Yritysryhmähankkeet

Yritysryhmähankkeessa 3 – 10 yrityksen ryhmä kehittää toimintaansa erityisesti yhteisillä kehittämistoimenpiteillä ja tarvittaessa lisäksi yrityskohtaisilla kehittämistoimenpiteillä.

Tukea voidaan myöntää muu julkinen rahoitus (kunnan, seurakunnan, tms. antama suora rahoitus) mukaan luettuna enintään 180 000 euroa. Yritysryhmähankkeen tukitaso on 75 %.

Merkittävän yritysryhmähankkeen valmisteluun voi hakea valmistelurahaa. Lue lisää valmistelurahasta.

Osallistuvien yritysten tulee täyttää yhteistyösopimus (lomake 2327y).

Huomaathan, että hankkeen hallinnoija ja tuen saajan tulee olla kehittämisorganisaatio.

Olethan yhteydessä toimistoomme ennen hakemuksen jättämistä Hyrrään.

Mihin tukea myönnetään?

Yritysryhmähankkeelle voidaan myöntää tukea muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin:

 • tuotannollisen yhteistyön kehittäminen
 • markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen
 • tuoteperheen suunnittelu tai muu vastaava kehittäminen.

Kehittämishankkeelle hyväksyttäviä kustannuksia ovat muun muassa:

 • henkilöstökulut
 • ostopalveluiden kustannukset
 • matkakustannukset
 • vuokrakustannukset.

Kustannusten tulee olla hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömiä ja kohtuullisia.

Miten tukea haetaan?

Tuki haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmästä.

Hyrrään tehtävässä hankesuunnitelmassa kysytään seuraavia asioita:

 • hankkeen tarve ja tausta
 • kuinka hanke toteutetaan ja millä aikataululla
 • millaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy
 • hankkeen tavoitteet ja vaikutukset
 • kuinka hankkeesta viestitään
 • toiminnan jatkaminen ja ylläpitäminen hankkeen loputtua
 • millaiset ympäristö- ja ilmastovaikutukset hankkeesta aiheutuu.

Hyrrästä löytyy tarkempia ohjeita ja alakysymyksiä, jotka ohjaavat hankesuunnitelman kirjoittamisessa.

Hankesuunnitelmassa tulee lisäksi esittää kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.

Mitä liitteitä hankehakemukseen tarvitaan?

 • Yhdistyksen tilinpäätös, jolla voimme varmistaa hankkeen taloudelliset edellytykset.
 • Pöytäkirjaote eli päätös yhteisöltä hakea tukea Veej’jakajalta.
 • Selvitys arvonlisäveron hyväksyttävyydestä hankkeessa (ytj.fi)
 • Yli 3 000 € hankinnoista hintaselvitys
 • Osallistuvien yritysten tulee täyttää yhteistyösopimus (lomake 2327y)

Tutustu tukihakemusten valintakriteereihin.

Tästä aukeaa kehittämisrahoituksen valintakriteerit. Valintakriteerien tarkastelusta on hyötyä hanketta suunnitellessa. Valintakriteerit pohjautuvat kehittämisstrategiaan.

HUOMIOITAVAA

– Hankesuunnitelmaan on sisällytettävä kuvaus kestävän kehityksen huomioon ottamisesta toimenpiteen toteutuksessa.

– Hankesuunnitelmassa on esiteltävä, miten hankkeen valmistelussa on otettu huomioon jo aikaisemmin julkisella rahoituksella rahoitetuista hankkeista saadut vastaavan tai siihen läheisesti liittyvään toimintaan myönnetyn tuen tulokset.

– Vastikkeettoman henkilötyön arvo on 20 euroa tunnilta.

– Traktorin tai muun vastaavan työkoneen käyttämisen arvo on 40 euroa tunnilta.

– Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävän työn yhteydessä kohtuulliset tarjoilukustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia.

– Yksityisestärahoituksesta vähintään 10 % tulee olla rahaa.

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Pienhankkeet

Anne Kaljunen
viestinnän asiantuntija
anne.kaljunen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli