Hanketukien päätöksenteko käynnistyy

09.02.2024

9. helmikuuta 2024

ELY-keskukset aloittavat päätöksenteon viime ja tänä vuonna haetuista maaseudun hanketuista. Päätöksiä voidaan nyt tehdä investoinneissa, muiden hanketukien päätöksenteko avautuu myöhemmin.

Päätöksiä tehdään myös niiden hankkeiden osalta, joita on haettu paikallisen kehittämisen Leader-ryhmien kautta. Hankerahoitusta hakeneet saavat päätöksiä sitä mukaa kuin ELY-keskukset ehtivät niitä tehdä. Uuden EU-rahoituskauden mukaiset hankkeet avautuivat haettaviksi viime kesäkuussa. 

Uuden EU-rahoituskauden mukaisia hanketukia on tähän mennessä haettu noin tuhat kappaletta. Rahoitusta on haettu erityisesti maaseudun palveluiden ja toimintaympäristön kehittämiseen sekä erilaisiin investointeihin. 

Maksua ei voi hakea välittömästi, kun on saanut päätöksen, vaan maksujen hakeminen avautuu Hyrrä-asiointipalvelussa myöhemmin tänä vuonna. Ensimmäisenä tulee mahdolliseksi ennakkomaksujen haku. Varsinaisten hanketukien maksuhakemusten tekeminen alkaa sen jälkeen, kun yritystukien maksut ovat käynnistyneet. Ruokavirasto tiedottaa, kun maksujen haku alkaa ja aikataulu tarkentuu. Myös muutoshakemusten tekeminen on mahdollista vasta myöhemmin tänä keväänä. 

EU:n maaseuturahastosta myönnettäviä hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat. Rahoitusta on tarjolla esimerkiksi koulutukseen ja tiedonvälitykseen, laajakaista- ja vesihuoltoinvestointeihin, yleishyödyllisiin ympäristöinvestointeihin, kylien kehittämiseen, elinkeinojen kehittämiseen, maatilojen yhteistyön vahvistamiseen sekä innovaatiohankkeisiin. Erityisesti huomiota kiinnitetään osaamisen, innovaatioiden ja digitalisaation kehittämiseen sekä ympäristö- ja ilmastoasioihin. Hanketukia rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista. 

Tiedote julkaistu Ruokaviraston sivuilla 9.2.2024 https://www.ruokavirasto.fi/tuet/uutiset/hanketukien-paatoksenteko-kaynnistyy/

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Pienhankkeet

Anne Kaljunen
viestinnän asiantuntija
anne.kaljunen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli