Osallistu järvi- ja metsäkulttuurin hautomoon!

20.10.2021

Tule ideoimaan paikallisten toimijoiden kanssa, kuinka kehitetään yhdessä aineettomaan kulttuuriperintöön liittyviä tapahtumia!

Järvien ja metsien keskellä elävinä me eteläsavolaiset ilmennämme arjessamme ja juhlassamme järvi- ja metsäkulttuuria – erilaisia vesistöjen ja metsien keskellä ja äärellä elämiseen liittyviä tapoja, käytäntöjä, perinteitä ja tapahtumia.

Vuoden 2022 alkuun on suunnitteilla eteläsavolaisille toimijoille suunnattu aineettoman kulttuuriperinnön Leader-teemahankkeiden haku. Aineeton kulttuuriperintö Etelä-Savossa -teemahankkeiden tarkoituksena on nostaa esiin ja tuoda näkyväksi eteläsavolaista kulttuuriperintöä erilaisilla tapahtumilla ja omaehtoisella toiminnalla. Yleishyödyllisille toimijoille on suunnitteilla rahoitusta kehittämiseen ja investointeihin.

Tilaisuudessa on mahdollista hautoa olemassa olevia ideoita, etsiä yhteistyökumppaneita tai tulla kehittelemään ihan uutta ideaa yhdessä toisten paikallisten toimijoiden kanssa. Myös mahdollista teemahanketta voit hakea oman yhdistyksen ohella useamman toimijan muodostamana ryhmänä.

Hautomot järjestetään live-tapahtumina kolmella paikkakunnalla, lisäksi järjestämme yhden etähautomon:

 • Savonlinna 16.11. klo 16–18 Saimaa-ilmiön toimistolla osoitteessa Puistokatu 1, 57100 Savonlinna. Voit halutessasi tutustua ennakkoon Savonlinnan maaseutualueilla sekä Enonkosken ja Heinäveden kunnissa kehittämistoimintaa rahoittavaan Piällysmies ry:hyn tästä: Piällysmies ry (piallysmies.fi)
 • Juva 7.12. klo 16–18 Rajupusu Leader ryn:n toimistolla osoitteessa Juvantie 2, 51900 Juva.  Voit halutessasi tutustua ennakkoon Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnissa toimivaan Rajupusu Leader ry:hyn tästä: https://rajupusuleader.fi
 • Mikkeli 14.12. klo 16–18 Veej´jakaja ry:n toimistolla Mikkelin yliopistokeskuksen Cultiva-rakennuksessa osoitteessa Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli. Voit halutessasi tutustua ennakkoon Mikkelin maaseutualueilla, Hirvensalmella, Kangasniemellä, Mäntyharjulla, Pieksämäellä ja Puumalassa toimivaan Veej´jakaja ry:hyn tästä:  Veej’jakaja (veejjakaja.fi)
 • Etelä-Savon laajuinen etähautomo verkossa 16.12. klo 14–16. Linkki tilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille kaksi päivää ennen tilaisuutta.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä: https://link.webropol.com/s/hautomot

Paikalliset Leader-yhdistykset tarjoavat lähihautomoissa pientä purtavaa. Viimeinen ilmoittautumispäivä Savonlinnan tilaisuuteen on 14.11., Juvan tilaisuuteen 30.11., Mikkeliin 7.12. ja etähautomoon 13.12. Kaikki hautomot ovat samansisältöisiä, ja voit osallistua myös muuhun kuin oman alueesi hautomoon.

Hautomoissa ja mahdollisten teemahankkeiden suunnittelussa ovat mukana Etelä-Savon Leader-ryhmät Piällysmies ry, Rajupusu Leader ry ja Veej’jakaja ry sekä Saimaa-ilmiö ja Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoima AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hanke.

Lämpimin terveisin,

Taru Tähti
kulttuurikoordinaattori
AKKU- Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa – Etelä-Savon Maakuntaliitto (esavo.fi)
Etelä-Savon maakuntaliitto
Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli
taru.tahti@esavo.fi
p. 040 665 7230

Veej’jakaja ry:n hallituksen kokous ti 23.11.2021

13.10.2021

Tiistaina 23.11.2021 kokouksessa käsiteltävien hankehakemusten tulee olla valmiina Hyrrässä viimeistään 9.11.2021.

Rahoitamme yritystukia sekä yleishyödyllisiä hankkeita vuonna 2021-2022 siirtymäkauden rahoituksella ja ohjelmakauden 2014-2020 strategian tavoitteiden mukaisesti.

 

SUOMI.FI -valtuudet

Katso-oikeudet eivät toimi enää Hyrrässä. Jatkossa oikeudet asioida sähköisesti organisaation puolesta hoidetaan Suomi.fi-valtuudella. Katso-palvelussa nyt olevat oikeudet eivät muutu Suomi.fi-valtuuksiksi automaattisesti, vaan asiointioikeudet on tehtävä uudelleen Suomi.fi-palvelussa.

Muutos kannattaa tehdä nyt heti – Hyrrä-asiointipalvelussa Suomi.fi-valtuudet toimivat jo.

Kuka tarvitsee hakemuksella valtuuttamista? Suomi.fi-valtuudet

17.09.2021

Valtuus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin. Valtuus voidaan rekisteröidä hakemuksen perusteella, jos valtuuttaminen ei ole mahdollista omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa. Hakemuksen käsittelyaika on keskimäärin 1–2 viikkoa hakemuksen saapumisesta. (lähde: Hakemuksella valtuuttaminen – Suomi.fi)

Kuka tarvitsee hakemuksella valtuuttamista?

Hakemuksella valtuuttavat mm.
* Suomalaiset yhdistykset, joiden nimenkirjoitussäännön mukaan yhdistystä edustaa kaksi tai useampi henkilö yhdessä

Monien yhdistysten tulee tehdä valtuushakemus

Yhdistykset voivat laittaa valtuuksien rekisteröinnin vireille valtuushakemuksella Suomi.fi-verkkopalvelussa. Valtuushakemuksen ohje antaa tarkat toimintaohjeet esimerkiksi siitä, mitä liitteitä valtuushakemukseen tarvitaan ja kenen tulee allekirjoittaa hakemus.

Aiheesta lisää Digi- ja väestötietoviraston tiedotteesta: Katso-palvelu on suljettu – monilta yrityksiltä, yhdistyksiltä ja muilta yhteisöiltä puuttuu yhä sähköiseen asiointiin vaadittavat Suomi.fi-valtuudet – Digi- ja väestötietovirasto (dvv.fi)

Maksuhakemus – Yhdistys, työllistä nuori 2021

16.09.2021

Maksu on haettava  31.1.2022 mennessä.

Maksuhakemuksen tulee toimittaa Veej’jakajan toimistolle, kun nuori on tehnyt sopimuksen mukaisen työn ja nuorelle on maksettu palkka sekä yhdistys on hoitanut työnantajan lakisääteiset velvoitteet.

Nuorten työllistämishankkeen maksuhakemuksen liitteeksi tarvitaan

 1. täytetty maksuhakemuslomake,
  linkki maksuhakemuslomakkeeseen.
 2. nuoren työsopimus
 3. nuoren työtodistus
 4. kuitti maksetusta palkasta ja
 5. mahdolliset valokuvat tehdystä työstä.

Maksuhakemus ja liitteet toimitetaan 31.1.2022 mennessä joko

 • sähköpostina osoitteeseen
  kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
 •  kirjepostina osoitteeseen
  Veej’jakaja ry / Työllistä nuori
  Lönnrotinkatu 7
  50100 Mikkeli

Lisätietoja:
Kristiina Asikainen p. 0440 155 223
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi

Hallituksen linjaus 15.6.2021 yleishyödyllisten investointien osalta

16.06.2021

Yleishyödyllisten investointien osalta hallitus linjasi, että tukea voidaan ensisijaisesti myöntää yhteisöllisten tilojen toiminnallisuutta merkittävästi kehittäviin kone- ja laitehankintoihin ja rakentamiseen.

Tukea ei myönnetä tilojen yksittäisten rakenteiden tai toimintojen säilyttämiseen tai ennallistamiseen tähtääviin investointeihin.

Poikkeuksena edelliseen tukea voidaan myöntää paikallisen kulttuurihistoriallisen perinnön säilyttämisen ja ennallistamisen kannalta tarpeelliseksi katsottuihin kunnostustoimenpiteisiin.

Uudisrakentamiseen myönnettävä tuki harkitaan tapauskohtaisesti kohteen yleishyödyllisyyden perusteella.

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli