Kriteerit

Rahoitettavien hankkeiden valinta

Veej’jakaja ry:n toimihenkilöt neuvovat hankehakijoita hankkeen sisältöjen ja teknisten seikkojen viimeistelyssä hankkeen saattamiseksi sähköisesti jätettävään muotoon. Hallitus antaa hankkeista lausunnot noin 6 viikon välein –kesäkuukausia lukuun ottamatta – järjestettävissä kokouksissa. Hankkeen tultua vireille sähköisessä hakujärjestelmässä toimihenkilöt valmistelevat hakemukset hallituksen arviointia ja pisteytystä varten. Arviointi- ja pisteytysmenettely toteutetaan sähköisenä. Hallitus pisteyttää hakemukset alla olevien valintakriteerien mukaan, jossa jokaisen hankkeen on täytettävä kaikki hyväksyttävyyskriteerit ja saatava valintakriteereistä yhteensä vähintään kuusi pistettä voidakseen tulla rahoitetuksi.

 

HYVÄKSYTTÄVYYSKRITEERIT

T / E
1. Hankkeen sisältö on tuen kohdentamisesta annettujen säädösten (28/2014; 1176/2014; 1174/2014; 80/2015) mukainen
2. Hanke toteuttaa Veej’jakaja ry:n strategista painopistealuetta
3. Hakija on oikeustoimikelpoinen yhteisö tai henkilöyritys
4. Hanketta ei ole aloitettu ennen tukihakemuksen jättämistä
5. Hanke ei ole hakijan tavanomaista tai lakisääteistä toimintaa
6. Kyseessä ei ole korvausinvestointi
7. Toiminta kohdentuu Veej’jakaja ry:n toiminta-alueelle
Minimi: 7 x T

YRITYSTUKIEN VALINTAKRITEERIT

Pisteet 0 – 3
1. Investointi on toiminnan aloittamisen kannalta välttämätön
2. Investointi kohottaa yrityksen teknologian tasoa
3. Investointi tukee yrityksen päätoimialan mukaista toimintaa
4. Toimenpide mahdollistaa seudun ulkopuoliseen kysyntään vastaamisen
5. Luo paikallismarkkinoille uutta tarjontaa
6. Tukee yrityksen kansainvälisille markkinoille pääsyä
7. Tuo toiminnan kannalta tärkeää osaamista yritykseen
8. Toimenpiteen tuloksena on innovaatio
9. Toimenpide säilyttää tai luo työpaikkoja
10. Yrityksellä on tuotannolliset ja taloudelliset edellytykset toimenpiteen toteutukseen
11. Liiketoimintasuunnitelmassa sisältää taloudelliset ja tuotannolliset perustelut toimenpiteelle
Minimi: 7 / 33 p.

 

Hakemuksiin sovelletaan 1.1.2018 alkaen Veej’jakajan  uusia valintakriteerejä. Tämä koskee niin yritystukia kuin kehittämishankkeita.

Hankkeiden valinnassa käytettävät valintakriteerit perustuvat Veej’jakajan strategiaan. Kriteerien tarkoituksena on asettaa hakemukset järjestykseen sen mukaan, kuinka hyvin ne edistävät Veej’jakajan strategian tavoitteiden saavuttamista, ovat laadukkaita ja sopivat paikalliseen kehittämistyöhön.

HYVÄKSYTTÄVYYSKRITEERIT
Minimi: 7 x T

YRITYSTUKIEN VALINTAKRITEERIT
Minimi: 7 / 33 p.

VEEJ’JAKAJA RY:n valintakriteerit 1.1.2018 alkaen.

 

 

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet
• Yritysrahoitus

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Sofia Flygare
Etelä-Savon Maaseutuohjelmien
viestintähankkeen tiedottaja
sofia.flygare@maaseutukuriiri.fi
p. 0440 155 992

Käyntiosoite
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli
Paukkulinnan Pääskynpesä
H-rakennus 2. kerros