Uusi ohjelmakausi, uudet toimenpiteet ohjelmakaudelle 2023-2027

03.05.2022

TOIMENPIDESUUNNITELMA OHJELMAKAUDELLE 2023 – 2027

Veej’jakaja ry hakee ohjelmakaudelle 2023 – 2027 maaseudun paikallisen toimintaryhmän asemaa, joka on yhdistykselle perusta jatkaa alueensa Leader-rahoitusta hallinnoivana yhteisönä. Näkyvin osa toimintaamme on maaseudun yrittäjien, kyläyhteisöjen ja harrasteseurojen monialaisten kehittämis- ja investointihankkeiden rahoittaminen. Veej’jakaja ry on maaseudun aktivaattori ja kehittäjä, neuvontaorganisaatio ja seudullisten kehittämishankkeiden toteuttaja. Toimintamme mahdollistaa Euroopan Unionin, maa- ja metsätalousministeriön ja alueen kuntien vuosittain rahoituskehykseemme osoittama rahoitus.
Veej´jakaja ry:n hankerahoituskehys on ohjelmakaudella 2014 – 2022 yhteensä noin 6,6 miljoonaa euroa. Maaliskuun 2022 loppuun mennessä Veej´jakaja ry on myöntänyt tukea yhteensä 5,8 miljoonaa euroa 244 hakemuksen perusteella. Tuen kohteista 105 on ollut maaseudun toimijoiden yleishyödyllisiä hankkeita ja 139 yrityskohtaisia tukia.

Toteutimme maaseudun paikallisen kehittämisohjelman valmistelun ensimmäisen vaiheen osoittamalla huhtikuussa kyselyn alueemme kunnanvaltuutetuille, johtaville kuntien virkamiehille, maakuntaliiton ja ELY-keskuksen edustajille, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden edustajille sekä kyläyhdistyksille. Kysely oli lisäksi avoinna yhdistyksen nettisivustolla, jossa kuka tahansa maaseudun tulevaisuudesta ja kehittämisen tavoitteista kiinnostunut alueemme asukas on voinut käydä antamassa näkemyksensä ja siten aidosti vaikuttaa ohjelmakauden 2023 – 2027 strategisiin painopisteisiin ja tavoitteiden asetteluun.Käsillä on nyt valmistelun toisen vaiheen kysely, jolla keräämme toimijakentän näkemykset tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä. Myös tämä kysely on avoimesti vastattavissa yhdistyksemme nettisivustolla.

Kysely johdattaa vastaajan toimenpide-esityksiin ensimmäisen vaiheen kyselyn vastausaineiston kautta. Näin vastaajalla on vielä mahdollisuus kommentoida alueemme visiota, nelikenttäanalyysia ja strategisia painopistealueita ja tavoitteita.

Tähän kyselyyn saamiemme vastausten pohjalta valmistelemme maa- ja metsätalousministeriölle toimintasuunnitelman, joka on osa ministeriöön toimitettavaa alueemme maaseudun paikallisen kehittämisen strategiaa.

Pyydän vastaamaan kyselyyn 15.5.2022 mennessä.

Yhteistyöstä kiittäen,

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja

Strategiaa valmistellaan alueemme asukkaiden – eli sinunkin – kanssa

08.04.2022

Kyselyyn on vain oikeita vastauksia, joten ota rohkeasti kantaa.

Kevään kuluessa järjestämme lisäksi teemallisia työpajoja.

Toisen vaiheen hakemuksen Leader-ryhmäksi jätämme juhannukseen mennessä.

Kyselyyn vastaaminen vie vain 5–10 minuuttia ja kysely on anonyymi. Kyselyyn pääset alla olevasta linkistä.

https://forms.gle/xVMfcMNs19yWBzpe8


Tulevaisuustyö

Ohjelmakauden 2023-2027 valmistelu
Veej’jakaja ry hakee ohjelmakaudelle 2023 – 2027 maaseudun paikallisen toimintaryhmän asemaa, joka on yhdistykselle perusta toimia alueellaan Leader-rahoitusta hallinnoivana yhteisönä. Toiminta-alueeseemme kuuluu Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pieksämäki ja Puumala, joiden sitoutuminen toimintaamme antaa meille kehittämistyössämme välttämättömän ja vahvan selkänojan.

Ohjelmavalmistelija on aloittanut työt

06.04.2022

Veej’jakaja ry:n uutena työntekijänä on aloittanut Essi Saarinen. Essin työtehtäviin kuuluu uuden rahoituskauden ohjelman valmistelu.

Ohjelman valmistelussa on keskeisessä roolissa alueen asukkaiden ja toimijoiden osallistaminen. Heidän havaintojen ja nostojen avulla ohjelmasta saadaan juuri alueen näköinen. Osallisuutta toteutetaan kevään aikana kyselyiden ja työpajojen avulla.

Hankevalmistelijana työpäivät kuluvat kohderyhmän tavoittamisessa, osallistavien tapojen suunnittelussa sekä aineiston analysoinnissa Veej´jakajan toimistolla. Kaikesta tästä lopputuloksena kesäkuussa valmistuu alueen näköinen ohjelma, josta alueen erityispiirteet ovat löydettävissä ja jonka avulla rahoitusta pystytään jakamaan toimijoille uudella rahoituskaudella.

Itä-Suomen yliopiston opintojen jälkeen pari vuotta Etelä-Savon ELY-keskuksella julkisten yritys- ja työvoimapalveluitten kehittämisen parissa ovat antaneet hyvät valmiudet ohjelman valmisteluun. Essillä onkin aiemman työkokemuksen kautta kertynyt jo tuntemusta erityisesti alueen yritystoimijoista ja opintojen kautta yrittäjyydestä maaseudulla. Essi on kotoisin Mikkelistä Korpijärvelltä, joten alueen maaseutu ja sen erityispiirteet ovat jo elämänkokemuksenkin kautta tuttuja.

Essiin voit ottaa yhteyttä ohjelman valmisteluun liittyen sähköpostitse essi.saarinen(at)veejjakaja.fi tai puhelimitse 0440 155 219.

Ohjelman valmistelun etenemistä voit seurata sekä täällä verkkosivuilla että Facebookissa @veejjakajary. Edellä mainituilta kanavilta pääset myös hyppäämään mukaan ohjelman valmisteluun.

Ohjelmavalmistelija Essi Saarinen.

Reeta on Etelä-Savon Leadereiden yhteinen nuorisokoordinaattori

25.03.2022

Piällysmies ry:n, Rajupusu Leader ry:n ja Veej’jakaja ry:n yhteisenä nuorisokoordinaattorina on aloittanut 25-vuotias Reeta Kosonen Savonlinnasta. Nuorisokoordinaattori vastaa erityisesti alueemme nuorten aktivoimisesta ja kuulemisesta sekä NuorisoLeader-toiminnan esiin tuomisesta.

Nuorten kuuleminen ja tarpeiden selvittäminen koetaan tärkeäksi osa-alueeksi, kun suunnitellaan tulevaa rahoituskautta ja kirjataan uutta strategiaa. Nuorisokoordinaattori jalkautuu nuorten keskuuteen niin käytännössä, kuin sosiaalisen mediankin kautta. Nuorille on tulossa myös verkkokyselyä, jossa selvitetään kuinka nuoret kokevat omat vaikuttamismahdollisuutensa, sekä millaisia kehittämiskohteita nuoret omilla alueillaan tunnistavat.

NuorisoLeader-rahoituksen kautta nuorten asemaa maaseudulla voidaan vahvistaa mm. yhteisöllisyyden vahvistamiseen tähtäävillä toimenpiteillä, jotka lisäävät nuorten asumisviihtyvyyttä maaseudulla sekä mahdollistamalla esimerkiksi 4H-yrittäjyyttä. Pienillä summilla voi pienellä paikkakunnalla saada paljon aikaiseksi.

Nuorisokoordinaattori Reeta työskentelee Piällysmies ry:n toimistolta käsin, sekä kiertämällä alueella nuorten parissa ja osittain myös etätöitä tehden. Reeta on kotoisin Punkaharjun kauniista maisemista ja maaseutunuoren näkökulma on siis uudelle nuorisokoordinaattorille tuttua.

Reetaan voi ottaa yhteyttä sähköpostitse reeta.kosonen(at)savonlinna.fi tai puhelimitse 041 3124231

Nuorisokoordinaattorin ajankohtaisia voi seurata sivustolta: https://www.maaseutukuriiri.fi/nuoret/

tai instagramissa @nuorisoleader_etelasavo tai tiktokissa @nuoriso_leader

Nuorisokoordinaattori Reeta Kosonen. Kuva © Jyri Tiusanen

 

Veej’jakaja ry:n kevätkokous ti 12.4.2022 klo 18

21.03.2022

Veej’jakaja ry:n kevätkokous pidetään Paukkulassa,
Pajatus-rakennuksen seminaarisalissa ti 12.4.2022 klo 18 alkaen.

Osoite: Paukkulantie 22, 50170 Mikkeli

HUOM:   Veej’jakaja ry:n kevätkokouksessa yhdistysjäsen
edustaa valtakirjalla. Henkilöjäsen aina henkilökohtaisesti.

Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus klo 17:30 alkaen.
Ilmoitathan saapumisestasi 5.4.2022 mennessä,
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi  tai p. 0440 155 223.

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Essi Saarinen
ohjelmavalmistelija
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219

 

 

Reeta Kosonen
nuorisokoordinaattori
reeta.kosonen@savonlinna.fi
p. 041 3124231

Reeta on Piällysmies ry:n, Rajupusu Leader ry:n ja Veej’jakaja ry:n yhteinen nuorisokoordinaattori

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli