Maksuhakemus

Yleishyödyllisten hanketukien maksuhakemukset

Maksuhakemuksia voi tehdä useamman hankkeen aikana. Maksuhakemukset toimitetaan sähköisesti Hyrrän kautta. Muistathan rakennushankkeissa, että viimeiseen maksuhakemukseen on jäätävä kuitenkin vähintään 20 % (30 %, jos hankkeen toteuttaja on saanut ennakkoa) kustannuksista.

Maksuhakemukseen tarvitset liitteeksi seuraavat dokumentit:

• pääkirjan ote
• menotositteet (laskut), joista on käytävä ilmi, mitä ne sisältävät ja miten liittyvät hankkeeseen, tarvittaessa laskuun voi kirjoittaa itse selvennyksen
• maksutosite jokaisen laskun osalta (esimerkiksi verkkopankista tulostettava maksukuitti tai tiliote)
• matkakuluista on aina tehtävä erillinen matkalasku, matkakorvausten perustana käytetään valtion matkustussääntöä
• mikäli hakemus sisältää käytettyjä koneita tai laitteita, selvitys niistä lomakkeella 2324L
• yli 2.000 euron hankintojen osalta on osoitettava paikallinen tavanomainen hintataso (esim. yksi tarjous) ja yli 10.000 euron hankintojen osalta esitettävä kolme tarjousta tai tarjouspyyntöä, mikäli tarjouksia ei kaikilta saatu
• viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä on toimitettava seurantatiedot –lomake
• rakennushankkeen osalta tarvitaan ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio palovakuutuksesta ja viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio loppukatselmuspöytäkirjasta
• mikäli hankkeen rahoitus sisältää vastikkeetonta työtä, on siitä esitettävä tuntikirjanpito omalla lomakkeellaan
• viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä on toimitettava hankkeen loppuraportti

Tutustu

Vinkkejä maksuhakemuksen valmisteluun.

Hyrrä vinkkejä

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet
• Yritysrahoitus

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Maksatusasiat

Vesa Rouhiainen
hankeneuvoja
vesa.rouhiainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Yleishyödylliset hankkeet
• Hankeneuvonta

Tiina Judén
Etelä-Savon Maaseutuohjelmien
viestintähankkeen tiedottaja
tiina.juden@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Käyntiosoite
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli
Paukkulinnan Pääskynpesä
H-rakennus 2. kerros