Maksuhakemus

Yleishyödyllisten hanketukien maksuhakemukset

Maksuhakemuksia voi tehdä useamman hankkeen aikana. Maksuhakemukset toimitetaan sähköisesti Hyrrän kautta. Muistathan rakennushankkeissa, että viimeiseen maksuhakemukseen on jäätävä kuitenkin vähintään 20 % (30 %, jos hankkeen toteuttaja on saanut ennakkoa) kustannuksista.

Maksuhakemukseen tarvitset liitteeksi seuraavat dokumentit, kun kustannusmallina on “kor­vaus to­del­li­sis­ta hy­väk­syt­tä­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta”:

 • Pääkirjan ote.
 • Menotositteet (laskut), joista on käytävä ilmi, mitä ne sisältävät ja miten liittyvät hankkeeseen, tarvittaessa laskuun voi kirjoittaa itse selvennyksen.
 • Maksutosite jokaisen laskun osalta (esimerkiksi verkkopankista tulostettava maksukuitti tai tiliote).
 • Matkakuluista on aina tehtävä erillinen matkalasku, matkakorvausten perustana käytetään valtion matkustussääntöä.
 • Mikäli hakemus sisältää käytettyjä koneita tai laitteita, selvitys niistä.
 • Yli 2 500 eu­ron han­kin­nois­sa on esi­tet­tä­vä sel­vi­tys kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suu­des­ta. Voit teh­dä sel­vi­tyk­sen esi­mer­kik­si tar­jouk­sia pyy­tä­mäl­lä, hin­nas­to­ja käyt­tä­en, säh­kö­pos­ti­tie­dus­te­luil­la tai pu­he­li­mit­se.
 • Viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä on täytettävä Seurantatedot Hyrrä-järjestelmässä.
 • Rakennushankkeen osalta tarvitaan ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio palovakuutuksesta ja viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio loppukatselmuspöytäkirjasta.
 • Mikäli hankkeen rahoitus sisältää vastikkeetonta työtä, on siitä esitettävä tuntikirjanpito omalla lomakkeellaan (esim. 3322L).
 • Viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä on toimitettava hankkeen loppuraportti.

Maksuhakemuksen prosessikuvaus

Tutustu

Muistilista hanketoteuttajalle.

Maksuhakemuksen liitteistä muistilista.
(todelliset kustannukset)

Ohje maksuhakemuksen tekemiseen.

Hyrrä vinkkejä

 

Näin haet tuen maksuun – prosessi

 • Myönteinen tukipäätös.
 • Hankkeelle syntyy kustannuksia.
 • Maksuhakemus: Hae tuki maksuun Hyrräverkkopalvelun kautta.
  Ilmoita maksuhakemuksessasi hankkeellesi syntyneet
  * kustannukset
  * tulot
  * toteutuneet rahoitusosuudet.
 • ELY-keskus käsittelee maksuhakemuksen. Jos hakemuksesta puuttuu tietoja, ELY-keskus lähettää lisätietopyynnön.
 • Maksupäätös – Ruokavirasto tekee osaan hankkeista tarkastuskäynnin. Tuki voidaan maksaa vasta tarkastuskäynnin jälkeen.  – Mahdollinen valitus päätöksestä. Jos et ole tyytyväinen ELY-keskuksen päätökseen, voit valittaa sitä.
 • Maksu tilille. Kun ELY-keskus on antanut maksupäätöksen, tuki maksetaan tilillesi.

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Essi Saarinen
ohjelmavalmistelija
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219

 

 

Reeta Kosonen
nuorisokoordinaattori
reeta.kosonen@savonlinna.fi
p. 041 3124231

Reeta on Piällysmies ry:n, Rajupusu Leader ry:n ja Veej’jakaja ry:n yhteinen nuorisokoordinaattori

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli