Hallitus 2024

Veej’jakaja ry:n hallitus 2024

Puheenjohtaja
Heikki Isokääntä, Hirvensalmi, puh. 050 300 8608, heikki.isokaanta (at) hirvensalmi.fi

Hallituksen jäsenet

Julkinen sektori
Olavi Kietäväinen, Puumala, puh. 050 024 2573, olavi.kietavainen (at) puumala.fi
Tuomo Janhunen, Kangasniemi, puh. 040 079 6803, tuomo.janhunen (at) outlook.com

Varajäsen
Vesa Koivula, Puumala (uusi), puh. 050 919 2264, vesakoivulaoy (at) gmail.com

Kolmas sektori (yhdistykset)
Marjatta Valkonen, Kangasniemi, puh. 040 043 6602, valkonenmarjatta (at) gmail.com
Jyrki Tulppo, Mäntyharju, puh. 040 193 9996,  jyrki (at) casamelodia.fi
Pia Niilo-Rämä, Haukivuori (Mikkeli) (uusi), puh. 044 053 86319, pianiilorama (at) gmail.com

Varajäsen
Raimo Ruotsalainen, Suomenniemi (Mikkeli) (uusi), puh. 050 330 1706, raimo.ruotsalainen (at) gmail.com

Sitoutumattomat asukkaat ja yrittäjät
Eija Valtari, Pieksämäki, puh. 040 161 7980, eija (at) valtari.net
Eino Ylönen, Jäppilä, puh. 045 196 7749, eino.ylonen (at) gmail.com
Juha Hakkarainen, Ristiina (Mikkeli) (uusi), puh. 050 516 1231, juhpekhak (at) hotmail.com

Varajäsen
Heidi Grommi-Hukkanen, Pieksämäki (uusi), puh. 050 363 3073, hgrommihukkanen (at) gmail.com

Hallituksen kolmikanta rakentuu seuraavasti (3 edustajaa kustakin):

Paikallinen julkinen hallinto: Paikallisen julkisen hallinnon edustajia ovat kunnanvaltuutetut, kunnanhallituksen jäsenet, kunnanjohtaja, kunnansihteeri, elinkeinoasiamies, maaseutusihteeri, kunnaninsinööri sekä muut vastaavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Mahdollisina tuen hakijoina olevien oppilaitosten johtavissa tehtävissä olevat henkilöt luetaan paikallisen julkisen hallinnon kiintiöön. Lisäksi kunnan edustajiksi katsotaan sellaisten lautakuntien tai kunnan asettamien toimikuntien puheenjohtajat, joiden tehtäväkenttään kuuluvat maaseudun kehittämisasiat. Maakuntaliittojen ja seurakuntien johtavassa asemassa olevat työntekijät ja luottamusmiehet (esim. maakuntajohtajat, kirkkoherrat, maakuntaliiton valtuuston ja kirkkovaltuuston jäsenet) kuuluvat paikallisen julkisen hallinnon kiintiöön.

Kolmas sektori: Kolmannen sektorin edustajia ovat maaseudun kehittämistyöhön liittyvissä yksityisoikeudellisissa organisaatioissa päättävässä asemassa olevat henkilöt kuten kyläyhdistysten, kylätoimikuntien, 4H-yhdistysten, Mannerheimin lastensuojeluliiton, metsästysseurojen, tuottaja- ja neuvontajärjestöjen, maa- ja kotitalousseurojen, yrittäjäyhdistysten, nuorisoseurojen, maamiesseurojen tai muiden vastaavien toimijoiden hallitusten tai johtokuntien puheenjohtajat ja jäsenet tai näiden johtavassa asemassa olevat työntekijät.

Maaseudun asukkaat: Erityisen tärkeää on se, että kolmasosa hallituksen jäsenistä on sellaisia paikallisia maaseudun asukkaita, jotka eivät edusta työnsä tai muun asemansa vuoksi paikallista julkista hallintoa tai sellaisia yhdistyksiä ja suuria yrityksiä, joiden kiinnostuksen kohteissa ovat toimintaryhmän toimialaan kuuluvat asiat. Hallituksen kokoonpanoa seurataan vuosittain. Mikroyrittäjät kuuluvat maaseudun asukkaiden kiintiöön.

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Pienhankkeet

Anne Kaljunen
viestinnän asiantuntija
anne.kaljunen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli