AIKU-teemahankkeet

AIKU, toimenpiteiden maksuhakemukset

Tukea voi hakea myös erissä. Ohessa ajankohdat, johon mennessä toimitetut maksuhakemukset (+ tarvittavat liitteet) käsitellään maksatuksessa.
Lisätietoja: Kristiina Asikainen  p. 0440 155 223, kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
Lisätietoja: Essi Saarinen   p. 0440 155 219, essi.saarinen@veejjakaja.fi

Maksatus aikataulu

 • 1. erä: maksuhakemus toimitettu Veej’jakajan toimistolle 31.10.2022 mennessä
 • 2. erä: maksuhakemus toimitettu Veej’jakajan toimistolle 31.3.2023 mennessä
 • 3. erä:  maksuhakemus toimitettu Veej’jakajan toimistolle 30.9.2023 mennessä
 • Loppumaksu: Toimenpiteet tulee toteuttaa 31.12.2023 mennessä.
  Maksuhakemus tulee lähettää 31.1.2024 mennessä Veej’jakaja ry:n toimistolle.

Tuen maksaminen

Tuki maksetaan toimenpiteen suunnitelman mukaisen toteuttamisen jälkeen maksuhakemusta (lomake 3318)  ja tositteita vastaan.
(Teemahankkeen maksuhakemus löytyy Ruokaviraston sivuilta hanketukien maksun hakulomakkeista: 3318 Maksuhakemus teemahanke)

 1. Lomake 3318 täytetään toteutuneiden kustannusten mukaan.
 2. Vapaamuotoinen raportti hankkeen toteutumisesta ja valokuvia toteutuksesta
 3. Kirjanpidosta pääkirjanote, jossa näkyvät hankkeelle kuuluvat kustannukset.
 4. Tositekopiot eli laskut tai kassakuitit ja niihin mahdollisesti liittyvät liitteet.
 5. Maksutositteet eli joko kuitti verkkopankista tai kopio tiliotteesta.
 6. Muistakaa allekirjoittajat sääntöjen mukaisesti!

Toimenpiteet tulee toteuttaa 31.12.2023 mennessä. Maksuhakemus tulee lähettää 31.1.2024 mennessä Veej’jakaja ry:n toimistolle.

Lisätietoja:
Kristiina Asikainen  p. 0440 155 223
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi

Lomakkeita:
3320L Matkalasku (xls), valtion matkustussäännön 2022 mukaiset korvaukset, linkitetty lomake
 tai  matkakuluja haetaan kulloisenkin vuoden valtion matkustussäännön mukaisesti.  
3321L Tuntikirjanpito (xls)
3322L Vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpito (xls)


AIKU-teemahankkeet toteutetaan kaikissa kolmessa Etelä-Savon Leader-ryhmässä, kattaen Piällysmies ry:n, Rajupusu Leader ry:n ja  Veej’jakaja ry:n alueet.  Teemahankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi elävää aineetonta kulttuuriperintöä, kehittää kulttuuriperintötoimintaa ja lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä.

Paikallisen kulttuuriperinnön piirteiden tunnistaminen, esiin tuominen ja arvostuksen nostaminen auttaa alueen asukkaita vahvistamaan omaa paikallista ja alueellista identiteettiä. Teemassa on varattu rahoitusta sekä kehittämiseen että investointeihin yleishyödyllisille toimijoille. Hanke toteutetaan Veej’jakaja ry:n toiminta-alueella (Pieksämäki, Mikkelin maaseutualueet, Kangasniemi, Puumala, Mäntyharju ja Hirvensalmi) ja siinä rahoitetaan aineetonta kulttuuriperintöä tukevia pienehköjä toimenpiteitä.

Toimenpiteiden hakuaika: 1.3.2022 – 31.3.2022

Toimenpiteiden toteutusaika: 1.5.2022 – 31.12.2023

Toimenpiteen kokonaiskustannukset voivat olla 1 000 – 10 000 euroa. Omarahoitusosuuden voi kattaa kokonaan vastikkeettomalla työllä.

 • Tuki kehittämistoimenpiteessä on 90 % hyväksyttävistä kustannuksista.
 • Tuki investointitoimenpiteessä on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista.

HUOM: Hakijan tulee esittää hankesuunnitelmassa perusteltu vahva ja selkeä yhteys aineettomaan kulttuuriperintöön.

Toimenpiteet valitsee Veej’jakaja ry:n hallitus käyttäen erillistä pisteytyslomaketta. Saavutettu pisteytys priorisoi toimenpiteiden rahoitusjärjestyksen. Lisäksi otetaan huomioon AIKU -teemahankkeen käytössä oleva rahoituskehys.

Hankeinfo

Verkon kautta järjestettävissä teemahankeinfoissa saat lisätietoa teemaan ja hakemiseen liittyen. Hankeinfoja järjestetään viisi:

 • 24.2.2022 kello 16:30 – 18:30
 • 1.3.2022 kello 13:00 – 15:00
 • 3.3.2022 kello 16:30 – 18:30
 • 8.3.2022 kello 16:30 – 18:30
 • 11.3.2022 kello 9:00 – 11:00

Infoihin tulee ilmoittautua mukaan etukäteen tämän linkin kautta.  Ilmoittautuneet saavat edellisenä päivänä sähköpostiinsa Teams -linkin, jota kautta he pääsevät mukaan infoon.


Mitä on aineeton kulttuuriperintö

Aineeton kulttuuriperintö on elävää perinnettä, joka on läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa. Mitä elävää perintöä Suomesta löytyy?

Tutustu aiheeseen museoviraston sivustolla:  Aineeton kulttuuriperintö (aineetonkulttuuriperinto.fi)
sekä https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/

Erikoisasiantuntija Leena Marsio, Museovirastosta kertoo YouTubessa https://youtu.be/tQeC_iW1mlw

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Pienhankkeet

Anne Kaljunen
viestinnän asiantuntija
anne.kaljunen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli