Yrityksille

Yritystuet

Maaseudun yritystukia EU-rahoituskaudelle 2023–27 voit hakea Hyrrä-asiointipalvelussa. Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienet yritykset. Tukea voi saada yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin.

Uutta rahoituskaudella on osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistystuki. Lisäksi uutena tukimuotona on maatalouden kokeilutuki, jota voidaan myöntää maatalousyrittäjälle uudenlaisen maataloustoiminnan kokeiluihin, esimerkiksi uusien liikeideoiden testaamiseen. Lisäksi harvaan asutulla maaseudulla ja ydinmaaseudulla sijaitsevien yritysten on mahdollista hakea tukea energiainvestointeihin.

Tuet uudistuivat vuonna 2023

1325/2022 Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023–2027 | Finlex

646/2023 Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta rahoituskaudella 2023–2027 | Finlex

Kaupunki-maaseutuluokitus   Oikeassa alakulmassa suurennuslasi, jolla voi hakea osoitteen mukaan.

Tästä aukeaa Mikkelin kaupunkialuerajauskartta. Mikkelin kaupungin keskustaan ei voida myöntää rahoitusta.

Jos olet saanut myönteisen yritystukipäätöksen vuosina 2014–2022 ja haet tuen maksuun, lue ohjeet maksun hakemisesta täältä. HUOM: käytä “vanhaa” Hyrrää.

Tutustu tukihakemusten valintakriteereihin.

Tästä aukeaa yritysrahoituksen valintakriteerit. Valintakriteerien tarkastelusta on hyötyä hanketta suunnitellessa. Valintakriteerit pohjautuvat kehittämisstrategiaan.

HUOMIOITAVAA

–   hakemuksen liitteeksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelma

–   harvaan asutuksi maaseuduksi luetaan myös harvaan asutun maaseudun ympäröimä maaseudun paikalliskeskus, s.o. Pieksämäki

–  pienhankinnat ovat elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 33 §:ssä tarkoitettuja käyttöomaisuuden hankintoja, s.o. hankintameno on enintään 1 200 euroa

–  hankesuunnitelmaan on sisällytettävä kuvaus kestävän kehityksen huomioon ottamisesta toimenpiteen toteuttamisessa

–  yrityksen taloudellista asemaa arvioitaessa otetaan huomioon yrityksen kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus sekä tuettavan toiminnan kohteena olevien tuotteiden ja palveluiden riittävät markkinat

–  hakijan tulee toimittaa yli 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida.

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Pienhankkeet

Anne Kaljunen
viestinnän asiantuntija
anne.kaljunen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli