Veej’jakaja ry:n syyskokous ti 24.11.2020 klo 18

16.11.2020

Huomioi rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana. Rajoitusten ja suositusten tavoitteena on hidastaa ja estää koronaviruksen leviämistä Suomessa.

Veej’jakaja ry:n syyskokous pidetään Paukkulassa,
Pajatus-rakennuksen seminaarisalissa ti 24.11.2020 klo 18 alkaen.

Osoite: Paukkulantie 22, 50170 Mikkeli

HUOM:   Veej’jakaja ry:n syyskokouksessa yhdistysjäsen
edustaa valtakirjalla. Henkilöjäsen aina henkilökohtaisesti.

Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus klo 17:30 alkaen.
Ilmoitathan saapumisestasi ke 18.11.2020 mennessä
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi  tai p. 0440 155 223.

Saavuthan kokoukseen terveenä. Mikäli sinulla on Covid-19 taudin oireita, jääthän kotiin sairastamaan.

Lämpimästi tervetuloa!

Kokous pidetään Pajatus-rakennuksen seminaarisalissa.

 

 

 

Näin teet Suomi.fi-valtuutuksen

15.11.2020

YritysSuomi-puhelinpalvelu auttaa, kun tulee ongelmia: YritysSuomi-puhelinpalvelu auttaa Suomi.fi-valtuutuksen käyttöönotossa: puh. 0295 020 500 (pvm/mpm), arkisin klo 9.00–16.15.

Yri­tys-Suo­mi-pu­he­lin­pal­ve­lu (https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tuki-ja-neuvonta/tietoa-yritys-suomi-puhelinpalvelusta ) aut­taa si­nua val­tuu­sa­si­oiss­sa.

SUOMI.FI-VALTUUS

Lähde (osio on päivitetty 29.6.2020): https://ruokavirasto.mobiezine.fi/zine/165/article-46274

Suo­mi.fi-val­tuut­ta käyt­tä­vät kaup­pa­re­kis­te­riin, Yri­tys- ja yh­tei­sö­tie­to­jär­jes­tel­mään (YTJ), yh­dis­tys­re­kis­te­riin sekä val­tuus­re­kis­te­riin mer­ki­tyt yri­tyk­set.

Yri­tyk­sen tai yh­dis­tyk­sen puo­les­ta voi asi­oi­da il­man erik­seen an­net­tua val­tuut­ta ne hen­ki­löt, joil­la on yk­sin edus­ta­mi­seen oi­keut­ta­va roo­li kaup­pa­re­kis­te­ris­sä, Yri­tys- ja yh­tei­sö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä (YTJ) tai yh­dis­tys­re­kis­te­ris­sä.

Hen­ki­lö, jol­le on mer­kit­ty asi­oin­ti- ja ni­men­kir­joi­tus­oi­keus kaup­pa­re­kis­te­ris­sä tai YTJ:ssä, voi asi­oi­da Hyr­rä-asi­oin­ti­pal­ve­lus­sa yri­tyk­sen­sä ni­mis­sä. Jos hen­ki­lö, jol­la on asi­oin­ti- ja ni­men­kir­joi­tus­oi­keus, ha­lu­aa val­tuut­taa mui­ta asi­oi­maan yri­tyk­sen ni­mis­sä, on hä­nen teh­tä­vä se Suo­mi.fi-val­tuu­des­sa. Tar­kis­ta siis, että yri­tyk­se­si tie­dot kaup­pa­re­kis­te­ris­sä (www.prh.fi) tai YTJ:ssä (tie­to­pal­ve­lu.ytj.fi) ovat oi­kein ja että si­nul­le on mer­kit­ty ni­men­kir­joit­ta­ja­oi­keu­det ja näin ol­len pää­set suo­raan asi­oi­maan or­ga­ni­saa­ti­o­si ni­mis­sä Hyr­räs­sä.

Ohjeet valtuutuksen tekemiseen Hyrrä-asiointipalvelun käyttäjille: www.ruokavirasto.fi/hyrra/valtuutus

Näin teet Suomi.fi-valtuutuksen

 1. Tarkista, että yrityksesi tiedot kaupparekisterissä (www.prh.fi) tai YTJ:ssä (tietopalvelu.ytj.fi) ovat oikein: sinulle on merkitty nimenkirjoittajaoikeudet.
 2. Kirjaudu sisään osoitteessa www.suomi.fi omilla pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
 3. Valitse ylävalikosta Valtuudet.
 4. Valitse valtuutustyyppi: asiointivaltuus tai valtuutusoikeus. Asiointioikeudella annat toiselle henkilölle oikeudet asioida yrityksesi nimissä. Anna valtuutusoikeus, jos haluat, että valtuuttamasi henkilö voi valtuuttaa lisää henkilöitä asioimaan yrityksesi nimissä.
 5. Anna valtuuttamasi henkilön tiedot: sukunimi, etu- tai kutsumanimi ja henkilötunnus.
 6. Valitse asiakaskategoriaksi: Maaseudun tuet ja etuudet
 7. Valitse valtuuskoodiksi jokin seuraavista:
  Maaseudun ja kalatalouden tukien ja korvauksien hakeminen: Tällä valtuudella voi täyttää, allekirjoittaa ja lähettää hakemuksen.
  • Maaseudun ja kalatalouden tuki- ja korvaushakemusten valmistelu: Tällä valtuudella voi avustaa hakemuksen täyttämisessä, mutta ei allekirjoittaa eikä lähettää hakemusta. Tätä valtuutta voi käyttää esimerkiksi neuvoja tai tilitoimisto.
  • Maaseudun ja kalatalouden tuki- ja korvaustietojen katselu: Tällä valtuudella voi avustaa hakemuksen täyttämisessä, mutta ei allekirjoittaa eikä lähettää hakemusta. Tätä valtuutta voi käyttää esimerkiksi neuvoja tai tilitoimisto.
 8. Määrittele valtuudelle voimassaoloaika. Valtuus on voimassa oletusarvoisesti viisi vuotta, mutta voit tarvittaessa määritellä lyhyemmän tai pidemmän voimassaoloajan.
 9. Tarkista valtuutuksen tiedot ja vahvista valtuutus.

YritysSuomi-puhelinpalvelu auttaa

YritysSuomi-puhelinpalvelu auttaa Suomi.fi-valtuutuksen käyttöönotossa: puh. 0295 020 500 (pvm/mpm), arkisin klo 9.00–16.15.

Yri­tys-Suo­mi-pu­he­lin­pal­ve­lu (https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tuki-ja-neuvonta/tietoa-yritys-suomi-puhelinpalvelusta ) aut­taa si­nua val­tuu­sa­si­oiss­sa.

Ohje pdf:nä:  SUOMI.FI-valtuus

Osoitteemme on Lönnrotinkatu 7, Mikkeli

01.08.2020

Veej’jakaja ry muuttaa uusiin toimitiloihin Mikkelin yliopistokampukselle.

Veej’jakaja ry:n Leader-toimisto
Mikkelin yliopistokeskus, Cultiva-rakennus, 2. kerros
LÖNNROTINKATU 7, 50100 MIKKELI

 

Veej’jakaja ry muuttaa 1.8.2020

21.07.2020

Veej’jakaja ry muuttaa uusiin toimitiloihin Mikkelin yliopistokampukselle.

Osoitteemme on 1.8. alkaen Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli

Veej’jakaja ry:n Leader-toimisto
Mikkelin yliopistokeskus, Cultiva-rakennus, 2. kerros
LÖNNROTINKATU 7, 50100 MIKKELI

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli