AIKU-kehittäminen, haku ja toteutus

AIKU-kehittäminen, toimenpiteiden maksuhakemukset

Tukea voi hakea myös erissä. Ohessa ajankohdat, johon mennessä toimitetut maksuhakemukset (+ tarvittavat liitteet) käsitellään maksatuksessa.
Lisätietoja: Kristiina Asikainen  p. 0440 155 223, kristiina.asikainen@veejjakaja.fi

Maksatus aikataulu

 • 1. erä: maksuhakemus toimitettu Veej’jakajan toimistolle 31.10.2022 mennessä
 • 2. erä: maksuhakemus toimitettu Veej’jakajan toimistolle 31.3.2023 mennessä
 • 3. erä:  maksuhakemus toimitettu Veej’jakajan toimistolle 30.9.2023 mennessä
 • Loppumaksu: Toimenpiteet tulee toteuttaa 31.12.2023 mennessä.
  Maksuhakemus tulee lähettää 31.1.2024 mennessä Veej’jakaja ry:n toimistolle.

Tuen maksaminen

Tuki maksetaan toimenpiteen suunnitelman mukaisen toteuttamisen jälkeen maksuhakemusta (lomake 3318)  ja tositteita vastaan.
(Teemahankkeen maksuhakemus löytyy Ruokaviraston sivuilta hanketukien maksun hakulomakkeista: 3318 Maksuhakemus teemahanke)

 1. Lomake 3318 täytetään toteutuneiden kustannusten mukaan.
 2. Vapaamuotoinen raportti hankkeen toteutumisesta ja valokuvia toteutuksesta
 3. Kirjanpidosta pääkirjanote, jossa näkyvät hankkeelle kuuluvat kustannukset.
 4. Tositekopiot eli laskut tai kassakuitit ja niihin mahdollisesti liittyvät liitteet.
 5. Maksutositteet eli joko kuitti verkkopankista tai kopio tiliotteesta.
 6. Muistakaa allekirjoittajat sääntöjen mukaisesti!

Toimenpiteet tulee toteuttaa 31.12.2023 mennessä. Maksuhakemus tulee lähettää 31.1.2024 mennessä Veej’jakaja ry:n toimistolle.

Lisätietoja:
Kristiina Asikainen  p. 0440 155 223
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi

Lomakkeita:
3320L Matkalasku (xls), valtion matkustussäännön 2022 mukaiset korvaukset, linkitetty lomake
 tai  matkakuluja haetaan kulloisenkin vuoden valtion matkustussäännön mukaisesti.  
3321L Tuntikirjanpito (xls)
3322L Vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpito (xls)


AIKU-kehittäminen, toimenpiteiden toteutusaika: 1.5.2022 – 31.12.2023

Toimenpiteet ovat saanet päätöksen Elystä ja toimenpiteitä voi toteuttaa suunnitelman mukaisesti.

Toteutettavaksi valittiin seuraavat toimenpiteet

 1. Etelä-Savon Matkailumuotoilijat ry; Elsa Heporaudan kulttuuriperintö osaksi luontokasvatusta.
 2. Kangasniemen Martat ry; Koti- ja lähiruokakulttuurin säilyttäminen ja siirtäminen jälkipolville.
 3. Kaakkois-Suomen Vesaiset ry; Iloa ja Eloa: Roolipukuhassuttelu, perinne käsityöt, yhdenvertaisuus ja perinteiden jatkuvuus.
 4. Hurissalon kyläyhdistys ry; Wanhat Wermeet -tapahtumalle tehdään kehittämissuunnitelma.
 5. Järvi-Suomen kylät ry ; Tarinallistetaan alueen kunnissa olevan/olevien kylien historiaa, murretta, merkittäviä henkilöitä/hahmoja.
 6. Mäntyharjun Huuliharpistit ry; Hankkeella on tarkoitus ylläpitää ja elvyttää perinteistä huuliharpun soiton pelimannityylistä tapaa.
 7. Kangasniemen Retkipaikka Säätiö sr; Nuorekkuutta 70 v. tanssilavalle. Tanssilavakulttuurin siirtäminen nuoremmille sekä saada nuoria mukaan talkootyöhön.
 8. Urheilu- ja kyläseura Tuukkalan Tempaus; Kerätään lähiseudun historiaa ja tapoja sekä erilaisia valmistustapoja. Saatu aineisto tallennetaan digitaaliseen muotoon.
 9. Nurmaan seudun maamies seura ry; Tanssilavan kulttuurin siirtäminen nuorille ja perinteikästä tanssikulttuuria sukupolvelta toiselle.
 10. Savon Pallo ry; Jalkapallokulttuurin historiikin aineiston kokoaminen ja limun kehitystyö MahlaForestin kanssa ja etiketin suunnittelu yhteistyössä Kopiokerttun kanssa.

 


AIKU-kehittäminen, toimenpiteiden hakuaika: 1.3.2022 – 31.3.2022

Teemahankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi elävää aineetonta kulttuuriperintöä, kehittää kulttuuriperintötoimintaa ja lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä. Paikallisen kulttuuriperinnön piirteiden tunnistaminen, esiin tuominen ja arvostuksen nostaminen auttaa alueen asukkaita vahvistamaan omaa paikallista ja alueellista identiteettiä. Teemaan on suunnitteilla rahoitusta sekä kehittämiseen että investointeihin yleishyödyllisille toimijoille, josta tämä on kehittämispuoli. Hanke toteutetaan Veej’jakaja ry:n toiminta-alueella (Pieksämäki, Mikkelin maaseutualueet, Kangasniemi, Puumala, Mäntyharju ja Hirvensalmi) ja siinä rahoitetaan aineetonta kulttuuriperintöä tukevia pienehköjä kehittämistoimenpiteitä.

Toimenpiteen kokonaiskustannukset voivat olla 1 000 – 10 000 euroa. Tuki on 90 % hyväksyttävistä kustannuksista. Hakijan tulee esittää hankesuunnitelmassa perusteltu vahva ja selkeä yhteys aineettomaan kulttuuriperintöön.

Omarahoitusosuuden voi kattaa kokonaan vastikkeettomalla työllä.

Tukikelpoisia kustannuksia ovat esimerkiksi

 • Tapahtumien suunnittelu ja koordinointi
 • Markkinointikustannukset
 • Matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaisesti
 • Ostopalvelut
 • Palkat ja palkkiot
 • Vuokrat
 • Toiminnan toteuttamiseen liittyvät materiaalikustannukset ja pienhankinnat
 • Talkootarjoilut
 • HUOM: Kustannusten tulee olla kohtuullisia / alueen hintatasoa, jotta ne ovat tukikelpoisia.

Tukikelvottomia kustannuksia ovat

 • Yksittäiset konsertit tai tapahtumat
 • Osallistujien matkakustannukset
 • Palkinnot

Hakemus ja liitteet

Hakemus tehdään lomakkeella 3325A.
HUOM: hankehakemus tulee allekirjoittaa sääntömääräisesti.

* linkki lomakkeeseen 3325A (pdf) Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelma
3325A Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelma (xls)
* linkki lomakkeen 3325A täyttöohjeeseen. (pdf)

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:

* selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat
* selvitys hakijan nimenkirjoitusoikeudesta eli yhdistysrekisteriote ja  yhteisön säännöt
* yhdistyksen päätös hankkeen hakemisesta, ote pöytäkirjasta
* eritelty kustannusarvio sekä tarvittaessa siihen liittyvät tarjoukset
* talkoosuunnitelma (erillinen lomake 3306f)
* tavoite/seurantiedot (erillinen lomake 3306Lind)

Hakemus tulee lähettää allekirjoitettuna Veej’jakaja ry:n toimistolle 31.3. mennessä, tai sähköpostitse yhtenä pdf -tiedostona  kristiina.asikainen@veejjakaja.fi

 


 

Tuen maksaminen

Tuki maksetaan toimenpiteen suunnitelman mukaisen toteuttamisen jälkeen maksuhakemusta (lomake 3318)  ja tositteita vastaan.
(Teemahankkeen maksuhakemus löytyy Ruokaviraston sivuilta hanketukien maksun hakulomakkeista: 3318 Maksuhakemus teemahanke)

 1. Lomake 3318 täytetään toteutuneiden kustannusten mukaan.
 2. Vapaamuotoinen raportti hankkeen toteutumisesta ja valokuvia toteutuksesta
 3. Kirjanpidosta pääkirjanote, jossa näkyvät hankkeelle kuuluvat kustannukset.
 4. Tositekopiot eli laskut tai kassakuitit ja niihin mahdollisesti liittyvät liitteet.
 5. Maksutositteet eli joko kuitti verkkopankista tai kopio tiliotteesta.
 6. Muistakaa allekirjoittajat sääntöjen mukaisesti!

Toimenpiteet tulee toteuttaa 31.12.2023 mennessä. Maksuhakemus tulee lähettää 31.1.2024 mennessä Veej’jakaja ry:n toimistolle.

Lisätietoja:
Kristiina Asikainen  p. 0440 155 223
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi


 

AIKU kehittäminen

Valintakriteerit (pdf)

Hakemus ja liitteet

Hakemus tehdään lomakkeella 3325A.

* HUOM: hankehakemus tulee allekirjoittaa sääntömääräisesti.

* linkki lomakkeeseen 3325A (pdf) Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelma
3325A Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelma (xls)

* linkki lomakkeen 3325A täyttöohjeeseen. (pdf)

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:

* selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat
* selvitys hakijan nimenkirjoitusoikeudesta eli yhdistysrekisteriote ja  yhteisön säännöt
* yhdistyksen päätös hankkeen hakemisesta, ote pöytäkirjasta
* eritelty kustannusarvio sekä tarvittaessa siihen liittyvät tarjoukset
* talkoosuunnitelma (erillinen lomake 3306f)
* tavoite/seurantiedot

Hakemus tulee lähettää allekirjoitettuna Veej’jakaja ry:n toimistolle 31.3. mennessä, tai sähköpostitse yhtenä pdf -tiedostona  kristiina.asikainen@veejjakaja.fi

 

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Pienhankkeet

Anne Kaljunen
viestinnän asiantuntija
anne.kaljunen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli