Ohjelmavalmistelija on aloittanut työt

06.04.2022

Veej’jakaja ry:n uutena työntekijänä on aloittanut Essi Saarinen. Essin työtehtäviin kuuluu uuden rahoituskauden ohjelman valmistelu.

Ohjelman valmistelussa on keskeisessä roolissa alueen asukkaiden ja toimijoiden osallistaminen. Heidän havaintojen ja nostojen avulla ohjelmasta saadaan juuri alueen näköinen. Osallisuutta toteutetaan kevään aikana kyselyiden ja työpajojen avulla.

Hankevalmistelijana työpäivät kuluvat kohderyhmän tavoittamisessa, osallistavien tapojen suunnittelussa sekä aineiston analysoinnissa Veej´jakajan toimistolla. Kaikesta tästä lopputuloksena kesäkuussa valmistuu alueen näköinen ohjelma, josta alueen erityispiirteet ovat löydettävissä ja jonka avulla rahoitusta pystytään jakamaan toimijoille uudella rahoituskaudella.

Itä-Suomen yliopiston opintojen jälkeen pari vuotta Etelä-Savon ELY-keskuksella julkisten yritys- ja työvoimapalveluitten kehittämisen parissa ovat antaneet hyvät valmiudet ohjelman valmisteluun. Essillä onkin aiemman työkokemuksen kautta kertynyt jo tuntemusta erityisesti alueen yritystoimijoista ja opintojen kautta yrittäjyydestä maaseudulla. Essi on kotoisin Mikkelistä Korpijärvelltä, joten alueen maaseutu ja sen erityispiirteet ovat jo elämänkokemuksenkin kautta tuttuja.

Essiin voit ottaa yhteyttä ohjelman valmisteluun liittyen sähköpostitse essi.saarinen(at)veejjakaja.fi tai puhelimitse 0440 155 219.

Ohjelman valmistelun etenemistä voit seurata sekä täällä verkkosivuilla että Facebookissa @veejjakajary. Edellä mainituilta kanavilta pääset myös hyppäämään mukaan ohjelman valmisteluun.

Ohjelmavalmistelija Essi Saarinen.

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Pienhankkeet

Anne Kaljunen
viestinnän asiantuntija
anne.kaljunen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli