Uusi ohjelmakausi, uudet toimenpiteet ohjelmakaudelle 2023-2027

03.05.2022

TOIMENPIDESUUNNITELMA OHJELMAKAUDELLE 2023 – 2027

Veej’jakaja ry hakee ohjelmakaudelle 2023 – 2027 maaseudun paikallisen toimintaryhmän asemaa, joka on yhdistykselle perusta jatkaa alueensa Leader-rahoitusta hallinnoivana yhteisönä. Näkyvin osa toimintaamme on maaseudun yrittäjien, kyläyhteisöjen ja harrasteseurojen monialaisten kehittämis- ja investointihankkeiden rahoittaminen. Veej’jakaja ry on maaseudun aktivaattori ja kehittäjä, neuvontaorganisaatio ja seudullisten kehittämishankkeiden toteuttaja. Toimintamme mahdollistaa Euroopan Unionin, maa- ja metsätalousministeriön ja alueen kuntien vuosittain rahoituskehykseemme osoittama rahoitus.
Veej´jakaja ry:n hankerahoituskehys on ohjelmakaudella 2014 – 2022 yhteensä noin 6,6 miljoonaa euroa. Maaliskuun 2022 loppuun mennessä Veej´jakaja ry on myöntänyt tukea yhteensä 5,8 miljoonaa euroa 244 hakemuksen perusteella. Tuen kohteista 105 on ollut maaseudun toimijoiden yleishyödyllisiä hankkeita ja 139 yrityskohtaisia tukia.

Toteutimme maaseudun paikallisen kehittämisohjelman valmistelun ensimmäisen vaiheen osoittamalla huhtikuussa kyselyn alueemme kunnanvaltuutetuille, johtaville kuntien virkamiehille, maakuntaliiton ja ELY-keskuksen edustajille, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden edustajille sekä kyläyhdistyksille. Kysely oli lisäksi avoinna yhdistyksen nettisivustolla, jossa kuka tahansa maaseudun tulevaisuudesta ja kehittämisen tavoitteista kiinnostunut alueemme asukas on voinut käydä antamassa näkemyksensä ja siten aidosti vaikuttaa ohjelmakauden 2023 – 2027 strategisiin painopisteisiin ja tavoitteiden asetteluun.Käsillä on nyt valmistelun toisen vaiheen kysely, jolla keräämme toimijakentän näkemykset tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä. Myös tämä kysely on avoimesti vastattavissa yhdistyksemme nettisivustolla.

Kysely johdattaa vastaajan toimenpide-esityksiin ensimmäisen vaiheen kyselyn vastausaineiston kautta. Näin vastaajalla on vielä mahdollisuus kommentoida alueemme visiota, nelikenttäanalyysia ja strategisia painopistealueita ja tavoitteita.

Tähän kyselyyn saamiemme vastausten pohjalta valmistelemme maa- ja metsätalousministeriölle toimintasuunnitelman, joka on osa ministeriöön toimitettavaa alueemme maaseudun paikallisen kehittämisen strategiaa.

Pyydän vastaamaan kyselyyn 15.5.2022 mennessä.

Yhteistyöstä kiittäen,

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Pienhankkeet

Anne Kaljunen
viestinnän asiantuntija
anne.kaljunen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli