AIKU-teemahankkeet

AIKU-teemahankkeet toteutetaan kaikissa kolmessa Etelä-Savon Leader-ryhmässä, kattaen Piällysmies ry:n, Rajupusu Leader ry:n ja  Veej’jakaja ry:n alueet.  Teemahankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi elävää aineetonta kulttuuriperintöä, kehittää kulttuuriperintötoimintaa ja lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä.

Paikallisen kulttuuriperinnön piirteiden tunnistaminen, esiin tuominen ja arvostuksen nostaminen auttaa alueen asukkaita vahvistamaan omaa paikallista ja alueellista identiteettiä. Teemassa on varattu rahoitusta sekä kehittämiseen että investointeihin yleishyödyllisille toimijoille. Hanke toteutetaan Veej’jakaja ry:n toiminta-alueella (Pieksämäki, Mikkelin maaseutualueet, Kangasniemi, Puumala, Mäntyharju ja Hirvensalmi) ja siinä rahoitetaan aineetonta kulttuuriperintöä tukevia pienehköjä toimenpiteitä.

Toimenpiteiden hakuaika: 1.3.2022 – 31.3.2022

Toimenpiteiden toteutusaika: 1.5.2022 – 31.12.2023

Toimenpiteen kokonaiskustannukset voivat olla 1 000 – 10 000 euroa. Omarahoitusosuuden voi kattaa kokonaan vastikkeettomalla työllä.

  • Tuki kehittämistoimenpiteessä on 90 % hyväksyttävistä kustannuksista.
  • Tuki investointitoimenpiteessä on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista.

HUOM: Hakijan tulee esittää hankesuunnitelmassa perusteltu vahva ja selkeä yhteys aineettomaan kulttuuriperintöön.

Toimenpiteet valitsee Veej’jakaja ry:n hallitus käyttäen erillistä pisteytyslomaketta. Saavutettu pisteytys priorisoi toimenpiteiden rahoitusjärjestyksen. Lisäksi otetaan huomioon AIKU -teemahankkeen käytössä oleva rahoituskehys.

Hankeinfo

Verkon kautta järjestettävissä teemahankeinfoissa saat lisätietoa teemaan ja hakemiseen liittyen. Hankeinfoja järjestetään viisi:

  • 24.2.2022 kello 16:30 – 18:30
  • 1.3.2022 kello 13:00 – 15:00
  • 3.3.2022 kello 16:30 – 18:30
  • 8.3.2022 kello 16:30 – 18:30
  • 11.3.2022 kello 9:00 – 11:00

Infoihin tulee ilmoittautua mukaan etukäteen tämän linkin kautta.  Ilmoittautuneet saavat edellisenä päivänä sähköpostiinsa Teams -linkin, jota kautta he pääsevät mukaan infoon.


Mitä on aineeton kulttuuriperintö

Aineeton kulttuuriperintö on elävää perinnettä, joka on läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa. Mitä elävää perintöä Suomesta löytyy?

Tutustu aiheeseen museoviraston sivustolla:  Aineeton kulttuuriperintö (aineetonkulttuuriperinto.fi)
sekä https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/

Erikoisasiantuntija Leena Marsio, Museovirastosta kertoo YouTubessa https://youtu.be/tQeC_iW1mlw

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

 

 

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli