Hintatason selvittäminen

Hintatason selvittäminen ja kilpailuttaminen Leader-hankkeissa

Hankintoja tehtäessä on aina selvitettävä kustannusten kohtuullisuus eli yleinen hintataso.

Selvittäminen voidaan tehdä:

  • Julkisten hankintojen viitekustannuksilla
  • Käymällä myymälässä katsomassa
  • Nettikaupoissa tai esim. vertaa.fi:ssä
  • Sähköposti- tai puhelutiedustelulla

Yli 2500 € arvoisissa hankinnoissa on selvitettävä alueen hintataso puhelimitse, sähköpostitse, internetistä tai tarjouspyynnöin ja hintatason selvitys dokumentoitava valintaperusteineen kirjallisesti.

Yli 60 000€:n hankinnat on kilpailutettava Hilmassa.

Mitä eroa on hintatason selvittämisellä kirjallisesti ja kilpailuttamisella?

Kilpailutus tehdään aina kirjallisesti käyttäen kilpailutusasiakirjoja ja tarjoaja vastaa kirjallisesti kilpailutusasiakirjan pohjalta.

Toimittajan kirjallinen vastaus ja ilmoittama hinta sitoo toimittajaa ilmoitetun ajan.

Myös hintatason selvitys voidaan tehdä kirjallisesti. Mikäli kokonaisuus ei ole täysin määritelty (mm. voimassaoloaika, toimitusaika, muita ehtoja, joita on kilpailutusasiakirjoissa) hinta on parhaillaan voimassa oleva yleinen hinta, eikä juuri tälle hankinnalle tietyin ehdoin määritelty hinta.

Huomaa, että sopimusta hankinnasta ei saa tehdä ennen kuin hanke on vireillä, koska sopimuspäivämäärä katsotaan kustannuksen syntypäiväksi ja ennen hankkeen vireilletuloa syntynyt kustannusta ei katsota hankkeen kustannukseksi  ja sellaisena tukikelpoiseksi.

Tarjouspyyntö on kilpailutetun hankinnan tärkein asiakirja

Hankinnan ehtoja ei voi enää kesken hankinnan muuttaa.

Hyvällä tarjouspyynnöllä saadaan keskenään vertailtavia tarjouksia.

Malli-tarjouspyyntö (Word-tiedosto, joka avautuu uuteen ikkunaan)

Kaikki hankinnat on dokumentoitava dokumentoitava

Tällä lomakkeella voi tehdä paikallisen hintatason selvityksen tai yhteenvedon tarjouspyynnöistä. Hintatason selvitys on pakollinen yli 2500€ hankinnoissa. Yli 10 000€ hankinnoista täytyy lähettää tarjouspyynnöt. Liitä oheen kopio alkuperäisestä tarjouspyynnöstä ja siihen saadut vastaukset tai esim. printscreenit hinnoista.

Hintatason selvityslomake (Word-tiedosto, joka avautuu uuteen ikkunaan)

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Pienhankkeet

Anne Kaljunen
viestinnän asiantuntija
anne.kaljunen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli