Seurantatietojen toimittaminen ajankohtaista alkuvuodesta

04.01.2017

Yli vuoden kestävissä hankkeissa

tuensaajien tulee tallentaa edellistä vuotta koskevat seurantatiedot Hyrrään tammikuun loppuun mennessä. Hankkeen viimeiset seurantatiedot tallennetaan samalla, kun hankkeen loppuraportti tallennetaan Hyrrään. Jos hanke kestää alle vuoden, tiedot tallennetaan, kun hankkeen toteutusaika on päättynyt – viimeistään silloin, kun haetaan hankkeen viimeistä maksuerää.

Yritystukien hakijan

tulee tallentaa seurantatiedot investoinnin tai muun toimenpiteen päätyttyä, viimeistään silloin, kun haetaan viimeistä maksuerää. Jos hakijan saaman julkisen tuen määrä ylittää 5000 euroa, pitää toteumatiedot tallentaa lisäksi 2 vuoden kuluttua tuen viimeisen erän maksamisesta.

 

Lähde: © Maaseutuvirasto

 

Ohje tuensaajalle seurantatietojen toimittamisesta

Seurantatietojen toimittaminen tapahtuu Hyrrä-asiointipalvelussa osoitteessa https://hyrra.mavi.fi/login.html .

Mikäli kehittämishankkeen toteutusaika on alkanut vuoden 2015 puolella, seurantatiedot tallennetaan vuosien 2015 ja 2016 osalta ja vuonna 2016 alkaneiden hankkeiden osalta seurantatiedot tulee ilmoittaa koskien vuotta 2016.

 

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Pienhankkeet

Anne Kaljunen
viestinnän asiantuntija
anne.kaljunen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli