Maksuhakemus

Yleishyödyllisten hanketukien maksuhakemukset

Maksuhakemuksia voi tehdä useamman hankkeen aikana. Maksuhakemukset toimitetaan sähköisesti Hyrrän kautta. Muistathan rakennushankkeissa, että viimeiseen maksuhakemukseen on jäätävä kuitenkin vähintään 20 % (30 %, jos hankkeen toteuttaja on saanut ennakkoa) kustannuksista.

Maksuhakemukseen tarvitset liitteeksi seuraavat dokumentit:

• Pääkirjan ote
• Menotositteet (laskut), joista on käytävä ilmi, mitä ne sisältävät ja miten liittyvät hankkeeseen, tarvittaessa laskuun voi kirjoittaa itse selvennyksen
• Maksutosite jokaisen laskun osalta (esimerkiksi verkkopankista tulostettava maksukuitti tai tiliote)
• Matkakuluista on aina tehtävä erillinen matkalasku, matkakorvausten perustana käytetään valtion matkustussääntöä
• Mikäli hakemus sisältää käytettyjä koneita tai laitteita, selvitys niistä
• Yi 2 500 eu­ron han­kin­nois­sa on esi­tet­tä­vä sel­vi­tys kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suu­des­ta. Voit teh­dä sel­vi­tyk­sen esi­mer­kik­si tar­jouk­sia pyy­tä­mäl­lä, hin­nas­to­ja käyt­tä­en, säh­kö­pos­ti­tie­dus­te­luil­la tai pu­he­li­mit­se.
• Viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä on täytettävä Seurantatedot Hyrrä-järjestelmässä
• Rakennushankkeen osalta tarvitaan ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio palovakuutuksesta ja viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio loppukatselmuspöytäkirjasta
• Mikäli hankkeen rahoitus sisältää vastikkeetonta työtä, on siitä esitettävä tuntikirjanpito omalla lomakkeellaan (esim. 3321L)
• Viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä on toimitettava hankkeen loppuraportti

Tutustu

Vinkkejä maksuhakemuksen valmisteluun.

Hyrrä vinkkejä

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet
• Yritysrahoitus

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Sofia Flygare
Etelä-Savon Maaseutuohjelmien
viestintähankkeen tiedottaja
sofia.flygare@maaseutukuriiri.fi
p. 0440 155 992

Käyntiosoite
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli
Paukkulinnan Pääskynpesä
H-rakennus 2. kerros