Hankerahoitus

Yhteisöt ja yhdistykset voivat saada hanketukea yleishyödyllisiin investointeihin, toiminnan kehittämiseen tai esimerkiksi toimijoiden kouluttamiseen. Hankkeet voivat toimia paikallisesti yhden kunnan tai koko seutukunnan alueella, useamman toimintaryhmän alueilla (ns. alueiden välisinä hankkeina) tai kansainvälisesti.

Linkki Hyrrä-ohjeeseen, ohje avautuu uuteen ikkunaan: Ohje kehittämishankkeen hakemuksen tekemiseen ja maksun hakemiseen Hyrrässä.

Hanketuen edellytyksiä
Tuettavan toiminnan tulee kohdistua maaseutualueelle. Mikkelin kaupunkialueet on rajattu tuen ulkopuolelle.  Jos hakijan kotipaikka on kaupunkialueella, mutta tuki kohdistuu maaseutualueelle, tuki saattaa olla mahdollinen. Asia kannattaa varmistaa ottamalla yhteyttä Veej’jakajan toimistoon jo hankkeen suunnittelun alkuvaiheessa.

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Veej’jakajan kehittämisstrategiaa sekä täyttää Veej’jakajan valintakriteerit.

Hanketuella ei voida rahoittaa olemassaolevaa, vakiintunutta toimintaa, vaan tuettavan hankkeen pitää olla toimintaa laajentava, uudistava tai uudentyyppinen. Tukea ei myönnetä yleisenä toimintatukena, hankkeen pitää olla ajallisesti ja sisällöllisesti tarkkaan suunniteltu ja rajattu.

Hankkeen toteuttajalla tulee olla riittävät taloudelliset resurssit ja tarvittava osaaminen tuettavan toiminnan toteuttamiseen.

Hanke lähtee alueen asukkaiden tarpeista, sen toteuttaminen edistää eri toimijoiden yhteistyötä ja hanke hyödyttää laajaa joukkoa maaseudun asukkaita.

Hankehaku on jatkuva. Saapuneet hankehakemukset käsitellään Veej’jakaja ry:n hallituksessa, joka kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa.

Leader-periaatteet ovat mm. alhaalta ylöspäin, paikallinen kumppanuus ja verkostoituminen.

Ota yhteyttä mieluiten jo hankkeen ideointivaiheessa. Kerromme mielellämme lisää Leader-rahoitusmahdollisuuksista. Soita ja sovi tapaaminen.

Kuka voi hakea Leader-hanketukea

– yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistykset, urheilu- ja liikuntayhdistykset, 4H-yhdistykset,  ympäristöjärjestöt tai maamiesseurat tai muut yleishyödylliset yhdistykset

– kunnat, kuntayhtymät tai oppilaitokset, valtion virasto tai laitos, seurakunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta

Tukea voidaan myöntää sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu.

 

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Essi Saarinen
ohjelmavalmistelija
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219

 

 

Reeta Kosonen
nuorisokoordinaattori
reeta.kosonen@savonlinna.fi
p. 041 3124231

Reeta on Piällysmies ry:n, Rajupusu Leader ry:n ja Veej’jakaja ry:n yhteinen nuorisokoordinaattori

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli