Kehittämistuet

Kehittämistukea voi käyttää esimerkiksi

 • liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
 • tuotekehityshankkeisiin
 • tuotannon pilotointiin
 • markkinointisuunnitelman laatimiseen
 • koemarkkinointiin
 • kansainvälistymisselvitykseen
 • investoinnin toteutettavuustutkimukseen
 • muuhun asiantuntija-apuun.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelma.

Tästä aukeaa Mikkelin kaupunkialuerajauskartta. Mikkelin kaupungin keskustaan ei voida myöntää rahoitusta.

Tästä aukeaa yritysrahoituksen valintakriteerit. Valintakriteerien tarkastelusta on hyötyä hanketta suunnitellessa. Valintakriteerit pohjautuvat kehittämisstrategiaan.

Yritystoiminnan valmisteluun

 • myönnetään luonnolliselle henkilölle (ei y-tunnusta) tai mikroyritykselle, jolla on y-tunnus
 • aloittavan tai toimivan yrityksen kehittämistoimenpiteiden valmisteluun ostopalveluina
 • valmistelulla tarkoitetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuvaa liiketoimintasuunnitelman ja kehittämissuunnitelman laatimista sekä avustusten ja muun rahoituksen hakemisen edellytysten selvittämistä
 • tuen määrä 2 000 euroa vakioituna kertakorvauksena samalle tuen hakijalle yhden kerran rahoituskauden 2023 – 2027 aikana.

Vakiintuneeseen yritystoimintaan

 • hakijalla tulee olla tukea haettaessa y-tunnus
 • yrityksen ulkopuolelta hankittaviin kehittämis- ja asiantuntijapalveluihin, aineisiin ja tarvikkeisiin, matkoihin ja vuokriin
 • tuen määrä 3 000 euroa vakioituna kertakorvauksena
 • samalle tuen hakijalle enintään kolmesti rahoituskauden 2023 – 2027 aikana
 • ensimmäinen tuki tulee olla käytetty ennen uuden tuen myöntämistä, jos suunnittelet kahta kehittämistoimenpidettä

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli