AIKU-investointi, haku ja toteutus

AIKU-investointi, toimenpiteiden maksuhakemukset

Tukea voi hakea myös erissä. Ohessa ajankohdat, johon mennessä toimitetut maksuhakemukset (+ tarvittavat liitteet) käsitellään maksatuksessa. Lisätietoja: Kristiina Asikainen  p. 0440 155 223, kristiina.asikainen@veejjakaja.fi

Maksatusaikataulu

 • 1. erä: maksuhakemus toimitettu Veej’jakajan toimistolle 31.10.2022 mennessä
 • 2. erä: maksuhakemus toimitettu Veej’jakajan toimistolle 31.3.2023 mennessä
 • 3. erä:  maksuhakemus toimitettu Veej’jakajan toimistolle 30.9.2023 mennessä
 • Loppumaksu: Toimenpiteet tulee toteuttaa 31.12.2023 mennessä. Maksuhakemus tulee lähettää 31.1.2024 mennessä Veej’jakaja ry:n toimistolle.

Tuen maksaminen

Tuki maksetaan toimenpiteen suunnitelman mukaisen toteuttamisen jälkeen maksuhakemusta (lomake 3318)  ja tositteita vastaan.
(Teemahankkeen maksuhakemus löytyy Ruokaviraston sivuilta hanketukien maksun hakulomakkeista: 3318 Maksuhakemus teemahanke)

 1. Lomake 3318 täytetään toteutuneiden kustannusten mukaan.
 2. Vapaamuotoinen raportti hankkeen toteutumisesta ja valokuvia toteutuksesta
 3. Kirjanpidosta pääkirjanote, jossa näkyvät hankkeelle kuuluvat kustannukset.
 4. Tositekopiot eli laskut tai kassakuitit ja niihin mahdollisesti liittyvät liitteet.
 5. Maksutositteet eli joko kuitti verkkopankista tai kopio tiliotteesta.
 6. Muistakaa allekirjoittajat sääntöjen mukaisesti!

Toimenpiteet tulee toteuttaa 31.12.2023 mennessä. Maksuhakemus tulee lähettää 31.1.2024 mennessä Veej’jakaja ry:n toimistolle.

Lisätietoja:
Kristiina Asikainen  p. 0440 155 223
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi

Lomakkeita:
3320L Matkalasku (xls), valtion matkustussäännön 2022 mukaiset korvaukset, linkitetty lomake
 tai  matkakuluja haetaan kulloisenkin vuoden valtion matkustussäännön mukaisesti.  
3321L Tuntikirjanpito (xls)
3322L Vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpito (xls)


AIKU-investointi, toimenpiteiden toteutusaika: 1.5.2022 – 31.12.2023

Toimenpiteet ovat saanet päätöksen Elystä ja toimenpiteitä voi toteuttaa suunnitelman mukaisesti.

Toteutettavaksi valittiin seuraavat toimenpiteet

 1. Otava-Seura ry; Mamsellituulimyllyn pärekaton kunnostus.
 2. Savon Pallo ry; Pieksämäkeläisen jalkapallokulttuurin eli lutuurin vahvistaminen. Hankitaan äänentoistolaitteisto / kuulutusjärjestelmä.

Lomakkeet löytyvät Ruokaviraston sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuetjakehittaminen/#kehittamishankkeet

3320L Matkalasku (xls)
3321L Tuntikirjanpito (xls)
3322L Vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpito (xls)

 


AIKU-investointi, toimenpiteiden hakuaika: 1.3.2022 – 31.3.2022

Teemahankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi elävää aineetonta kulttuuriperintöä, kehittää kulttuuriperintötoimintaa ja lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä. Paikallisen kulttuuriperinnön piirteiden tunnistaminen, esiin tuominen ja arvostuksen nostaminen auttaa alueen asukkaita vahvistamaan omaa paikallista ja alueellista identiteettiä. Teemaan on suunnitteilla rahoitusta sekä kehittämiseen että investointeihin yleishyödyllisille toimijoille, josta tämä on investointipuoli. Hanke toteutetaan Veej’jakaja ry:n toiminta-alueella (Pieksämäki, Mikkelin maaseutualueet, Kangasniemi, Puumala, Mäntyharju ja Hirvensalmi) ja siinä rahoitetaan aineetonta kulttuuriperintöä tukevia pienehköjä investointitoimenpiteitä.

Toimenpiteen kokonaiskustannukset voivat olla 1 000 – 10 000 euroa. Tuki on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista. Hakijan tulee esittää hankesuunnitelmassa perusteltu vahva ja selkeä yhteys aineettomaan kulttuuriperintöön.

Omarahoitusosuuden voi kattaa kokonaan vastikkeettomalla työllä.

Tukikelpoisia kustannuksia ovat esimerkiksi

 • rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamisessa, korjaamisessa tai laajentamisessa tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden hankkiminen, rakenteisiin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkiminen ja näihin liittyvät suunnittelu, työpalkat, palkkiot ja urakointi
 • koneet, laitteet, välineet
 • palkat ja palkkiot
 • kalustohankinnat
 • materiaali- ja muut toteutuksen kannalta välttämättömät kustannukset
 • digitaaliset ohjelmistot, alustat ja sovellukset
 • muut aineettomat investoinnit ja käyttöoikeudet (esim. eri taiteenalojen tuotokset)
 • viranomaisluvat, rekisteröintimaksut ja muut vastaavat kulut
 • palo- ja talkoovakuutusmaksut, jotka kohdistuvat hankkeen toteutusaikaan
 • talkootarjoilut
 • HUOM: Kustannusten tulee olla kohtuullisia / alueen hintatasoa, jotta ne ovat tukikelpoisia.

Hakemus ja liitteet

Hakemus tehdään lomakkeella 3325B.
HUOM: hankehakemus tulee allekirjoittaa sääntömääräisesti.

* linkki lomakkeeseen 3325B (pdf) Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelma
* 3325B Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelma (xls)
* linkki lomakkeen 3325B täyttöohjeeseen. (pdf)

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:

* selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat
* selvitys hakijan nimenkirjoitusoikeudesta eli yhdistysrekisteriote ja  yhteisön säännöt
* yhdistyksen päätös hankkeen hakemisesta, ote pöytäkirjasta
* eritelty kustannusarvio sekä tarvittaessa siihen liittyvät tarjoukset
* talkoosuunnitelma (erillinen lomake 3306f)
* tavoite/seurantiedot (erillinen lomake 3306Lind)

Lisäksi rakentamisinvestoinneissa:

* pääpiirustukset
* rakennusselostus ja siihen perustuva kustannusarvio tai –laskelma
* jäljennökset viranomaisluvista
* palovakuutustodistus

Hakemus tulee lähettää allekirjoitettuna Veej’jakaja ry:n toimistolle 31.3. mennessä, tai sähköpostitse yhtenä pdf -tiedostona  kristiina.asikainen@veejjakaja.fi

 


 

Tuen maksaminen

Tuki maksetaan investoinnin jälkeen maksuhakemusta (lomake 3318 ja tositteita vastaan.
(Teemahankkeen maksuhakemus löytyy Ruokaviraston sivuilta hanketukien maksun hakulomakkeista: 3318 Maksuhakemus teemahanke)

 1. Lomake 3318 täytetään toteutuneiden kustannusten mukaan.
 2. Vapaamuotoinen raportti hankkeen toteutumisesta ja valokuvia toteutuksesta
 3. Kirjanpidosta pääkirjanote, jossa näkyvät hankkeelle kuuluvat kustannukset.
 4. Tositekopiot eli laskut tai kassakuitit ja niihin mahdollisesti liittyvät liitteet.
 5. Maksutositteet eli joko kuitti verkkopankista tai kopio tiliotteesta.
 6. Muistakaa allekirjoittajat sääntöjen mukaisesti!

Toimenpiteet tulee toteuttaa 31.12.2023 mennessä. Maksuhakemus tulee lähettää 31.1.2024 mennessä Veej’jakaja ry:n toimistolle.

Lisätietoja:
Kristiina Asikainen  p. 0440 155 223
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi


AIKU investointi

Valintakriteerit (pdf)

Hakemus ja liitteet

Hakemus tehdään lomakkeella 3325B.

* HUOM: hankehakemus tulee allekirjoittaa sääntömääräisesti.

* linkki lomakkeeseen 3325B (pdf) Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelma
3325B Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelma (xls)

* linkki lomakkeen 3325B täyttöohjeeseen. (pdf)

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:

* selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat
* selvitys hakijan nimenkirjoitusoikeudesta eli yhdistysrekisteriote ja  yhteisön säännöt
* yhdistyksen päätös hankkeen hakemisesta, ote pöytäkirjasta
* eritelty kustannusarvio sekä tarvittaessa siihen liittyvät tarjoukset
* talkoosuunnitelma (erillinen lomake 3306f)
* tavoite/seurantiedot

Hakemus tulee lähettää allekirjoitettuna Veej’jakaja ry:n toimistolle 31.3. mennessä, tai sähköpostitse yhtenä pdf -tiedostona  kristiina.asikainen@veejjakaja.fi


 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Pienhankkeet

Anne Kaljunen
viestinnän asiantuntija
anne.kaljunen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli