Yhdistys

Veej´jakaja ry on maaseudun kehittämisyhdistys ja Leader-toimintaryhmä, joka rahoittaa paikallisia yleishyödyllisiä maaseudun kehittämishankkeita, maaseudulla toimivien mikroyritysten kehittämistä sekä uusien yritysten käynnistämistä.

Jäsenenä voit vaikuttaa!
Veej´jakaja ry:n Leader-rahoituksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää maaseudun tasapainoista ja kestävää kehitystä. Tavoitteeseen pääsemme rahoittamalla ja toteuttamalla hankkeita, jotka tukevat yhteisöllisyyttä ja yrittäjyyttä.

Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi.

Kolmikantaperiaate

Leader-ryhmän hallitus tai muu vastaava toimielin valitsee rahoitettavat hankkeet. Se päättää ELY-keskukselle annettavista myönteisistä ja kielteisistä lausunnoista. 

Hallituksen tai valinnan tekevän elimen on noudatettava ns. “kolmikantaperiaatetta” eli sen pitää koostua tasapuolisesti seuraavien tahojen edustajista:
1. Paikallinen julkinen hallinto
2. Yhteisöt (järjestöt, yhdistykset, 10 htv tai yli 10 htv yritykset)
3. Paikalliset asukkaat (myös alle 10 htv yritykset)

Leader-ryhmän hallituksen kolmikantaperiaate

Hallituksen pitää koostua tasapuolisesti seuraavien tahojen edustajista:

  1. Paikallinen julkinen hallinto
  2. Yhteisöt (järjestöt, yhdistykset, 10 htv tai yli 10 htv yritykset)
  3. Paikalliset asukkaat (myös alle 10 htv yritykset)

* Paikallinen julkinen hallinto:   Kunnan, aluehallinnon ja julkisten palveluorganisaatioiden edustajat, kuten kunnanvaltuutetut (lähtökohtaisesti ei varavaltuutetut, mutta tässä voi käyttää paikallista harkintaa), kunnanhallituksen jäsenet (myös varajäsenet), kunnanjohtaja, kunnansihteeri, elinkeinoasiamies, maaseutusihteeri, kunnaninsinööri sekä muut vastaavat viranhaltijat. Mahdollisina tuen hakijoina olevien oppilaitosten johtavissa tehtävissä olevat henkilöt luetaan paikallisen julkisen hallinnon kiintiöön. Lisäksi kunnan edustajiksi katsotaan sellaisten lautakuntien tai kunnan asettamien toimikuntien puheenjohtajat, joiden tehtäväkenttään kuuluvat maaseudun kehittämisasiat. Maakuntaliittojen ja seurakuntien johtavassa asemassa olevat työntekijät ja luottamushenkilöt (esim. maakuntajohtajat, kirkkoherrat, maakuntaliiton valtuuston sekä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenet, mutta kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenten osalta voi käyttää paikallista harkintaa) kuuluvat paikallisen julkisen hallinnon kiintiöön.

* Yhteisöt: Yhteisöjen edustajia ovat maaseudun kehittämistyöhön liittyvissä organisaatioissa sekä suurissa yrityksissä (10 tai yli 10 henkilötyövuotta työllistävissä yrityksissä) päättävässä asemassa olevat henkilöt kuten kyläyhdistysten, kylätoimikuntien, 4H-yhdistysten, Mannerheimin lasten-suojeluliiton, metsästysseurojen, tuottaja- ja neuvontajärjestöjen, maa- ja kotitalousseurojen, yrittäjäyhdistysten, talouselämän järjestöjen, nuorisoseurojen, maamiesseurojen tai muiden vastaavien toimijoiden hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet tai näiden johtavassa asemassa olevat työntekijät.

* Maaseudun asukkaat: Erityisen tärkeää on se, että kolmasosa hallituksen jäsenistä on sellaisia paikallisia maaseudun asukkaita (vakituisia tai osa-aikaisia), jotka eivät edusta työnsä tai muun asemansa vuoksi paikallista julkista hallintoa tai sellaisia yhdistyksiä ja suuria yrityksiä, joiden kiinnostuksen kohteissa ovat Leader-ryhmän toimialaan kuuluvat asiat. Yksittäiset pienyrittäjät (alle 10 henkilötyövuotta) kuuluvat maaseudun asukkaiden kiintiöön.

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Pienhankkeet

Anne Kaljunen
viestinnän asiantuntija
anne.kaljunen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli