Kehittämishankkeet

Veej’jakaja tukee yhdistysten kehittämishankkeita, kun tuettava toiminta vahvistaa maaseudun elinvoimaisuutta kehittämällä elinkeinoja, yhteisöllisyyttä, asumista tai ympäristöä. Nämä painopisteet tulevat Veej’jakajan strategiasta, jonka pääset lukemaan seuraavasta linkistä.

Kaudella 2023 – 2027 kehittämishankkeet ovat yhteistyöhankkeita, joissa tulee olla toteuttajana vähintään kaksi julkisoikeudellista tai yksityisoikeudellista yhteisöä!

Kehittämishanke on mahdollista toteuttaa myös pienhankkeena, jolloin hankkeen voi toteuttaa yksi yhteisö. Pienhankkeessa tuen määrä on vähintään 1 000 euroa, mutta hankkeen kokonaiskustannukset enintään 8 000 euroa. Lue lisää pienhankkeista.

Olethan yhteydessä toimistoomme ennen hakemuksen jättämistä Hyrrään.

Mihin tukea myönnetään?

Kehittämishankkeelle voidaan myöntää tukea muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin, jotka edistävät tai kehittävät:

 • ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja sopeutumisen toimia
 • älykkäiden kylien suunnitelmia ja ratkaisuja
 • luonnonvarojen kestävää hoitoa ja luonnonmonimuotoisuuden edistämistä
 • maaseudun toimintaympäristöä.

Tuen myöntämisen ehtona on, että hyöty ohjautuu laajasti asukkaille ja muille toimijoille eikä hankkeesta saatava hyöty rajoitu vain tietylle alueelle.   

Kehittämishankkeessa tukikelpoisia kustannuksia ovat muun muassa:

 • henkilöstökulut
 • ostopalveluiden kustannukset
 • matkakustannukset
 • vuokrauskustannukset.

Kustannusten tulee olla hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömiä ja kohtuullisia.

Paljonko tukea on mahdollista saada?

Tukea voidaan myöntää muu julkinen rahoitus (kunnan, seurakunnan, tms. antama suora rahoitus) mukaan luettuna enintään 180 000 euroa.

Yleishyödyllisen kehittämishanketuen tasot on porrastettu hankkeen kustannusarvion mukaan seuraavasti:

 • 8 001 – 50 000 euroa, tuki 85 %
 • 50 001 -100 000 euroa, tuki 80 %
 • 100 001 – 150 000 euroa, tuki 75 %
 • 150 001 – 200 000 euroa, tuki 70 %
 • 200 001 – 300 000 euroa, tuki 60 %.

Kehittämishankkeen voi toteuttaa myös pienhankkeena. Pienhankkeessa tuen määrä on vähintään 1 000 euroa, mutta hankkeen kokonaiskustannukset enintään 8 000 euroa. Pienhankkeena toteutettavan kehittämishankkeen tukitaso on 85 %. Lue lisää pienhankkeista.

Miten tukea haetaan?

Tuki haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmästä. Jotta yhdistys voi jättää hakemuksen järjestelmään, tulee Suomi.fi-valtuudet olla kunnossa. Lue lisää Suomi.fi-valtuuksien hakemisesta Ruokaviraston sivuilta.  

Hyrrään tehtävässä hankesuunnitelmassa kysytään seuraavia asioita:

 • hankkeen tarve ja tausta
 • kuinka hanke toteutetaan ja millä aikataululla
 • millaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy
 • hankkeen tavoitteet ja vaikutukset
 • kuinka hankkeesta viestitään
 • toiminnan jatkaminen ja ylläpitäminen hankkeen loputtua
 • millaisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia hankkeesta aiheutuu.

Hyrrästä löytyy tarkempia ohjeita ja alakysymyksiä, jotka ohjaavat hankesuunnitelman kirjoittamisessa.

Hankesuunnitelmassa tulee lisäksi esittää kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.

Mitä liitteitä hankehakemukseen tarvitaan?

 • Yhdistyksen tilinpäätös, jolla voimme varmistaa hankkeen taloudelliset edellytykset.
 • Pöytäkirjaote eli päätös yhteisöltä hakea tukea Veej’jakajalta.
 • Yhdistysrekisteriote (prh.fi)
 • Selvitys arvonlisäveron hyväksyttävyydestä hankkeessa (ytj.fi)
 • Yli 3 000 € hankinnoista hintaselvitys.
 • Mikäli hankkeeseen sisältyy talkootyötä, tulee liitteenä toimittaa arvio vastikkeettoman työn määrästä ja laadusta.

Tutustu tukihakemusten valintakriteereihin.

Tästä aukeaa kehittämisrahoituksen valintakriteerit. Valintakriteerien tarkastelusta on hyötyä hanketta suunnitellessa. Valintakriteerit pohjautuvat kehittämisstrategiaan.

Arvio vastikkeettomantyön määrästä lomake hakemuksen liitteeksi

HUOMIOITAVAA

– Hankesuunnitelmaan on sisällytettävä kuvaus kestävän kehityksen huomioon ottamisesta toimenpiteen toteutuksessa.

– Hankesuunnitelmassa on esiteltävä, miten hankkeen valmistelussa on otettu huomioon jo aikaisemmin julkisella rahoituksella rahoitetuista hankkeista saadut vastaavan tai siihen läheisesti liittyvään toimintaan myönnetyn tuen tulokset.

– Vastikkeettoman henkilötyön arvo on 20 euroa tunnilta.

– Traktorin tai muun vastaavan työkoneen käyttämisen arvo on 40 euroa tunnilta.

– Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävän työn yhteydessä kohtuulliset tarjoilukustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia.

– Hankkeen kokonaiskustannuksista 10 % tulee olla yksityistä rahoitusta.

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Pienhankkeet

Anne Kaljunen
viestinnän asiantuntija
anne.kaljunen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli