Investointituet

Yrityksen investointitukiInvestointitukea voit hakea yrityksen käynnistämisen, laajentamisen tai kehittämisen vaatimiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin.

Tästä aukeaa Mikkelin kaupunkialuerajauskartta. Mikkelin kaupungin keskustaan ei voida myöntää rahoitusta.

Tästä aukeaa yritysrahoituksen valintakriteerit. Valintakriteerien tarkastelusta on hyötyä hanketta suunnitellessa. Valintakriteerit pohjautuvat kehittämisstrategiaan.

Aineellisiin investointeihin

 • hakijalla tulee olla tukea haettaessa y-tunnus
 • myönnetään kustannuksiin, jotka aiheutuvat:
  1.  rakennuksen, rakenteen tai rakennelman rakentamisesta, laajentamisesta tai korjaamisesta;
  2.  koneiden ja laitteiden sekä muun irtaimen käyttöomaisuuden hankkimisesta;
  3.  edellisiin liittyvistä sähkö-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja tietoliikenneliittymistä;
  4.  toimenpiteen suunnittelusta ja toteutuksesta, lupa- ja rekisteröintimaksuista sekä muista vastaavista toimenpiteen toteutukseen liittyvistä yleiskustannuksista

 • vähintään 5 000 euron ja enintään 100 000 euron investointeihin; yli 30 000 euron investointeihin ainoastaan päätoimiselle yrittäjälle

 • tuen määrä enintään:
  • 40 % verottomista kustannuksista yrityksen toimipaikan sijaitessa harvaan asutulla maaseudulla tai ydinmaaseudulla
  • 30 % verottomista kustannuksista yrityksen toimipaikan sijaitessa kaupungin läheisellä maaseudulla tai kaupungin kehysalueella.

Aineettomiin investointeihin

 • hakijalla tulee olla tukea haettaessa y-tunnus

 • myönnetään kustannuksiin, jotka aiheutuvat:
  1.  tietokoneohjelmistojen, pilvipalveluiden ja vastaavien ratkaisujen hankkimisesta
  2.  patenttien, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden immateriaalioikeuksien sekä käyttölupien hankkimisesta
 • vähintään 5 000 euron ja enintään 100 000 euron investointeihin; yli 30 000 euron investointeihin ainoastaan päätoimiselle yrittäjälle
 • tuen määrä enintään:
  • 40 % verottomista kustannuksista yrityksen toimipaikan sijaitessa harvaan asutulla maaseudulla tai ydinmaaseudulla
  • 30 % verottomista kustannuksista yrityksen toimipaikan sijaitessa kaupungin läheisellä maaseudulla tai kaupungin kehysalueella.
  • Tästä linkistä aukeaa kartta, johon on määritetyt Kaupunki-maaseutuluokitus 2018. Helpoiten toimii siten, että kirjoitaa osoitteen hakukentään: Etsi osoite tai paikka. 

 •  

Energiainvestointehin

 • hakijalla tulee olla tukea haettaessa y-tunnus

 • myönnetään kustannuksiin, jotka aiheutuvat energiamuodon vaihtamisesta uusiutuvaan energiaan, uusiutuvan energian käytön lisäämisestä ja energia- ja materiaalitehokkuuden parantamisesta yrityksessä

 • vähintään 5 000 euron ja enintään 100 000 euron investointeihin

 • tuen määrä enintään 30 % verottomista kustannuksista

 • ainoastaan päätoimiselle yrittäjälle

 • ainoastaan harvaan asutulla maaseudulla tai ydinmaaseudulla sijaitseville toimipaikoille.

Investointituki jakautuu

* Aineellisiin investointeihin  
* Aineettomiin investointeihin  
* Energiainvestointeihin  

 

HUOMIOITAVAA

 • harvaan asutuksi maaseuduksi luetaan myös harvaan asutun maaseudun ympäröimä maaseudun paikalliskeskus, s.o. Pieksämäki

 

 • pienhankinnat ovat elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 33 §:ssä tarkoitettuja käyttöomaisuuden hankintoja, s.o. hankintameno on enintään 1 200 euroa

 

 • hankesuunnitelmaan on sisällytettävä kuvaus kestävän kehityksen huomioon ottamisesta toimenpiteen toteuttamisessa

 

 • yrityksen taloudellista asemaa arvioitaessa otetaan huomioon yrityksen kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus sekä tuettavan toiminnan kohteena olevien tuotteiden ja palveluiden riittävät markkinat

 

 • hakijan tulee toimittaa yli 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida.

 

 

 

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli