Valmisteluraha

Veej’jakaja voi myöntää valmistelurahaa tulevan toiminnan kannalta merkittävään ja välttämättömään yritysryhmähankkeen sekä älykkäiden kylien hankkeen perustamiseen.

Valmisteluraha myönnetään hankkeiden yhteistyökumppaneiden etsimiseen ja hankesuunnitelman valmisteluun. Valmisteluraha on vakioitu kertakorvauksena 5 000 euroa.

Valmisteluraha voidaan myöntää organisaatiolle joka suunnittelee hakea tukea kehittämistoimenpiteeseen. Yritysryhmähankkeessa hakijan tulee olla kehittämisorganisaatio.

Tuki maksetaan yhdessä erässä vakioituna kertakorvauksena. Tuki maksetaan jälkikäteen, joten tarvitset hankkeen käynnistämiseen omaa rahoitusta.

Olethan yhteydessä toimistoomme ennen hakemuksen jättämistä Hyrrään.

Mihin tukea myönnetään?

Valmistelurahan tuloksena syntyy aiesopimus, jossa kuvataan hankkeen idea, kumppaneiden hakeminen hankkeeseen, hankkeen tavoite ja se, miten hankkeessa viestitään, verkostoidutaan ja osallistetaan.

Aiesopimus konkretisoi suunnitteilla olevaa hanketta.

Jos valmisteluvaiheessa osoittautuu, että hankeidea ei toimi, laadi tuloksena raportti syistä, miksi hanke ei onnistu.

Miten tukea haetaan?

Tuki haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmästä. Jotta yhdistys voi jättää hakemuksen järjestelmään tulee Suomi.fi-valtuudet olla kunnossa. Lue lisää Suomi.fi-valtuuksien hakemisesta Ruokaviraston sivuilta.  

Hyrrään tehtävässä hankesuunnitelmassa kysytään seuraavia asioita:

  • Hakijan esittely ja hankkeen resurssit, kuka toteuttaa ja mitä
  • Hankkeen tarve, tausta, kohderyhmä ja toiminta-alue
  • Kuinka hanke toteutetaan ja millä aikataululla

Hyrrästä löytyy tarkempia ohjeita ja alakysymyksiä, jotka ohjaavat hankesuunnitelman kirjoittamisessa.

Tutustu tukihakemusten valintakriteereihin.

Tästä aukeaa kehittämisrahoituksen valintakriteerit. Valintakriteerien tarkastelusta on hyötyä hanketta suunnitellessa. Valintakriteerit pohjautuvat kehittämisstrategiaan.

HUOMIOITAVAA

– Hankesuunnitelmaan on sisällytettävä kuvaus kestävän kehityksen huomioon ottamisesta toimenpiteen toteutuksessa.

– Hankesuunnitelmassa on esiteltävä, miten hankkeen valmistelussa on otettu huomioon jo aikaisemmin julkisella rahoituksella rahoitetuista hankkeista saadut vastaavan tai siihen läheisesti liittyvään toimintaan myönnetyn tuen tulokset.

– Vastikkeettoman henkilötyön arvo on 20 euroa tunnilta.

– Traktorin tai muun vastaavan työkoneen käyttämisen arvo on 40 euroa tunnilta.

– Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävän työn yhteydessä kohtuulliset tarjoilukustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia.

– Yksityisestärahoituksesta vähintään 10 % tulee olla rahaa.

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Pienhankkeet

Anne Kaljunen
viestinnän asiantuntija
anne.kaljunen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli