Käynnistystuet

Käynnistystuki on tarkoitettu ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankkimiseen.

Käynnistystuella voit hankkia asiantuntija-apua esimerkiksi

 • kirjanpidon suunnitteluun
 • markkinointisuunnitelman laadintaan
 • tuotannon suunnitteluun
 • investointien suunnitteluun.

Käynnistys- tai investointituen hakemisen valmisteluun myönnettävällä tuella voit muun muassa valmistella liiketoimintasuunnitelmaa ja hankesuunnitelmaa siitä, mitä haettavalla avustuksella on tarkoitus saada aikaan. Tukea ei ole mahdollista käyttää markkinointimateriaalien painattamiseen.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelma.

Käynnistämistuki on tarkoitettu uuden yritystoiminnan käynnistämiseen. Mikäli yritystoimintaa on harjoitettu päätoimisesti tai osa-aikaisesti vähintään yhden tilikauden ajan tai yrittäjällä on aiempaa yritystaustaa, kuuluu toimenpide kehittämistuen piiriin.

Tästä aukeaa Mikkelin kaupunkialuerajauskartta. Mikkelin kaupungin keskustaan ei voida myöntää rahoitusta.

Tästä aukeaa yritysrahoituksen valintakriteerit. Valintakriteerien tarkastelusta on hyötyä hanketta suunnitellessa. Valintakriteerit pohjautuvat kehittämisstrategiaan.

Tuki haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmästä.

Yritystoiminnan kokeiluun

 • myönnetään luonnolliselle henkilölle (ei y-tunnusta)
 • kokeilujakson kesto enintään 4 kuukautta
 • ensisijaisesti asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostopalveluina, koulutuksen, valmennuksen, pienimuotoisemmin toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin sekä matkoihin
 • ei voi käyttää pienhankintoihin
 • tuen määrä 2 500 euroa vakioituna kertakorvauksena
 • samalle tuen hakijalle yhden kerran rahoituskauden 2023 – 2027 aikana.

Osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen

 • hakijalla tulee olla tukea haettaessa y-tunnus
 • tarkoitettu ensisijaisesti ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankkimiseen, koulutuksiin ja valmennuksiin, tuotekehityskustannuksiin sekä rajatusti alle 1200 euron pienhankintoihin
 • tuen määrä 5 000 euroa vakioituna kertakorvauksena
 • samalle tuen hakijalle yhden kerran rahoituskauden 2023 – 2027 aikana.

Päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen

 • hakijalla tulee olla tukea haettaessa y-tunnus
 • tarkoitettu ensisijaisesti ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankkimiseen, koulutuksiin ja valmennuksiin, tuotekehityskustannuksiin sekä rajatusti alle 1200 euron pienhankintoihin
 • tuen määrä 7 500 euroa vakioituna kertakorvauksena
 • samalle tuen hakijalle yhden kerran rahoituskauden 2023 – 2027 aikana.

Yritystoiminnan käynnistämiseen yritysostolla

 • ostettavan yrityksen tulee sijaita harvaan asutulla maaseudulla tai ydinmaaseudulla
 • myönnetään ostajalle yritysostoa edeltäviin valmisteleviin toimenpiteisiin liittyvien asiantuntijapalveluiden hankkimiseen ostopalveluina. Tuen hakijan tulee olla luonnollinen henkilö, jolla ei ole yritys- ja yhteisötunnusta, tai mikroyritys, jolla on tukea haettaessa yritys- ja yhteisötunnus
 • ei edellytä yritysoston toteutumista
 • tuen määrä on 2 500 euroa tai 5 000 euroa vakioituna kertakorvauksena
 • samalle tuen hakijalle yhteensä enintään 5 000 euroa rahoituskauden 2023 – 2027 aikana.
Neuvonta on tarkoitettu yrityksen ostamista, myymistä tai sukupolvenvaihdosta suunnitteleville yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville henkilöille ja se on asiakkaalle maksutonta.
Neuvonta on tarkoitettu yrityksen ostamista, myymistä tai sukupolvenvaihdosta suunnitteleville yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville henkilöille ja se on asiakkaalle maksutonta.

Maatalousalan kokeiluun

 • hakijalla tulee olla tukea haettaessa tilatunnus tai y-tunnus
 • kokeilujakson kesto enintään 3 vuotta
 • ensimmäistä kertaa kokeiltavaan maataloustoimintaan tai olemassa olevan maataloustoiminnan monipuolistamiseen
 • toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen
 • voi käyttää pienhankintoihin
 • ei tavanomaiseen maataloustoimintaan
 • ei eläinten hankintaan
 • tuen määrä 2 500, 5 000 tai 7 500 euroa vakioituna kertakorvauksena
 • samalle tuen hakijalle enintään kolmesti, kuitenkin yhteensä enintään 7 500 euroa rahoituskauden 2023 – 2027 aikana.

Voit saada tukea:

* yritystoiminnan kokeiluun 2500 euroa

* osa-aikaisen yrityksen käynnistämiseen 5000 euroa

* päätoimisen yrityksen käynnistämiseen 7500 euroa

* harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen ostamisen suunnitteluun 2500 tai 5000 euroa

* maatalousalan kokeiluun 2500, 5000 tai 7500 euroa.

Tuki maksetaan jälkikäteen.

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Pienhankkeet

Anne Kaljunen
viestinnän asiantuntija
anne.kaljunen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli