Maksuhakemus

Yritystukien maksuhakemukset

Maksuhakemuksia voi tehdä useamman hankkeen aikana. Maksuhakemukset toimitetaan sähköisesti Hyrrän kautta. Muistathan rakennushankkeissa, että viimeiseen maksuhakemukseen on jäätävä kuitenkin vähintään 20 % kustannuksista.

Maksuhakemukseen tarvitset liitteeksi seuraavat dokumentit

PERUSTAMISTUEN, KOKEILUN JA TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUKSEN MAKSU

KAIKILLA 2 – 3 maksuerää

 1. maksuerä max. 1/3 myönnetystä tuesta
 2. maksuerä, kun vähintään ½ toimenpiteistä toteutettu
 3. maksuerä, kun koko hanke on toteutettu

Maksuerän suuruus määrittyy toteutettujen toimenpiteiden mukaisena osuutena myönnetystä tuesta.

Huom! uudelle yritykselle

 1. maksuerä voidaan maksaa, kun toimenpidesuunnitelma on hyväksytty tukipäätöksellä, yritys on perustettu ja merkitty kaupparekisteriin, alvrekisteriin ja ennakonpidätysrekisteriin

PERUSTAMISTUKI JA KOKEILU

Liitteenä oltava:

 • alustava tuloslaskelma ja tase (vain uuden yritystoiminnan osalta)
 • selvitys hyväksyttyjen toimenpiteiden toteuttamisesta ja
 • niiden toteuttamisen todentavat asiakirjat (esim. markkinointisuunnitelma)
 • (mahdollinen työajanseuranta/tuntikirjanpito, joka on erotettava muusta toiminnasta)

TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUS

Liitteenä oltava:

 • laskut
 • maksukuitit ja
 • pääkirjaote sekä
 • selvitys hankkeen toteuttamisesta

SEURANTATIEDOT viimeisen maksuerän yhteydessä

INVESTOINTI

 • kirjanpitäjän allekirjoittama pääkirjan ote
 • menotositteet (laskut), joista on käytävä ilmi, mitä ne sisältävät ja miten liittyvät hankkeeseen, tarvittaessa laskuun voi kirjoittaa itse selvennyksen
 • maksutosite jokaisen laskun osalta (esimerkiksi verkkopankista tulostettava maksukuitti tai tiliote)
 • matkakuluista on aina tehtävä erillinen matkalasku
 • käynnistystuen osalta kopio työsopimuksesta ja palkkaerittelyistä
 • yli 2.000 euron hankintojen osalta on osoitettava paikallinen tavanomainen hintataso (esim. yksi tarjous) ja yli 10.000 euron hankintojen osalta esitettävä kolme tarjousta tai tarjouspyyntöä, mikäli tarjouksia ei kaikilta saatu
 • viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä on toimitettava seurantatietolomake
 • rakennushankkeen osalta tarvitaan ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio palovakuutuksesta ja viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio loppukatselmuspöytäkirjasta
 • SEURANTATIEDOT viimeisen maksuerän yhteydessä

 

Tuen maksuhakemuksen prosessikuvaus.

Tutustu

Ohje maksuhakemuksen tekemiseen.

Hyrrä vinkkeihin.

 

Näin haet tuen maksuun

 • Myönteinen tukipäätös
 • Hankkeelle syntyy kustannuksia
 • Maksuhakemus: Hae tuki maksuun Hyrräverkkopalvelun kautta. Ilmoita maksuhakemuksessasi hankkeellesi syntyneet
  * kustannukset
  * tulot
  * toteutuneet rahoitusosuudet
 • ELY-keskus käsittelee maksuhakemuksen. Jos hakemuksesta puuttuu tietoja, ELY-keskus lähettää lisätietopyynnön.
 • Maksupäätös – Ruokavirasto tekee osaan hankkeista tarkastuskäynnin. Tuki voidaan maksaa vasta tarkastuskäynnin jälkeen.   – Mahdollinen valitus päätöksestä. Jos et ole tyytyväinen ELY-keskuksen päätökseen, voit valittaa sitä.
 • Maksu tilille. Kun ELY-keskus on antanut maksupäätöksen, tuki maksetaan tilillesi.
 •  
   

  Yhteystiedot

  Anssi Gynther
  toiminnanjohtaja
  anssi.gynther@veejjakaja.fi
  p. 0440 155 222
  • Yritysrahoitus
  • Yleishyödylliset hankkeet
  • Kansainväliset hankkeet

  Kristiina Asikainen
  talouspäällikkö
  kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
  p. 0440 155 223
  • Yleishyödylliset hankkeet
  • Maksatusasiat
  • Teemahankkeet
  • Nuoriso-Leader

  Essi Saarinen
  ohjelmavalmistelija
  essi.saarinen@veejjakaja.fi
  p. 0440 155 219

   

   

  Reeta Kosonen
  nuorisokoordinaattori
  reeta.kosonen@savonlinna.fi
  p. 041 3124231

  Reeta on Piällysmies ry:n, Rajupusu Leader ry:n ja Veej’jakaja ry:n yhteinen nuorisokoordinaattori

  Käyntiosoite
  Mikkelin yliopistokeskus
  Cultiva-rakennus, 2. kerros
  Lönnrotinkatu 7
  50100 Mikkeli