Vaikuta vuoden 2019 teemahankkeisiin!

12.12.2018

Teemahankkeissa rahoitetaan erillisellä haulla haettavia tietyn teeman mukaisia yhdistysten pieniä hankkeita, joiden kustannusarviot ovat 1000-10000 euroa. Teemahankkeen tarkoituksena on mahdollistaa tuen myöntäminen sellaisillekin hankkeille, joita pienestä koostaan johtuen ei ole mahdollista rahoittaa erillisinä, omina Leader-hankkeinaan.

Vaikuta vuoden 2019 teemahankkeisiin!

Millaisia teemahankkeen avulla toteutettavia kehittämis- ja investointitarpeita teillä on? Ovatko alla mainitut teemat sopivia – vai pitäisikö olla jotain muuta?

Vuodelle 2019 on ideoitu seuraavanlaisia teemoja:

1)Terveys, turvallisuus ja esteettömyys (mm. elvytys- tai alkusammutusvälineistön tai -koulutuksen hankinta, lukitus- ja valvontajärjestelmien parantaminen sekä kylien yhteisten kokoontumistilojen esteettömyyttä lisäävät ratkaisut).

2) Liikunta-, ulkoilu- ja virkistyspaikkojen rakentaminen ja kunnostaminen (esim. kuntoportaiden, liikuntapaikkojen, pitkospuiden, laavujen, nuotiopaikkojen, uimarantojen yms.  rakentaminen tai kunnostaminen).

3) Ympäristön tilan parantaminen ja ilmastonmuutoksen ehkäisy (mm. sähkö- ja lämmitysjärjestelmien kunnostaminen/uusiminen sekä energiatehokkuutta lisäävät ja ilmastonmuutosta hillitsevät hankinnat).

Ota kantaa teemahankesuunnitteluun vastaamalla lyhyeen kyselyymme

Lähetä vastauksesi viimeistään 15.1.2019.

Haukartingista vuoden hanke 2018

27.11.2018

Veej´jakajan vuoden 2018 hankkeeksi on valittu Hirvensalmen Autourheilijat ry:n karting-rata.

Hirvensalmen Autourheilijat ry:n ratainvestointi on luonut alueen asukkaille ja yrityksille uuden harraste- ja ohjelmapalvelun sekä mahdollistanut yhdistyksen toiminnan laajentamisen kunnostetuissa tiloissa. Haukarting-radan toteutuksessa on huomioitu ekologisesti kestävät ratkaisut. Tämä ilmenee parhaiten yksinomaan sähkökäyttöisten autojen käyttönä.

Karting-toiminnan voi arvioida vaikuttavan myönteisesti Hirvensalmen kunnan viihtyisyyteen ja vetovoimaan. Hankkeen hallinto on hoidettu ammattimaisesti ja erityistä kiitosta saa aktiivinen informointi toimintaryhmälle ja medialle toteutuksen eri vaiheista.

http://www.haukarting.fi/ 

Käytännön tietosuojaohjeita hanketoimijoille

13.10.2018

Kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä hankkeen toteuttamiselle, esimerkiksi tilaisuuden osallistujien tiedot, talkootyölistat tai maksuhakemuksen liitteenä toimitettavat palkkatiedot.
Sinulla on oikeus hanketoimijana käsitellä näitä tietoja ja tallentaa ne Hyrrään.
Perusteena on Maaseutuviraston määräys 53/15 kehittämishanketuen, maaseudun yritystuen ja toimintaryhmän toimintarahan maksun hakemisesta.

Lisäksi yhteistyöhankkeita tietosuojakysymykset koskevat järjestettävien tilaisuuksien osalta.

Jos hankkeessa ei kerätä eikä käsitellä henkilötietoja, tietosuojavelvoitteet eivät koske hanketta.

Katso ohje  Tietosuojaohjeita hanketoimijoille.pdf
(avautuu uuteen ikkunaan)

”Kuittirumba” helpottuu – maksun hakemiseen kevennettyjä menettelyjä

12.10.2018

Leader-hankkeiden toteuttajien työ helpottuu, kun yleishyödyllisten investointihankkeiden maksun haku muuttuu aiempaa yksinkertaisemmaksi. Hankkeessa, jonka lopputulos voidaan helposti todistaa, ei vaadita enää kuitteja kustannusten todentamiseksi. Tuki maksetaan, kun tukipäätöksen mukainen tavoite on saavutettu ja toimenpide toteutettu. Esimerkiksi jos kyläyhdistys rakentaa laavun, investoinnin toteutuminen voidaan todentaa valokuvalla rakennetusta kohteesta.

Tätä menettelyä kutsutaan kertakorvaukseksi ja sitä sovelletaan uusiin hankkeisiin, joita haetaan 27.9.2018 ja sen jälkeen. Kertakorvausmalli pitää valita jo hankkeen hakuvaiheessa. Hakemuksen voi tehdä Hyrrä-asiointipalvelussa.

Sopisiko kertakorvaus hankkeeseesi?

Kertakorvausmallia kannattaa käyttää hankkeessa, jossa on selkeä ja helposti todennettava lopputulos ja on varmaa, että hanke toteutuu suunnitelman mukaisesti. Julkisen tuen osuus saa olla enintään 100 000 euroa. Laadi hankesuunnitelma huolellisesti ja kartoita hankintojen hintataso hakuvaiheessa.

Toteuta hanke suunnitelman mukaisesti – muutoksia ei voi tehdä. Ainoastaan toteutusaikaan voi saada jatkoa perustellusta syystä. Kun haet tuen maksuun, esitä saavutettu lopputulos raportissa esimerkiksi kuvien avulla.

Yksinkertaisemmat menettelyt yleistynevät

Uuden menettelyn taustalla on EU-säädösten muutos, joka mahdollistaa yksinkertaisempien toimintatapojen käyttöönoton maaseuturahaston hankkeissa. Kertakorvausmenettelyä sovelletaan ensin yleishyödyllisiin investointeihin, koska se soveltuu niihin parhaiten. Käyttöä laajennetaan kokemusten karttuessa.

Tämäntyyppiset yksinkertaisemmat ja tulosperusteiset menettelyt tulevat todennäköisesti yleistymään tulevalla EU-rahoituskaudella eli 2020-luvulle siirryttäessä. Rakennerahastohankkeissa menettelyjä on sovellettu jo aiemmin ja niistä on saatu hyviä kokemuksia.

 

Lähde: www.maaseutu.fi

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet
• Yritysrahoitus

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Sofia Flygare
Etelä-Savon Maaseutuohjelmien
viestintähankkeen tiedottaja
sofia.flygare@maaseutukuriiri.fi
p. 0440 155 992

Käyntiosoite
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli
Paukkulinnan Pääskynpesä
H-rakennus 2. kerros