Maaseutuvirasto on nyt Ruokavirasto

07.01.2019

Maaseutuvirasto Mavi, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskusta ovat yhdistyneet uudeksi Ruokavirastoksi 1.1.2019. Ruokavirasto edistää, valvoo ja tutkii elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinterveyttä ja maa- ja metsätalouden tuotantoon käytettäviä lannoitevalmisteita, rehuja ja kasvinsuojeluaineita, siemeniä ja taimiaineistoja.

Virasto vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa, toimii EU:n maksajavirastona ja huolehtii EU- ja kansallisten tukien toimeenpanosta. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvan viraston toiminta kattaa koko maan. Ruokavirastossa työskentelee yhteensä noin tuhat henkeä ja toimipaikkoja on 20 paikkakunnalla, viraston päätoimipaikka on Seinäjoki.

Virastoa valmisteltiin useampi vuosi. Lue valmistelusta maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

 

Uudet sivustot

Suurin muutos kuluttajan näkökulmasta ovat uudet sivustot ja ruokavirasto.fi- päätteiset asiointipalvelut.

Uudet Ruokaviraston nettisivut löytyvät osoitteesta: www.ruokavirasto.fi  ja esimerkiksi Hyrrä-järjestelmä löytyy osoitteesta: hyrra.ruokavirasto.fi.

Ruokaviraston sivuilta löytyvät jatkossa myös tiedot maaseudun kehittämishankkeista ja maaseudun yritystuista.

Vaikuta vuoden 2019 teemahankkeisiin!

12.12.2018

Teemahankkeissa rahoitetaan erillisellä haulla haettavia tietyn teeman mukaisia yhdistysten pieniä hankkeita, joiden kustannusarviot ovat 1000-10000 euroa. Teemahankkeen tarkoituksena on mahdollistaa tuen myöntäminen sellaisillekin hankkeille, joita pienestä koostaan johtuen ei ole mahdollista rahoittaa erillisinä, omina Leader-hankkeinaan.

Vaikuta vuoden 2019 teemahankkeisiin!

Millaisia teemahankkeen avulla toteutettavia kehittämis- ja investointitarpeita teillä on? Ovatko alla mainitut teemat sopivia – vai pitäisikö olla jotain muuta?

Vuodelle 2019 on ideoitu seuraavanlaisia teemoja:

1)Terveys, turvallisuus ja esteettömyys (mm. elvytys- tai alkusammutusvälineistön tai -koulutuksen hankinta, lukitus- ja valvontajärjestelmien parantaminen sekä kylien yhteisten kokoontumistilojen esteettömyyttä lisäävät ratkaisut).

2) Liikunta-, ulkoilu- ja virkistyspaikkojen rakentaminen ja kunnostaminen (esim. kuntoportaiden, liikuntapaikkojen, pitkospuiden, laavujen, nuotiopaikkojen, uimarantojen yms.  rakentaminen tai kunnostaminen).

3) Ympäristön tilan parantaminen ja ilmastonmuutoksen ehkäisy (mm. sähkö- ja lämmitysjärjestelmien kunnostaminen/uusiminen sekä energiatehokkuutta lisäävät ja ilmastonmuutosta hillitsevät hankinnat).

Ota kantaa teemahankesuunnitteluun vastaamalla lyhyeen kyselyymme

Lähetä vastauksesi viimeistään 15.1.2019.

Haukartingista vuoden hanke 2018

27.11.2018

Veej´jakajan vuoden 2018 hankkeeksi on valittu Hirvensalmen Autourheilijat ry:n karting-rata.

Hirvensalmen Autourheilijat ry:n ratainvestointi on luonut alueen asukkaille ja yrityksille uuden harraste- ja ohjelmapalvelun sekä mahdollistanut yhdistyksen toiminnan laajentamisen kunnostetuissa tiloissa. Haukarting-radan toteutuksessa on huomioitu ekologisesti kestävät ratkaisut. Tämä ilmenee parhaiten yksinomaan sähkökäyttöisten autojen käyttönä.

Karting-toiminnan voi arvioida vaikuttavan myönteisesti Hirvensalmen kunnan viihtyisyyteen ja vetovoimaan. Hankkeen hallinto on hoidettu ammattimaisesti ja erityistä kiitosta saa aktiivinen informointi toimintaryhmälle ja medialle toteutuksen eri vaiheista.

http://www.haukarting.fi/ 

Käytännön tietosuojaohjeita hanketoimijoille

13.10.2018

Kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä hankkeen toteuttamiselle, esimerkiksi tilaisuuden osallistujien tiedot, talkootyölistat tai maksuhakemuksen liitteenä toimitettavat palkkatiedot.
Sinulla on oikeus hanketoimijana käsitellä näitä tietoja ja tallentaa ne Hyrrään.
Perusteena on Maaseutuviraston määräys 53/15 kehittämishanketuen, maaseudun yritystuen ja toimintaryhmän toimintarahan maksun hakemisesta.

Lisäksi yhteistyöhankkeita tietosuojakysymykset koskevat järjestettävien tilaisuuksien osalta.

Jos hankkeessa ei kerätä eikä käsitellä henkilötietoja, tietosuojavelvoitteet eivät koske hanketta.

Katso ohje  Tietosuojaohjeita hanketoimijoille.pdf
(avautuu uuteen ikkunaan)

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli