Maksuhakemus

Yritystukien maksuhakemukset

Maksuhakemuksia voi tehdä useamman hankkeen aikana. Maksuhakemukset toimitetaan sähköisesti Hyrrän kautta. Muistathan rakennushankkeissa, että viimeiseen maksuhakemukseen on jäätävä kuitenkin vähintään 20 % kustannuksista.

Maksuhakemukseen tarvitset liitteeksi seuraavat dokumentit

PERUSTAMISTUEN, KOKEILUN JA TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUKSEN MAKSU

KAIKILLA 2 – 3 maksuerää

 1. maksuerä max. 1/3 myönnetystä tuesta
 2. maksuerä, kun vähintään ½ toimenpiteistä toteutettu
 3. maksuerä, kun koko hanke on toteutettu

Maksuerän suuruus määrittyy toteutettujen toimenpiteiden mukaisena osuutena myönnetystä tuesta.

Huom! uudelle yritykselle

 1. maksuerä voidaan maksaa, kun toimenpidesuunnitelma on hyväksytty tukipäätöksellä, yritys on perustettu ja merkitty kaupparekisteriin, alvrekisteriin ja ennakonpidätysrekisteriin

PERUSTAMISTUKI JA KOKEILU

Liitteenä oltava:

 • alustava tuloslaskelma ja tase (vain uuden yritystoiminnan osalta)
 • selvitys hyväksyttyjen toimenpiteiden toteuttamisesta ja
 • niiden toteuttamisen todentavat asiakirjat (esim. markkinointisuunnitelma)
 • (mahdollinen työajanseuranta/tuntikirjanpito, joka on erotettava muusta toiminnasta)

TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUS

Liitteenä oltava:

 • laskut
 • maksukuitit ja
 • pääkirjaote sekä
 • selvitys hankkeen toteuttamisesta

SEURANTATIEDOT viimeisen maksuerän yhteydessä

INVESTOINTI

 • kirjanpitäjän allekirjoittama pääkirjan ote
 • menotositteet (laskut), joista on käytävä ilmi, mitä ne sisältävät ja miten liittyvät hankkeeseen, tarvittaessa laskuun voi kirjoittaa itse selvennyksen
 • maksutosite jokaisen laskun osalta (esimerkiksi verkkopankista tulostettava maksukuitti tai tiliote)
 • matkakuluista on aina tehtävä erillinen matkalasku
 • käynnistystuen osalta kopio työsopimuksesta ja palkkaerittelyistä
 • yli 2.000 euron hankintojen osalta on osoitettava paikallinen tavanomainen hintataso (esim. yksi tarjous) ja yli 10.000 euron hankintojen osalta esitettävä kolme tarjousta tai tarjouspyyntöä, mikäli tarjouksia ei kaikilta saatu
 • viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä on toimitettava seurantatietolomake
 • rakennushankkeen osalta tarvitaan ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio palovakuutuksesta ja viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio loppukatselmuspöytäkirjasta
 • SEURANTATIEDOT viimeisen maksuerän yhteydessä

 

Tutustu

Ohje maksuhakemuksen tekemiseen

Vinkkejä maksuhakemuksen valmisteluun.

Hyrrä vinkkejä

 

 

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet
• Yritysrahoitus

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Sofia Flygare
Etelä-Savon Maaseutuohjelmien
viestintähankkeen tiedottaja
sofia.flygare@maaseutukuriiri.fi
p. 0440 155 992

Käyntiosoite
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli
Paukkulinnan Pääskynpesä
H-rakennus 2. kerros