Hanketukien päätöksenteko käynnistyy

09.02.2024

9. helmikuuta 2024

ELY-keskukset aloittavat päätöksenteon viime ja tänä vuonna haetuista maaseudun hanketuista. Päätöksiä voidaan nyt tehdä investoinneissa, muiden hanketukien päätöksenteko avautuu myöhemmin.

Päätöksiä tehdään myös niiden hankkeiden osalta, joita on haettu paikallisen kehittämisen Leader-ryhmien kautta. Hankerahoitusta hakeneet saavat päätöksiä sitä mukaa kuin ELY-keskukset ehtivät niitä tehdä. Uuden EU-rahoituskauden mukaiset hankkeet avautuivat haettaviksi viime kesäkuussa. 

Uuden EU-rahoituskauden mukaisia hanketukia on tähän mennessä haettu noin tuhat kappaletta. Rahoitusta on haettu erityisesti maaseudun palveluiden ja toimintaympäristön kehittämiseen sekä erilaisiin investointeihin. 

Maksua ei voi hakea välittömästi, kun on saanut päätöksen, vaan maksujen hakeminen avautuu Hyrrä-asiointipalvelussa myöhemmin tänä vuonna. Ensimmäisenä tulee mahdolliseksi ennakkomaksujen haku. Varsinaisten hanketukien maksuhakemusten tekeminen alkaa sen jälkeen, kun yritystukien maksut ovat käynnistyneet. Ruokavirasto tiedottaa, kun maksujen haku alkaa ja aikataulu tarkentuu. Myös muutoshakemusten tekeminen on mahdollista vasta myöhemmin tänä keväänä. 

EU:n maaseuturahastosta myönnettäviä hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat. Rahoitusta on tarjolla esimerkiksi koulutukseen ja tiedonvälitykseen, laajakaista- ja vesihuoltoinvestointeihin, yleishyödyllisiin ympäristöinvestointeihin, kylien kehittämiseen, elinkeinojen kehittämiseen, maatilojen yhteistyön vahvistamiseen sekä innovaatiohankkeisiin. Erityisesti huomiota kiinnitetään osaamisen, innovaatioiden ja digitalisaation kehittämiseen sekä ympäristö- ja ilmastoasioihin. Hanketukia rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista. 

Tiedote julkaistu Ruokaviraston sivuilla 9.2.2024 https://www.ruokavirasto.fi/tuet/uutiset/hanketukien-paatoksenteko-kaynnistyy/

Hakujakso 1.1.-4.3.2024

07.02.2024

Ota yhteyttä mieluiten jo hankkeen ideointivaiheessa.
Kerromme mielellämme lisää Leader-rahoitusmahdollisuuksista.
Soita ja sovi tapaaminen.

Hakemuksen tulee olla Hyrrässä aina kahta viikkoa ennen hallituksen kokousta kaikki tarvittavat liitteet toimitettuna. Hallituksen kokouksessa käsitellään vain ne hankkeet, jotka pitävät sisältävät riittävät tiedot päätöksentekoa varten.

Hakujakson 1.1.-4.3.2024 hakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa 19.3.2024.
Muutokset mahdollisia.

Lähes 8 000 euroa tukea nuorten projekteihin

05.02.2024

Vuonna 2023 Veej’jakaja ry myönsi tukea yhteensä 17 nuorten projektiin ja tuen määrä oli lähes 8 000 euroa. NuorisoLeader-rahoitusta myönnettiin nuorille yrittäjille, tapahtumiin, yhteisiin tiloihin sekä harrastusvälineisiin kaveriporukoille. NuorisoLeader-tukea on mahdollista hakea nuorten itse tai yhdistyksen, kunhan haettavassa projektissa nuorten rooli on keskeinen.

Rahoitusta myönnettiin nuorille yrittäjille muun muassa työvaatteisiin ja työvälineisiin. Yhdeksän nuorta yrittäjää sai rahoitusta liiketoimintaansa. Yritystoimintaa syntyi muun muassa SUP-lautojen vuokraukseen, kesäkahvilaan ja valokuvaukseen. NuorisoLeader-rahoitus mahdollistaa yritystoiminnan alussa hankintoja, jotka olisivat vaikeita tehdä ennen ilman isompaa pääomaa.

Harrastusvälineisiin tukea myönnettiin kolmelle kaveriporukalle muun muassa karaokelaitteiden hankintaan sekä voimisteluvälineisiin. Rahoituksen tavoitteena on mahdollistaa nuorten harrastuksia maaseutualueilla. Tukea myönnettiin myös yhteen nuorten tilaan, jonne hankittiin uusi pelikonsoli.

Nuorten suunnittelemiin tapahtumiin NuorisoLeader-tukea myönnettiin muun muassa äänentoistoon sekä nuorten päihteettömien päättäreiden aktiviteetteihin. Tapahtumia rahoitettiin yhteensä neljä kappaletta.

Rahoituksen tietoisuutta pyritään parantamaan kouluvierailuilla sekä osallistumalla erilaisiin tapahtumiin. Myös Etelä-Savon 4H-ydistykset ovat tärkeä yhteistyökumppani NuorisoLeader-rahoituksen jalkauttamisessa.

Veej’jakaja ry myöntää vuosittain tukea nuorten omiin projekteihin yhdistysten hanketukien ja yritystukien lisäksi. Rahoituksen tavoitteena on mahdollistaa nuorten omia projekteja, aktivoida nuoria oman alueen kehittämiseen sekä lisätä tietoisuutta Leader-toiminnasta ja vaikuttamismahdollisuuksista.

NuorisoLeader-tukea on mahdollista saada 100–500 euroa riippuen projektin koosta. Tutustu tarkemmin Veej’jakaja ry:n myöntämään tukeen täältä.

Hankkeiden viestintä 

05.02.2024

Kaikkien EU-rahoituksen saajien on käytettävä viestinnässään EU:n tunnusta EU:n ohjelmista saadun tuen esille tuomiseksi ja EU:n näkyvyyden parantamiseksi.

Hankkeen tukipäätöksen ehdoissa on kerrottu, mitkä viestintävelvollisuudet saamaasi tukea koskevat. Myönnettyyn tukeen voidaan tehdä 1–5 prosentin vähennys, jos viestintävelvoitteita ei ole noudatettu. Vähennyksestä on säädetty kansallisessa lainsäädännössä.

  • Tutustu kauden 2023-2027 viestintäohjeisiin täältä.
  • Ruokaviraston ohjeita hankkeen toteuttajalle (Hanketuet 2023-2027) täältä.

Hankkeilta odotetaan avoimuutta ja aktiivista viestintää. Viestithän siis hankkeesta vähintään sen alkaessa ja päättyessä. Muista kuitenkin, että hankkeen alkaminen tai loppuminen eivät itsessään ole välttämättä mielenkiintoisia asioita, vaan tärkeintä on se, mitä sillä halutaan saada aikaan. Hankkeen aikanakin kannattaa kertoa, mitä tapahtuu, missä on onnistuttu ja mitä opittu.

Älyä ja kaistaa kylille -illat, Mikkelissä ja Pieksämäellä

17.01.2024

Tervetuloa Etelä-Savon Leader-ryhmien  ja ELY-keskuksen järjestämään Älyä ja kaistaa kylille -iltaan. Tilaisuuksia järjestetään kolme samansisältöistä; Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. 

Illan aikana pääset keskustelemaan kylien kehittämis- ja rahoitusmahdollisuuksista sekä kuulet käytännön esimerkkejä. 

Tilaisuudessa syvennymme erityisesti laajakaistoihin sekä älykkäiden kylien teemoihin. Älykkäillä kylillä tarkoitetaan kylistä itsestään lähtevää ratkaisukeskeistä asennetta, jolla pureudutaan kylän tarpeisiin ja toteutetaan ne.

Mikkelin tilaisuus järjestetään 14.02.2024 klo 17:30-19:30 Paukkulan Seminaari-salissa.
Osoite: Suomen Nuoriso-opisto Paukkula, Paukkulantie 22, Mikkeli
Tilaisuuden aluksi on kahvitarjoilu. Kahvituksen vuoksi pyydämme ilmoittautumisia 7.2.2024 mennessä. Ilmoittautumaan Mikkelin tilaisuuteen pääset tästä.

Pieksämäen tilaisuus järjestetään 22.02.2024 klo 17:30-19:30, UkkoBistron Akka-kokoustilassa.
Osoite: Tallikankaankatu 3, Pieksämäki (Veturitallit)
Tilaisuuden aluksi on kahvitarjoilu. Kahvituksen vuoksi pyydämme ilmoittautumisia 15.2.2024 mennessä. Ilmoittautumaan Pieksämäen tilaisuuteen pääset tästä.

Pieksämäen tilaisuus peruttu vähäisen osallistujamäärän takia.

Tilaisuuden ohjelma

  • Tervetulosanat ja kahvit 
  • Älykkäiden kylien ja laajakaistojen mahdollisuudet, Marianne Selkäinaho, Maa- ja metsätalousministeriö
  • Kylä halusi laajakaistan –  ja sai sen, Kauriansalmi
  • Laajakaista Kerisaloon, Markku Hyvönen, Kerisalon vesiosuuskunta
  • Vuolijoen Älykäs kylä, Sirpa Lavikainen, Vuolijoen kylä
  • Yhteenveto ja loppusanat

Älyä ja kaistaa kylille -illat helmikuussa (maaseutu.fi)

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli