Yhteisöille

Veej’jakaja tukee yhdistysten kehittämis-, tiedonvälitys- ja koulutushankkeita sekä investointeja. Pääset tutustumaan tarkemmin eri tukimuotoihin sivun vasemmasta laidasta.

Tuettavan toiminnan tulee vahvistaa maaseudun elinvoimaisuutta tukemalla elinkeinoja, yhteisöllisyyttä, asumista tai ympäristöä. Nämä painopisteet tulevat Veej’jakajan strategiasta, jonka pääset lukemaan seuraavasta linkistä Veej’jakajan strategia.

Tuet uudistuivat vuonna 2023

  • Vuodesta 2023 lähtien maaseudun kehittämistuet haetaan sähköisesti eli tukia ei voi enää hakea paperilomakkeilla.
  • Tuki haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmästä.
  • Asiointipalvelu Hyrrä uudistui vuonna 2023 käyttöliittymältään ja toiminnoiltaan. Katso video Hyrrä-asiointipalvelun uudistumisesta. 
  • EU-rahoituskauden 2023–2027 tukihaut avautuvat vaiheittain uudistetussa Hyrrän verkkopalvelussa.

Jos olet saanut myönteisen hanketukipäätöksen vuosina 2014–2022 ja haet tuen maksuun, lue ohjeet maksun hakemisesta täältä. HUOM: käytä “vanhaa” Hyrrää.

1325/2022 Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023–2027

617/2023 Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta rahoituskaudella 2023–2027

Tästä aukeaa Mikkelin kaupunkialuerajauskartta. Mikkelin kaupungin keskustaan ei voida myöntää rahoitusta.

Kaupunki-maaseutuluokitus   Oikeassa alakulmassa suurennuslasi, jolla voi hakea osoitteen mukaan.

Investointihanke

Investointihankkeissa tukea myönnetään yleishyödyllisiin investointeihin kuten ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin ja maaseudun toimintaympäristöä kehittäviin investointeihin.

Investointihankkeen tuen enimmäismäärä on 90 000 €.

Investointihankkeen voi toteuttaa myös pienhankkeena. Pienhankkeen tuen määrän tulee olla vähintään 1 000 € ja kokonaiskustannusten enintään 8 000 €.

Kehittämishanke

Kehittämishankkeissa tukea myönnetään toimintaan, jonka tavoitteena on vahvistaa maaseutualueita, edistää älykästä, kestävää ja monipuolista maaseutua sekä edistää ympäristönhoitoa ja ilmastotoimia. Kehittämishankkeisiin kuuluvat koulutus-, tiedonvälitys- ja yhteistyöhankkeet sekä pienhankkeet.

Pienhankkeena toteutettavassa kehittämishankkeessa tuen määrän tulee olla vähintään 1000 € ja kokonaiskustannusten enintään 8000 €.

Huomioithan, että edelliseltä kaudelta tuttu kehittämishanke on nyt yhteistyöhanke ja hankkeessa tulee tehdä yhteistyötä muiden yhteisöjen kanssa.

Yritysryhmähanke

Yritysryhmähankkeessa 3-10 yritystä kehittää toimintaansa erityisesti yhteisillä kehittämistoimenpiteillä ja tarvittaessa lisäksi yrityskohtaisilla kehittämistoimenpiteillä. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla tuotannollisen yhteistyön tai markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen, tuoteperheen suunnittelu tai muu vastaava kehittäminen.

Tuen saajana, joka toimii hankkeen hallinnoijana, tulee olla kehittämisorganisaatio.

Valmisteluraha

Valmistelurahaa voidaan myöntää tulevan toiminnan kannalta merkittävään ja välttämättömään yrityshankkeen perustamisen sekä älykkäiden kylien hankkeiden yhteistyökumppaneiden etsimiseen ja hankesuunnitelman valmisteluun vakioituna kertakorvauksena 5 000 euroa.

Tutustu tukihakemusten valintakriteereihin.

Tästä aukeaa kehittämisrahoituksen valintakriteerit. Valintakriteerien tarkastelusta on hyötyä hanketta suunnitellessa. Valintakriteerit pohjautuvat kehittämisstrategiaan.

Arvio vastikkeettomantyön määrästä lomake hakemuksen liitteeksi.

HUOMIOITAVAA

– Hankesuunnitelmaan on sisällytettävä kuvaus kestävän kehityksen huomioon ottamisesta toimenpiteen toteutuksessa.

– Hankesuunnitelmassa on esiteltävä, miten hankkeen valmistelussa on otettu huomioon jo aikaisemmin julkisella rahoituksella rahoitetuista hankkeista saadut vastaavan tai siihen läheisesti liittyvään toimintaan myönnetyn tuen tulokset.

– Vastikkeettoman henkilötyön arvo on 20 euroa tunnilta.

– Traktorin tai muun vastaavan työkoneen käyttämisen arvo on 40 euroa tunnilta.

– Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävän työn yhteydessä kohtuulliset tarjoilukustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia.

– Kokonaiskustannuksista vähintään 10 % tulee olla yksityistä rahaa.

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Pienhankkeet

Anne Kaljunen
viestinnän asiantuntija
anne.kaljunen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli