Hallitus 2023

Veej’jakaja ry:n hallitus 2023

Puheenjohtaja
Heikki Isokääntä, Hirvensalmi, puh. 050-3008608, heikki.isokaanta (at) hirvensalmi.fi

Hallituksen jäsenet

Julkinen sektori
Olavi Kietäväinen, Puumala, puh. 050-0242573, olavi.kietavainen (at) puumala.fi
Jaakko Kuntonen, Puumala,  puh. 040-5225635, jaakko.kuntonen (at) nanopar.fi

Varajäsen
Tuomo Janhunen, Kangasniemi, puh. 040-0796803, tuomo.janhunen (at) outlook.com

Kolmas sektori (yhdistykset)
Minna Saloviin,  Haukivuori, puh. 040-7209359, minna.saloviin (at) haukivuori.fi
Marjatta Valkonen, Kangasniemi, puh. 040-0436602, valkonenmarjatta (at) gmail.com
Jyrki Tulppo, Mäntyharju, puh. 040-1939996,  jyrki (at) casamelodia.fi

Varajäsen
Hanna Moilanen, Jäppilä, puh. 044-2927457, hanna.moilanen (at) gmail.com

Sitoutumattomat asukkaat ja yrittäjät
Eija Valtari, Pieksämäki, puh. 040-1617980, eija (at) valtari.net
Eino Ylönen, Jäppilä, puh. 045-1967749, eino.ylonen (at) gmail.com
Jari Viitikka, Ristiina, puh. 040-0258591,  jari.viitikka (at) pp.inet.fi

Varajäsen
Kari Kokkola, Mikkeli puh. 040-0853074, kari.kokkola (at) hotmail.fi

Hallituksen kolmikanta rakentuu seuraavasti (3 edustajaa kustakin):

Paikallinen julkinen hallinto: Paikallisen julkisen hallinnon edustajia ovat kunnanvaltuutetut, kunnanhallituksen jäsenet, kunnanjohtaja, kunnansihteeri, elinkeinoasiamies, maaseutusihteeri, kunnaninsinööri sekä muut vastaavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Mahdollisina tuen hakijoina olevien oppilaitosten johtavissa tehtävissä olevat henkilöt luetaan paikallisen julkisen hallinnon kiintiöön. Lisäksi kunnan edustajiksi katsotaan sellaisten lautakuntien tai kunnan asettamien toimikuntien puheenjohtajat, joiden tehtäväkenttään kuuluvat maaseudun kehittämisasiat. Maakuntaliittojen ja seurakuntien johtavassa asemassa olevat työntekijät ja luottamusmiehet (esim. maakuntajohtajat, kirkkoherrat, maakuntaliiton valtuuston ja kirkkovaltuuston jäsenet) kuuluvat paikallisen julkisen hallinnon kiintiöön.

Kolmas sektori: Kolmannen sektorin edustajia ovat maaseudun kehittämistyöhön liittyvissä yksityisoikeudellisissa organisaatioissa päättävässä asemassa olevat henkilöt kuten kyläyhdistysten, kylätoimikuntien, 4H-yhdistysten, Mannerheimin lastensuojeluliiton, metsästysseurojen, tuottaja- ja neuvontajärjestöjen, maa- ja kotitalousseurojen, yrittäjäyhdistysten, nuorisoseurojen, maamiesseurojen tai muiden vastaavien toimijoiden hallitusten tai johtokuntien puheenjohtajat ja jäsenet tai näiden johtavassa asemassa olevat työntekijät.

Maaseudun asukkaat: Erityisen tärkeää on se, että kolmasosa hallituksen jäsenistä on sellaisia paikallisia maaseudun asukkaita, jotka eivät edusta työnsä tai muun asemansa vuoksi paikallista julkista hallintoa tai sellaisia yhdistyksiä ja suuria yrityksiä, joiden kiinnostuksen kohteissa ovat toimintaryhmän toimialaan kuuluvat asiat. Hallituksen kokoonpanoa seurataan vuosittain. Mikroyrittäjät kuuluvat maaseudun asukkaiden kiintiöön.

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli