Tuen hakeminen

Tuen edellytykset

Leader-ohjelman kautta myönnettävä yritystuki on tarkoitettu maaseutualeella aloittavien tai toimivien yritysten toiminnan kehittämiseen, laajentamiseen ja investointeihin.  Tuettavan toimenpiteen tule lisätä tai laajentaa yrityksen toimintaa, liikevaihtoa tai toimintaedellytyksiä.

Mihin tukea voi saada?

Yritystukea voidaan myöntää yritysten perustamisesta, kehittämisestä ja investoinneista aiheutuneisiin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakemus on tullut vireille ennen kustannusten syntymistä ja että hakemus täyttää vireille tulon edellytykset.

Miten tukea haetaan?

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelussa. Hakemukseen liitetään tarvittavat liitelomakkeet pdf-muodossa ja nimetään loogisesti..

Yritystuen hakemukseen tarvitaan mm.  seuraavat tiedot

 • Hakijan tiedot
 • Investoinnin tai kehittämisen toimenpiteet
 • Toimenpiteen merkitys yritystoiminnalle
 • Tavoitteet
 • Kustannusarvio kululajeittain
 • Rahoitussuunnitelma
 • Haettavan tuen määrä ja yksityisen rahoituksen osuus
 • Kilpailutus,  kilpailutukseen voi käyttää hintatason selvityslomaketta (word-tiedosto) ja tarjouspyyntömallia (word-tiedosto)

Hakemuksen lisäksi tarvitaan myös  mm.

 • Yrityksen liiketoimintasuunnitelma
 • Maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma
 • Jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta
 • Velkaluettelo
 • Rakentamisen osalta mm. tarvittavat luvat, pääpiirustukset, tarvittavat erikoissuunnitelmat sekä rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio,  – kustannusarvioalomake on word-tiedosto.

Ideasta tuloksiksi - näin hakuprosessi etenee.

 

Ideasta tuloksiksi

 1. Ota yhteyttä Leader-toimistoon ja esitä ideasi.
 2. Jatka idean kehittelyä, asiantuntijat auttavat.
 3. Laadi hankesuunnitelma ja budjetti.
 4. Kokoa tarvittavat liiteet.
 5. Tee hakemuksesi sähköiseen asiointipalvelu Hyrrään.
 6. Saat ilmoituksen, kun hakemuksesi on tullut vireille. Tästä hetkestä lähtien voit aloittaa hankkeen toteutuksen omalla riskillä ja hankkeelle voi syntyä kuluja.
 7. Leader-ryhmän hallitus käsittelee hakemuksesi ja antaa siitä lausunnon. Tarvittaessa Sinulta pyydetään lisätietoja.
 8. Saat päätöksen. Tutustu päätökseen huolella.
  * jos päätös on myönteinen, siirry kohtaan 9.
  * jos päätös on kielteinen, palaa kohtaan 2.
 9. Noudata päätöksessä esitettyjä määräaikoja, kun toteutat hanketta ja haet maksatusta.
 10. Mieti jo ennakolta , miten hankkeesi tulokset jäävät elämään hankkeen jälkeen. Voisivatko hankkeesi opit ja oivallukset hyödyttää myös muita toimijoita?

Linkistä siirrytään Hyrrän ohjeeseen, jossa neuvotaan kuinka yritystukihakemus tehdään Hyrrässä.

Liiketoimintasuunnitelma

Linkki https://oma.yrityssuomi.fi/ -sivustolle, jossa voi tehdä mm.  liiketoimintasuunnitelman.

Liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 1. yrityksen nimi, kokoluokka, yhteystiedot, yhteyshenkilö, toimiala, yritys- ja yhteisötunnus, maatalousyrityksen tilatunnus, toimenpiteen toteutuskunta
 2. hakijan taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne
 3. yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen kehittämisestä
 4. suunnitellut perustamistuella toteutettavat toimenpiteet ja niiden toteuttamista koskevat tavoitteet sekä tarkasteluajankohdat tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi
 5. suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisen tavoiteaikataulu
 6. suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä arvio työllisyysvaikutuksista
 7. tarvittavat muut lisätiedot ja asiantuntijalausunnot

Liiketoimintasuunnitelman keskeinen sisältö

Liikeidea: Mitä myyt? Kenelle myyt? Miten myyt?

Yrittäjän vahvuudet: Yrityksen perustajan osaaminen, kokemus, vahvuudet, toimialatuntemus ja verkostot.

Tuotteet ja palvelut: Tarjottavien tuotteiden kilpailuympäristö, imago, tavoiteltu kilpailuetu, hintataso, katerakenne ja niin edelleen.

Asiakkaat ja markkinat: Asiakasryhmät tai kohderyhmät, näiden ostokäyttäytyminen, sijainti, määrä ja tavoittamisen keinot.

Markkinatilanne toimialalla ja toiminta-alueella, kysynnän ja tarjonnan suhde, kilpailijoiden vahvuudet, heikkoudet ja strategiat, erottautumistekijät kilpailijoihin nähden.

Käytännön järjestelyt: Toimitilat, sijainti, tarvittavat välineet, työntekijät ja alkurahoitus, mainonta ja markkinointi, internetsivut, vakuutukset, kirjanpito ynnä muut.

Rahoituslaskelmat: Investoinnit toimitiloihin ja välineisiin, pääoman tarve perustamiskuluihin ja ensimmäisiksi toimintakuukausiksi, rahoituskeinot.

Kannattavuuslaskelmat: Tarve myyntikatteelle, jolla kiinteät kulut ja lainojen lyhennykset tai muut rahoituskulut katetaan. Hinnoitteluperiaatteet, joilla tarvittavat myyntivoitot voidaan saada minimitulostavoitteeseen pääsemiseksi.

Muistathan, että yrityksen perustamista varten laadittu liiketoimintasuunnitelma ei ole ikuinen. Myös liiketoimintasuunnitelma päivittyy, kehittyy ja kasvaa yrityksen liiketoiminnan myötä. Liiketoimintasuunnitelma on yrittäjän työkalu, jonka avulla hän pysyy ajan tasalla.

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Essi Saarinen
ohjelmavalmistelija
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219

 

 

Reeta Kosonen
nuorisokoordinaattori
reeta.kosonen@savonlinna.fi
p. 041 3124231

Reeta on Piällysmies ry:n, Rajupusu Leader ry:n ja Veej’jakaja ry:n yhteinen nuorisokoordinaattori

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli