Kehittämistuet

Kehittämistukea voi käyttää esimerkiksi

 • liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
 • tuotekehityshankkeisiin
 • tuotannon pilotointiin
 • markkinointisuunnitelman laatimiseen
 • koemarkkinointiin
 • kansainvälistymisselvitykseen
 • investoinnin toteutettavuustutkimukseen
 • muuhun asiantuntija-apuun.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelma.

Tästä aukeaa Mikkelin kaupunkialuerajauskartta. Mikkelin kaupungin keskustaan ei voida myöntää rahoitusta.

Tästä aukeaa yritysrahoituksen valintakriteerit. Valintakriteerien tarkastelusta on hyötyä hanketta suunnitellessa. Valintakriteerit pohjautuvat kehittämisstrategiaan.

Tuki haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmästä.

Yritystoiminnan valmisteluun

 • myönnetään luonnolliselle henkilölle (ei y-tunnusta) tai mikroyritykselle, jolla on y-tunnus
 • aloittavan tai toimivan yrityksen kehittämistoimenpiteiden valmisteluun ostopalveluina
 • valmistelulla tarkoitetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuvaa liiketoimintasuunnitelman ja kehittämissuunnitelman laatimista sekä avustusten ja muun rahoituksen hakemisen edellytysten selvittämistä
 • tuen määrä 2 000 euroa vakioituna kertakorvauksena samalle tuen hakijalle yhden kerran rahoituskauden 2023 – 2027 aikana.

Vakiintuneeseen yritystoimintaan

 • hakijalla tulee olla tukea haettaessa y-tunnus
 • yrityksen ulkopuolelta hankittaviin kehittämis- ja asiantuntijapalveluihin, tuotekehityksen aineisiin ja tarvikkeisiin, matkoihin ja vuokriin
 • tuen määrä 3 000 euroa vakioituna kertakorvauksena
 • samalle tuen hakijalle enintään kolmesti rahoituskauden 2023 – 2027 aikana
 • ensimmäinen tuki tulee olla käytetty ennen uuden tuen myöntämistä, jos suunnittelet kahta kehittämistoimenpidettä

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Pienhankkeet

Anne Kaljunen
viestinnän asiantuntija
anne.kaljunen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli