Osallistu järvi- ja metsäkulttuurin hautomoon!

20.10.2021

Tule ideoimaan paikallisten toimijoiden kanssa, kuinka kehitetään yhdessä aineettomaan kulttuuriperintöön liittyviä tapahtumia!

Järvien ja metsien keskellä elävinä me eteläsavolaiset ilmennämme arjessamme ja juhlassamme järvi- ja metsäkulttuuria – erilaisia vesistöjen ja metsien keskellä ja äärellä elämiseen liittyviä tapoja, käytäntöjä, perinteitä ja tapahtumia.

Vuoden 2022 alkuun on suunnitteilla eteläsavolaisille toimijoille suunnattu aineettoman kulttuuriperinnön Leader-teemahankkeiden haku. Aineeton kulttuuriperintö Etelä-Savossa -teemahankkeiden tarkoituksena on nostaa esiin ja tuoda näkyväksi eteläsavolaista kulttuuriperintöä erilaisilla tapahtumilla ja omaehtoisella toiminnalla. Yleishyödyllisille toimijoille on suunnitteilla rahoitusta kehittämiseen ja investointeihin.

Tilaisuudessa on mahdollista hautoa olemassa olevia ideoita, etsiä yhteistyökumppaneita tai tulla kehittelemään ihan uutta ideaa yhdessä toisten paikallisten toimijoiden kanssa. Myös mahdollista teemahanketta voit hakea oman yhdistyksen ohella useamman toimijan muodostamana ryhmänä.

Hautomot järjestetään live-tapahtumina kolmella paikkakunnalla, lisäksi järjestämme yhden etähautomon:

  • Savonlinna 16.11. klo 16–18 Saimaa-ilmiön toimistolla osoitteessa Puistokatu 1, 57100 Savonlinna. Voit halutessasi tutustua ennakkoon Savonlinnan maaseutualueilla sekä Enonkosken ja Heinäveden kunnissa kehittämistoimintaa rahoittavaan Piällysmies ry:hyn tästä: Piällysmies ry (piallysmies.fi)
  • Juva 7.12. klo 16–18 Rajupusu Leader ryn:n toimistolla osoitteessa Juvantie 2, 51900 Juva.  Voit halutessasi tutustua ennakkoon Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnissa toimivaan Rajupusu Leader ry:hyn tästä: https://rajupusuleader.fi
  • Mikkeli 14.12. klo 16–18 Veej´jakaja ry:n toimistolla Mikkelin yliopistokeskuksen Cultiva-rakennuksessa osoitteessa Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli. Voit halutessasi tutustua ennakkoon Mikkelin maaseutualueilla, Hirvensalmella, Kangasniemellä, Mäntyharjulla, Pieksämäellä ja Puumalassa toimivaan Veej´jakaja ry:hyn tästä:  Veej’jakaja (veejjakaja.fi)
  • Etelä-Savon laajuinen etähautomo verkossa 16.12. klo 14–16. Linkki tilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille kaksi päivää ennen tilaisuutta.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä: https://link.webropol.com/s/hautomot

Paikalliset Leader-yhdistykset tarjoavat lähihautomoissa pientä purtavaa. Viimeinen ilmoittautumispäivä Savonlinnan tilaisuuteen on 14.11., Juvan tilaisuuteen 30.11., Mikkeliin 7.12. ja etähautomoon 13.12. Kaikki hautomot ovat samansisältöisiä, ja voit osallistua myös muuhun kuin oman alueesi hautomoon.

Hautomoissa ja mahdollisten teemahankkeiden suunnittelussa ovat mukana Etelä-Savon Leader-ryhmät Piällysmies ry, Rajupusu Leader ry ja Veej’jakaja ry sekä Saimaa-ilmiö ja Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoima AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hanke.

Lämpimin terveisin,

Taru Tähti
kulttuurikoordinaattori
AKKU- Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa – Etelä-Savon Maakuntaliitto (esavo.fi)
Etelä-Savon maakuntaliitto
Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli
taru.tahti@esavo.fi
p. 040 665 7230

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Pienhankkeet

Anne Kaljunen
viestinnän asiantuntija
anne.kaljunen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli