi (julkinen sektori), puh. +358503008608, heikki.isokaanta (at) hirvensalmi.fi

Hallituksen jäsenet

Julkinen sektori
Tapio Viljanen, Kangasniemi, puh. +358417550012, tapio.viljanen (at) gmail.com
Olavi Kietäväinen, Puumala, puh. +358500242573, olavi.kietavainen (at) puumala.fi

Varajäsen
Marjatta Valkonen, Kangasniemi, puh. +358400436602, valkonenmarjatta (at) gmail.com

Kolmas sektori (yhdistykset)
Minna Saloviin,  varapj. Haukivuori (Mikkeli), puh. +358407209359, minna.saloviin (at) haukivuori.fi
Jaakko Kuntonen, Puumala,  puh.+358405225635, jaakko.kuntonen (at) nanopar.fi
Jyrki Tulppo, Mäntyharju, puh. +358401939996,  jyrki (at) casamelodia.fi

Varajäsen
Mervi Lintunen, Paltanen (Pieksämäki), puh. +358409607976, merlintu (at) saunalahti.fi

Sitoutumattomat asukkaat ja yrittäjät
Eija Valtari, Pieksämäki, puh. +358401617980, eija (at) valtari.net
Eino Ylönen, Jäppilä (Pieksämäki), puh. +358451967749, eino.ylonen (at) gmail.com
Jari Viitikka, Ristiina (Mikkeli), puh. +358400258591,  jari.viitikka (at) pp.inet.fi

Varajäsen
Sirpa Tyrväinen, Pieksämäki

Leader-hallituksessa ovat edustettuina alueen asukkaat, yrittäjät ja paikallinen julkinen hallinto.

 

 

Hallituksen  ”kolmikanta” eli sen pitää koostua tasapuolisesti seuraavien tahojen edustajista.

Paikallinen julkinen hallinto: Paikallisen julkisen hallinnon edustajia ovat kunnanvaltuutetut, kunnanhallituksen jäsenet, kunnanjohtaja, kunnansihteeri, elinkeinoasiamies, maaseutusihteeri, kunnaninsinööri sekä muut vastaavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Mahdollisina tuen hakijoina olevien oppilaitosten johtavissa tehtävissä olevat henkilöt luetaan paikallisen julkisen hallinnon kiintiöön. Lisäksi kunnan edustajiksi katsotaan sellaisten lautakuntien tai kunnan asettamien toimikuntien puheenjohtajat, joiden tehtäväkenttään kuuluvat maaseudun kehittämisasiat. Maakuntaliittojen ja seurakuntien johtavassa asemassa olevat työntekijät ja luottamusmiehet (esim. maakuntajohtajat, kirkkoherrat, maakuntaliiton valtuuston ja kirkkovaltuuston jäsenet) kuuluvat paikallisen julkisen hallinnon kiintiöön.

Yhteisöt: Yhteisöjen edustajia ovat maaseudun kehittämistyöhön liittyvissä organisaatioissa päättävässä asemassa olevat henkilöt kuten kyläyhdistysten, kylätoimikuntien, 4H-yhdistysten, Mannerheimin lastensuojeluliiton, metsästysseurojen, tuottaja- ja neuvontajärjestöjen, maa- ja kotitalousseurojen, yrittäjäyhdistysten, nuorisoseurojen, maamiesseurojen tai muiden vastaavien toimijoiden hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet tai näiden johtavassa asemassa olevat työntekijät.

Maaseudun asukkaat: Erityisen tärkeää on se, että kolmasosa hallituksen jäsenistä on sellaisia paikallisia maaseudun asukkaita, jotka eivät edusta työnsä tai muun asemansa vuoksi paikallista julkista hallintoa tai sellaisia yhdistyksiä ja suuria yrityksiä, joiden kiinnostuksen kohteissa ovat toimintaryhmän toimialaan kuuluvat asiat. Hallituksen kokoonpanoa seurataan vuosittain. Yksittäiset pienyrittäjät (alle 10 henkilötyövuotta) kuuluvat maaseudun asukkaiden kiintiöön.

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli