Investointituet

Yrityksen investointitukiInvestointitukea voit hakea yrityksen käynnistämisen, laajentamisen tai kehittämisen vaatimiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin.

Tästä aukeaa Mikkelin kaupunkialuerajauskartta. Mikkelin kaupungin keskustaan ei voida myöntää rahoitusta.

Tästä aukeaa yritysrahoituksen valintakriteerit. Valintakriteerien tarkastelusta on hyötyä hanketta suunnitellessa. Valintakriteerit pohjautuvat kehittämisstrategiaan.

Tuki haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmästä.

Aineellisiin investointeihin

 • hakijalla tulee olla tukea haettaessa y-tunnus
 • myönnetään kustannuksiin, jotka aiheutuvat:
  1.  rakennuksen, rakenteen tai rakennelman rakentamisesta, laajentamisesta tai korjaamisesta;
  2.  koneiden ja laitteiden sekä muun irtaimen käyttöomaisuuden hankkimisesta;
  3.  edellisiin liittyvistä sähkö-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja tietoliikenneliittymistä;
  4.  toimenpiteen suunnittelusta ja toteutuksesta, lupa- ja rekisteröintimaksuista sekä muista vastaavista toimenpiteen toteutukseen liittyvistä yleiskustannuksista

 • vähintään 5 000 euron ja enintään 100 000 euron investointeihin

 • tuen määrä enintään:
  • 40 % verottomista kustannuksista yrityksen toimipaikan sijaitessa harvaan asutulla maaseudulla tai ydinmaaseudulla
  • 30 % verottomista kustannuksista yrityksen toimipaikan sijaitessa kaupungin läheisellä maaseudulla tai kaupungin kehysalueella.
  • Tästä kartasta voit tarkistaa sijaitseeko yrityksesi tukikelpoisella alueella. Karttaan on merkitty mustavalkoisella viivoituksella alue, jolla rahoitusta ei myönnetä. Jos klikkaat karttaa, saat lisätietoja kyseisestä sijainnista: alueen Leader-ryhmän ja alueen luokituksen kaupunki-maaseutu-luokituksessa. 

Aineettomiin investointeihin

 • hakijalla tulee olla tukea haettaessa y-tunnus

 • myönnetään kustannuksiin, jotka aiheutuvat:
  1.  tietokoneohjelmistojen, pilvipalveluiden ja vastaavien ratkaisujen hankkimisesta
  2.  patenttien, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden immateriaalioikeuksien sekä käyttölupien hankkimisesta
 • vähintään 5 000 euron ja enintään 100 000 euron investointeihin
 • tuen määrä enintään:
  • 40 % verottomista kustannuksista yrityksen toimipaikan sijaitessa harvaan asutulla maaseudulla tai ydinmaaseudulla
  • 30 % verottomista kustannuksista yrityksen toimipaikan sijaitessa kaupungin läheisellä maaseudulla tai kaupungin kehysalueella.
  • Tästä linkistä aukeaa kartta, johon on määritetyt Kaupunki-maaseutuluokitus 2018. Helpoiten toimii siten, että kirjoitaa osoitteen hakukentään: Etsi osoite tai paikka. 

 •  

Energiainvestointehin

 • hakijalla tulee olla tukea haettaessa y-tunnus

 • myönnetään kustannuksiin, jotka aiheutuvat energiamuodon vaihtamisesta uusiutuvaan energiaan, uusiutuvan energian käytön lisäämisestä ja energia- ja materiaalitehokkuuden parantamisesta yrityksessä

 • vähintään 5 000 euron ja enintään 100 000 euron investointeihin

 • tuen määrä enintään 30 % verottomista kustannuksista

 • ainoastaan päätoimiselle yrittäjälle

 • ainoastaan harvaan asutulla maaseudulla tai ydinmaaseudulla sijaitseville toimipaikoille
 • Tästä linkistä aukeaa kartta, johon on määritetyt Kaupunki-maaseutuluokitus 2018. Helpoiten toimii siten, että kirjoitaa osoitteen hakukentään: Etsi osoite tai paikka. 

Rakennusselostus ja kustannusarvio lomakemalli hakemuksen liitteeksi.

Outokairan Vasara ja nauloja – hankkeessa tehtyjä rakennushankkeisiin liittyviä ohjeistuksia ja lomakkeistoa hankehakijoille, jotka täydentyvät koko ajan. Linkki sivuille on https://www.outokaira.fi/vasara-ja-nauloja-kustannusarviolomakkeet/.

Investointituki jakautuu

* Aineellisiin investointeihin  
* Aineettomiin investointeihin  
* Energiainvestointeihin  

HUOMIOITAVAA

–   hakemuksen liitteeksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelma

–   harvaan asutuksi maaseuduksi luetaan myös harvaan asutun maaseudun ympäröimä maaseudun paikalliskeskus, s.o. Pieksämäki

–   pienhankinnat ovat elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 33 §:ssä tarkoitettuja käyttöomaisuuden hankintoja, s.o. hankintameno on enintään 1 200 euroa

–   hankesuunnitelmaan on sisällytettävä kuvaus kestävän kehityksen huomioon ottamisesta toimenpiteen toteuttamisessa

–   yrityksen taloudellista asemaa arvioitaessa otetaan huomioon yrityksen kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus sekä tuettavan toiminnan kohteena olevien tuotteiden ja palveluiden riittävät markkinat

–   hakijan tulee toimittaa yli 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida.

 

 

 

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Pienhankkeet

Anne Kaljunen
viestinnän asiantuntija
anne.kaljunen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli