Yrityksille

Yritystuet

Tiedotamme myöhemmin vuoden 2023 hakujen avautumisesta.

Tuet uudistuvat vuonna 2023

  • Vuodesta 2023 lähtien maaseudun kehittämistuet haetaan pääosin sähköisesti eli tukia ei voi enää hakea paperilomakkeilla.
  • Asiointipalvelu Hyrrä uudistuu vuonna 2023 käyttöliittymältään ja toiminnoiltaan. Katso video Hyrrä-asiointipalvelun uudistumisesta. 
  • EU-rahoituskauden 2023–2027 tukihaut avautuvat vaiheittain uudistetussa Hyrrän verkkopalvelussa vuoden 2023 aikana.  Hakemus tehdään uudistetussa Hyrrässä.

1325/2022 Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023–2027

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta rahoituskaudella 2023–2027

Kaupunki-maaseutuluokitus   Oikeassa alakulmassa suurennuslasi, jolla voi hakea osoitteen mukaan.

Jos olet saanut myönteisen yritystukipäätöksen vuosina 2014–2022 ja haet tuen maksuun, lue ohjeet maksun hakemisesta täältä. HUOM: käytä “vanhaa” Hyrrää.

Tutustu tukihakemusten valintakriteereihin.

Tästä aukeaa yritysrahoituksen valintakriteerit. Valintakriteerien tarkastelusta on hyötyä hanketta suunnitellessa. Valintakriteerit pohjautuvat kehittämisstrategiaan.

HUOMIOITAVAA

–  harvaan asutuksi maaseuduksi luetaan myös harvaan asutun maaseudun ympäröimä maaseudun paikalliskeskus, s.o. Pieksämäki

–  pienhankinnat ovat elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 33 §:ssä tarkoitettuja käyttöomaisuuden hankintoja, s.o. hankintameno on enintään 1 200 euroa

–  hankesuunnitelmaan on sisällytettävä kuvaus kestävän kehityksen huomioon ottamisesta toimenpiteen toteuttamisessa

–  yrityksen taloudellista asemaa arvioitaessa otetaan huomioon yrityksen kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus sekä tuettavan toiminnan kohteena olevien tuotteiden ja palveluiden riittävät markkinat

–  hakijan tulee toimittaa yli 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida.

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli